Beste overheid, maak het ondernemende burgers eens niet zo moeilijk

Vandaag verscheen in VNG magazine een artikel waarin het H-team (een onafhankelijke organisatie die kwesties agendeert die herbestemming bevorderen) en de Rijksbouwmeester een aanbeveling doen aan het aanstaande kabinet om gebouwen bestemmingsvrij te maken.
Op deze wijze zouden gemeenten soepel en flexibel in kunnen springen op het wijzigen van bestemmingen in leegstaande panden.
Zij constateren een trendbreuk waarbij de aandacht verschuift van nieuwbouw en uitbreiding naar renovatie, hergebruik en herbestemming.

Ik bejubel deze aanbeveling ten zeerste, maar hiermee zijn we er nog niet.

Lees meer

Forenzentaks: symptoombestrijding

In het gedeeltelijke begrotingsakkoord van de PVDA en VVD is de forenzentaks gesneuveld. Groene organisaties buitelen over elkaar heen om dit een gemiste kans te noemen.
Als we wat dieper in gaan zoomen is de vraag gerechtvaardigd of het doel, minder reizen wel verwezenlijkt kon worden en of er geen alternatieven te verzinnen zijn die een veel groter effect sorteren.

Werklocaties zijn in Nederland flink geconcentreerd met name in de Randstad en verspreid over het land in daartoe aangewezen industrie- of grote kantoorterreinen.
Een gezin met een modaal inkomen kan zich geen woning in de Randstad veroorloven.
Inmiddels staat ongeveer een kwart van de hypotheken onder water waardoor de bewoners ‘vast’ zitten aan hun woning en geen kant op kunnen.

Lees meer