Van EPD via LSP naar ZIS

800px-Four_colors_of_pillsVoorspelbaar. Zojuist een artikel met de titel ‘40% ziekenhuizen wil nieuw elektronisch patiëntendossier‘ op Security.nl gespot. Zoals u vaker op dit blog heeft kunnen lezen is het EPD in eerste instantie afgeschoten. Maar corporatisme wint altijd en dus kreeg u vervolgens het zogenaamde LSP onder de neus gewreven. Is nog steeds net zo onwenselijk maar uw mening is al lang niet interessant of relevant meer, voor zover ie dat ooit wel was. En dus gaan we nu naar een ZIS (“ziekenhuisinformatiesysteem”) overstappen. Zet iedereen op een dwaalspoor en uiteindelijk krijg je als corporate inteeltlaag gewoon alsnog je zin. Beschaving, beste mensen!

En ja hoor; de volgende dramatische EPD/LSP-ontwikkeling

800px-Four_colors_of_pillsHet EPD. Of LSP. Eén pot nat maar de tweede variant wordt tegenwoordig gebruikt omdat het EPD ooit afgeschoten werd door zowel huisartsen als de Eerste Kamer. Dat was uiteraard tegen het zere been van het corporatisme dat de mensenwereld nou eenmaal als een heel groot marketingprofiel beschouwt. En dus besloot men de naam te veranderen. Met een hersendode schapennbevolking kom je daar vast mee weg. En inderdaad, men kwam er – na onder meer het chanteren van huisartsen – gewoon weer mee weg.

Het begrip “hellend vlak” is u vast bekend en wanneer u een beetje eerlijk en open naar onze “samenleving” kijkt, dan ziet u al snel dat ongeveer alles binnen onze mensenplantage zich tegenwoordig op een hellend vlak bevindt. Waarschijnlijk heeft dat iets met beschaving te maken, maar aangezien ik niet meer weet wat men daar precies mee bedoelt, houd ik het even in het midden. Het EPD/LSP-geval is in ieder geval weer een treffend voorbeeld. Zie hier:

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wil zonder toestemming van patiënten toch inzage in hun patiëntendossier krijgen, zo laten de artsenfederatie KNMG en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) weten.

Kortom, van iets dat als onwenselijk beschouwd werd naar een alsnog met dwang ingevoerd spionage-en marketingsysteem voor het corporatisme. En reken maar dat de toegang – zonder toestemming van betrokkenen – die IGZ nu wenst, binnenkort voor veel meer instanties geldt. U bent tenslotte niets meer dan een doelgroep waaraan door onze eindbazen grof geld aan verdiend kan worden.

Op naar de volgende vernedering!

Zorgmarketing

800px-Four_colors_of_pillsZoals ik recentelijk reeds schreef, is het EPD/LSP een uitzonderlijk goed geslaagde corporate truc om mensen nog verder in doelgroepen onder te verdelen, die vervolgens met “specialistische” (lees: in een andere kleur verpakking) producten bediend kunnen gaan worden. Om zulke opwindende profielen te kunnen gaan opstellen is het verdomde handig om toegang tot het elektronische dossier van patiënten te verkrijgen. Lees meer

Hoe corporatisme telkens wint: het EPD/LSP

800px-Four_colors_of_pillsOp 5 april 2011 verwierp de Eerste Kamer het voorstel om het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) wettelijk geregeld te krijgen. De Kamer was hierbij reeds voorafgegaan door huisartsen die eveneens aangaven het niet eens te zijn met de invoering van het EPD. Kortom, dat zag er allemaal hoopvol en rooskleurig uit. Maar aangezien we met zijn allen helaas in een wereld leven die niet om ons maar om geld draait, pakte een en ander uiteindelijk toch weer totaal anders uit. Lees meer

Europa: uw medisch dossier is van ons

De afgelopen weken is er flinke discussie geweest over het EPD/LSP, infrastructuur die het mogelijk maakt informatie van een patiënt in systeem A op locatie A toegankelijk te maken voor een andere zorgverlener op locatie B. De Eerste kamer heeft dit plan unaniem verworpen in verband met zorgen over de privacy van patiënten en de veiligheid van de data.
Vervolgens hebben private bedrijven in de vorm van zorgverzekeraars gesteund door een aantal organisaties een zak geld meegekregen van het ministerie om het EPD alsnog te gaan implementeren.
Een passage in contracten van de grote verzekeraars met de zorgaanbieders impliceerde dwang en na oproer onder artsen is de gewraakte passage nu verwijderd.
We begonnen een onderzoek naar internationale EPD’s en vonden een opmerkelijke gelijkenis in dezelfde type systemen die bijna wereldwijd gepusht worden. Eergisteren hadden we de jackpot te pakken met het lokaliseren van EpSOS; een Europa breed EPD dat zich al in de testfase bevindt. EpSOS maakt het mogelijk alle patiëntendossiers EU breed op te halen.

Lees meer

Europe: “all your medical data belong to us”

The last couple of weeks there has been a huge discussion in The Netherlands about the introduction of infrastructure making it possible to retrieve patient’s medical data from system A to give an insight to a caretaker in a different location. The Dutch senate voted the structure out unanimously by stating it was lacking on security measures and violated the privacy of the patients.
This led to private insurers and some other stakeholders to form a group and implement the system anyway. A large group of medical doctors filed a lawsuit on the basis of violation of doctor- patient privilege; we’re expecting a ruling on the 19th of December.
We started to do some international research and found a remarkable resemblance in the same sort of systems being pushed almost worldwide and yesterday we hit the jackpot by locating EpSOS, a European large scale project already in the testing phase making it possible to collect medical records of all Europeans.

Lees meer

Het EPD in de praktijk

Het Elektronisch patiëntendossier komt er. Na een overduidelijke afwijzing door de Eerste kamer van het EPD werd er door het ministerie van VWS een zak geld gegeven aan private belanghebbenden om hetzelfde systeem alsnog door te drukken. De Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ) werd opgericht die zichzelf bombardeerde tot verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Deze VZVZ wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars.
Onder de belanghebbenden in de vereniging, de Nederlandse patiënten consumenten federatie (NPCF) die namens de patiënten zou praten. Financieel gezien zijn zij echter afhankelijk van wederom diezelfde zorgverzekeraars en dat riekt op z’n zachtst gezegd naar de schijn van belangenverstrengeling. (pdf)

Lees meer

Afscheid van risicomodellen en ongebreideld registreren

De afgelopen jaren is er een enorme trend ontstaan vooral vanuit overheden en instanties om zoveel mogelijk data van mensen te verzamelen. Uw BSN gegevens zijn gekoppeld aan allerlei databases ook in het private domein van bijvoorbeeld de zorgverzekeraar, uw paspoort is voorzien van een op afstand uitleesbare RFP chip, u moet uw vingerafdrukken afstaan, het EPD wordt er via private weg alsnog doorgedrukt, als u een kind krijgt moet u een zeer privacyschendende vragenlijst invullen, een DNA databank krijgt veel applaus en vanmorgen nog kwam het Trimbos instituut met het briljante plan om 577.000 kinderen van ouders met psychische- of verslavingsproblematiek in een database van de GGZ te registreren.

Vorige week hebben we al enkele artikelen gepubliceerd over een aantal van deze voorstellen en implementaties alsmede over de algemene grote gevaren van de ‘ik heb niets te verbergen, dus niets te vrezen’ attitude.
Het geijkte argument voor het verzamelen van allerlei data is ‘voor uw eigen bestwil en voor uw bescherming’. De ingrepen zouden goed zijn voor de gezondheid of u beschermen tegen terroristen en anders kwaadwillenden.
Welke aannames liggen er eigenlijk ten grondslag aan deze enorme verzamelwoede van gegevens?

Lees meer

Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en zelfcensuur

Het EPD dat door de Eerste kamer is weggestemd lijkt er alsnog door particuliere organisaties in de vorm van Zorgverzekeraars doorgedrukt te worden. Huisartsen en apothekers die niet mee willen werken dreigen financiële consequenties voorgeschoteld te krijgen.
Een aantal evidente nadelen is al vaak genoemd zoals het enorme aantal zorgverleners dat toegang krijgt tot de gegevens, de onmogelijkheid zoveel data 100% veilig op te slaan, de regie die niet in handen van de patiënt is belegd en de mogelijkheid dat de data in de toekomst voor allerlei andere doeleinden gebruikt zullen gaan worden; de overheid heeft niet bepaald een vlekkeloos trackrecord in deze. Wat tot dusverre onderbelicht is gebleven is zelfcensuur van patiënten en de maatschappelijke schade plus kosten waar deze zelfcensuur toe kan leiden. Een voorbeeld:

Lees meer