Er moet meer bezuinigd worden

rutte_clownVeel meer zelfs. Kan best een miljard (of wat) minder naar de educatie van onze kinderen. En er kunnen bijvoorbeeld echt nog hele flinke onderdelen wegbezuinigd worden uit zoiets als de zorg.

Oh, die 21 procent BTW is natuurlijk een lachertje; dat kan makkelijk verdubbeld. Of weet je wat, verdrievoudigd. En sociale premies moeten verder omhoog. Lees meer