Kritische vragen over het systeem worden niet toegestaan, dus worden ze niet gesteld

blockspamDe vermeende “pro-Hamas”-beweging genaamd AFA was gisteren in Den Haag om te demonstreren tegen racisme en extreemrechts. En dus kwam de Roze Khmer zuigen en sarren. Dat werd gek genoeg niet gewaardeerd. Heel raar is dat. Zo raar dat Chris Aalberts er een larmoyant blogje (TPO-alert) over schreef. De koene ridders die namens het systeem aanwezig waren om de zooi voor schut te zetten stuitten op weerstand en dat zou een bedreiging voor de persvrijheid zijn. Dan heb je dus geen kaas gegeten van de begrippen persvrijheid en censuur. Beide kunnen alleen in het geding zijn als de staat media censureert, niet wanneer demonstranten zich niet laten lenen voor een geknipt en geplakt itempje van hooguit drie minuten waarin ze belachelijk worden gemaakt.

Fuck Pownews is ook vrijheid van meningsuiting en die fuckers boycotten is ieders goed recht. Vervelend voor hunnie weliswaar maar daarom niet minder legitiem. Net zoals je niet verplicht bent om met de pliesie te praten, ben je niet verplicht om met de media te praten. En aangezien de Roze Khmer het beste gedijt wanneer de geïnterviewde doodstil naar de camera staart als ware zhij een haas die gebiologeerd is door de koplampen van een aanstromende auto, is domweg zwijgen geen optie. Verzet is dat wel. Demonstranten te kijk zetten heeft net zomin iets te maken met persvrijheid als het stalken van beroemdheden door paparazzi’s. Wat de Roze Khmer tracht te doen lijkt veel eerder op de Fappening. Het doel is mensen te kijk zetten, niet verslaggeving.  Laat staan dat er met een kritische blik naar het systeem gekeken wordt.

Dat is een wonderlijk soort wegkijken omdat het kapitalisme sinds de val van Lehman Brothers op z’n gat ligt. Ondanks tien jaar van botte bezuinigingen is de staatsschuld alleen maar gestegen. Waarom? Omdat we de ene na de andere bank een bailout geven. Daarom. We trekken met z’n allen al zes jaar lang aan een dood paard en de zogenaamde kritische media vertellen u dat dat goed is. Ze vertellen u ook dat oneindige economische groei op een planeet van beperkte omvang kan bestaan. Dat is niet het geval. Het is wiskundig onmogelijk en sociaal-maatschappelijk totaal onwenselijk. Oneindige economische groei aanhangen betekent de planeet kanker toewensen. Met quantitative easing als chemotherapie. En daar wil de gevestigde orde geen vragen over horen. Omdat het kapitalisme nou eenmaal niet bevraagd mag worden. Geen kritiek op wat too big to fail is graag en anders block ik je. Zo denkt Chris Aalberts. En dat vindt hij geen inperking van mijn persvrijheid. Maar o wee als ik of mijn kennissen hem of zijn collega’s niet te woord wensen te staan. Dan is het bal. Fuck off.

 

Wraakzuchtige willekeur

voor sommigen ben ik nu asociaalHet kabinet heeft een nieuw staaltje paupers pesten afgeleverd. Vanaf 1 januari 2015 wordt het huidige artikel 36 WWB gewijzigd door de Wet maatregelen WWB. Dit betekent dat de langdurigheidstoeslag wordt vervangen door de individuele inkomenstoeslag. Dat zegt u hopelijk niks maar als u ervoor in aanmerking komt dan bent u mooi de sjaak. Gemeenten zijn dat sowieso. Na 1 januari zal het college van burgemeester en wethouders iedere aanvraag individueel moeten beoordelen waarbij de ruimte bestaat om de toeslag niet toe te kennen ook al voldoet de aanvrager geheel aan de gestelde voorwaarden. Nu is het nog zo dat gemeenten bijna de hele procedure omtrent de langdurigheidstoeslag kunnen automatiseren. Dat werkt heel simpel. Nadat iemand 3-5 jaar (dat verschilt per gemeente) in de bijstand zit, maakt een computer automatisch een standaardbrief aan waarin te kennen wordt gegeven dat de geadresseerde de toeslag zal ontvangen tenzij er bezwaar wordt gemaakt. Met een misleidende term heet dat de negatieve optie. Alleen ZZP’ers die langdurig onder 110% van het sociaal minimum (70% minimum loon) leefden hoefden de toeslag zelf aan te vragen.

grip op productenDat gaat dus onder het mom van maatwerk op de schop. Wolters Kluwer heeft er alvast garen bij gesponnen door de VNG – tegen betaling – modelverordeningen aan te bieden. Verordeningen zijn een soort wetgeving op lokaal niveau en die worden dus goeddeels geschreven door een privaat bedrijf dat er een project genaamd Grip op producten op nahoudt waarbij jeugd kennelijk een product is net als zorg, inburgering en inkomen. Wolters Kluwer kunt trouwens ook kennen van hun onderwijsproducten, pardon, schoolboeken. Begint u al een beetje het gevoel te krijgen dat die fantastische democratie van ons druk bezig is om iedereen in een product te veranderen? Ik wel maar dat terzijde want dit blog ging over de nieuwe bureaucratische laag die geen bezuiniging gaat zijn maar geld gaat kosten.  Lees meer

Ik wil niet meer

technological-unemploymentEr was een tijd toen de vraag of het nog erger kon me gaande hield. Ik dacht namelijk van niet en hoopte op verbetering. Na bijna zes jaar van niet aflatende “crisis” acht ik mijn ongelijk wel bewezen. Het kan altijd erger. Nooit beter. En het gekke is dat de goegemeente dat aanjaagt en toejuicht. Dat noemen ze dan realiteit. Het geld is op en dat is nou eenmaal zo. De onwetendheid is pijnlijk en deerniswekkend. Toen ik nog een blije linkshippie was zong ik vrolijk “alleen vogels vliegen van Oost- naar West-Berlijn” en tegenwoordig bestaan er bedrijven die vogels “zo humaan mogelijk” vergassen omdat die beestjes zich nou eenmaal geen ruk aantrekken van onze verzinsels die we tegen beter weten in realiteit zijn gaan heten.  Lees meer

Wegkijken

ponygirlAangezien ik nogal eens van wegkijken word beschuldigd moesten we het daar maar eens over hebben. Des te meer omdat de media in ons land bestaan uit een giftige mix van inzoomen en wegkijken. Het inzoomen van vandaag betrof de motie van wantrouwen van Greet en het wegkijken bestond uit het ontkennen van de politieke realiteit dat we failliet zijn. Om de bijdrage aan de algemeen politieke beschietingen (APB) van Marianne Thieme te citeren: “we hebben een periode van ongekende welvaart afgesloten.” Het is voor het eerst dat volgende generaties het niet beter krijgen. En dat is niet erg omdat beter voor ons slechtere omstandigheden elders betekent. Wij parasiteren op de planeet. En daardoor sterven er circa 30.000 mensen per dag een hongerdood. Omdat het kan doordat wij wegkijken. Lees meer

World Class WarFare: Will There Be Blood?

A war is being waged against the American people by the super rich. It is escalating. “How about a war that fulfilled the dreams of the American people in creating an Egalitarian form of society rather than one in which the top 1% holds 38% of the wealth in America, while the bottom 60% owns 2.3% of total wealth? You want a War, lets declare war against Oligarchy!” — Bernie Sanders speaking at the Fight Bob conference.

Money Wars: A New Hope To Destroy A New Death Star (Star Wars Parody)

In this parody of Star Wars, episode 4, a new hope- It is a period of class war. The Didactic Empire, striking from a hidden base, have won a major victory against the Open Alliance with the passage of NAFTA (North American Free Trade Agreement). During the battle to fast track the TPP (Trans-Pacific Partnership), Luke Whistleblower managed to steal secret plans to the Empire’s ultimate weapon, the Death Star, which has enough power to make nations subservient to corporations. Pursued by Emperor Pipeline and Dark Banker with their captive Barack Obama, Princess Laidoff is able to foil the Didactic Empire and help the Open Alliance Destroy the TPP Death Star.

Street theater conceived and directed by Elliot Crown
Special guest Lee Camp
Video shot and edited by Dennis Trainor, Jr.
Opening sequence by A.J. Russo