Schaliegas onderzoek rammelt; een partiële methodologische analyse

picture 100Voorwoord
De onderbouwingen in de onderzoeksbijlage waarop het onderzoeksrapport is gebaseerd heb ik geanalyseerd. De methodiek die ik daarbij gevolgd heb is uitspraken en conclusies toetsen tegen de gebruikte literatuur, overige beschikbare data uit het veld en interne integriteit van de redeneringen. Dit is niet op een uitputtende wijze toegepast; een aantal mijns inziens in het oog springende methodologische tekortkomingen heb ik eruit gepikt.

Analyse Bijlage onderzoeksonderbouwingen

Bijlage 2; pagina 11.
De onderzoekers stellen hier: ‘In vergelijking met boringen naar andere energiebronnen kan niet op voorhand worden gezegd dat het boren naar schaliegas meer of minder kans op incidenten oplevert. Bij geothermieboringen doet zich bijvoorbeeld het verschijnsel voor van het meeproduceren van gas en soms olie, wat eveneens risico’s met zich meebrengt (expert judgement).’

Wie deze expert judgement heeft geuit en op basis van welke gegevens wordt niet nader gespecificeerd. Lees meer