Grootste obstakel cybersecurity is het bankenmanagement

BHjKz_gCQAAu3ztBanken hebben een groot aantal storingen te verwerken gekregen de afgelopen weken. Volgens de banken zelf betreft dit aanvallen van buitenaf. Zogenaamde DDoS-aanvallen die via een botnet dusdanig veel verkeer genereren dat een website onbereikbaar kan worden. DDoS-aanvallen kennen globaal drie doelstellingen. Ze kunnen fungeren als een virtueel protest zoals Anonymous dit vaak toepast, ze kunnen gepaard gaan met technieken waarmee men daadwerkelijk gegevens probeert te bemachtigen. In het geval van een bank zal dat bijna altijd een diefstal poging betekenen en tot slot kunnen de veelvuldige aanvallen een chantagemiddel zijn. In dit laatste geval probeert men een bank tot wanhoop te drijven zodat men gaat betalen enkel om de aanvallen te laten stoppen.

Gezien de hoge ontwrichtingsfactor van de storingen in het dagelijkse leven, valt er iets voor te zeggen het bancaire netwerk kritieke infrastructuur te noemen. Dit is ook de reden waarom er een bijeenkomst op het hoogste niveau is belegd waarbij het National Cybersecurity Centrum is betrokken.
Redelijk voorspelbaar is dat er voorstellen zullen komen om bevoegdheden van opsporingsdiensten zowel van de overheid als van private security bedrijven uit te breiden. Ook voorspelbaar is dat de categorisatie van het bankensysteem als kritieke infrastructuur ertoe zal leiden dat de toch al fragiele banken financieel ondersteund gaan worden door de belastingbetaler bij het verhogen van de kwaliteit van de cyberbeveiliging.
Eens een keertje goed analyseren hoe het er binnen IT projecten in de banken aan toegaat, zal niet gebeuren. Juist daarin zit mijns inziens de problematiek. Lees meer

Tijd om te gaan demonstreren!

enoughDe perverse wens zich te conformeren aan de 3% norm van Brussel heeft geleid tot het volledig kapot bezuinigen van de economie. Bezuinigingen zijn het niet eens formeel, want het pakket aan maatregelen betreft pure lastenverzwaringen. Voor 2014 heeft dit kabinet wederom aangekondigd de lasten verder te gaan verzwaren tegen alle waarschuwingen van internationaal vermaarde economen als Paul Krugman in.

Nog nooit gingen zoveel bedrijven failliet, de toestroom in de bijstand is enorm terwijl de bijstand betekent dat eventuele kinderen worden uitgesloten van een sociaal leven. Ondertussen is de centrale overheid op bijna hysterische wijze bezig zichzelf nog verder topzwaar te maken door idiote registratiewoede ook mede ‘opgelegd’ vanuit Brussel. Het vermarkten van publieke taken gaat ondanks het evidente falen ervan (duurder en slechtere kwaliteit) gewoon door. Inmiddels zijn de kosten voor levensonderhoud zo hoog geworden dat middenklasse gezinnen in ernstig toenemende mate tot bijstandsniveau zakken.
En of we er ook nog even mantelzorg bij willen gaan doen anders laten ze onze hulpbehoevende zieken en ouderen namelijk creperen
De enigen die overal in ontzien worden zijn de crisisveroorzakers. Banken worden niet geherstructureerd, het graaien in zorg en onderwijs gaat gewoon door. Daar werkt zo’n miezerig wetje normering topinkomens totaal niet in.
Oud wordt opgezet tegen jong, ziek tegen gezond en op EU niveau de rijkere landen tegen de armere landen. De bevolkingen wel te verstaan. Dat gelden voor Griekenland, Spanje en Ierland gewoon een herkapitalisering van de banken was wordt er nooit bij verteld.

In Nederland zijn we er goed in onszelf als groep uit elkaar te drijven door onderlinge verschillen. Laten we daar eens mee stoppen! Het wordt hoog tijd dat we als burgers gezamenlijk ons laten horen en van de regering eisen dat ze onmiddellijk stoppen met lasten verzwaren. Stop austerity!
Als we dat als gezamenlijk uitgangspunt nemen is er ruimte zat om tijdens de demonstratie door middel van spandoeken en speeches ook je eigen meer specifiekere dingen te laten horen.
We laten ons land en onze burgers toch niet nog verder kapot maken?
Wanneer gaan we?

Vakbonden voeren de verkeerde strijd

Hoewel de nieuwe organisatiestructuur nog een rommeltje is -iets dat door nota bene de huidige staatssecretaris van dwangarbeid in elkaar is gezet- zijn de vakbonden al wel goed aangepast op het nieuwe discours in Vernederland en dat is die van de totale verplatting. Wat voor de roep om jip-en-janneketaal, de opkomst en de executie van Fortuyn en de doorbraak van zijn zionistische surrogaat onmogelijk leek is nu ingeburgerd.

Waar puissant rijke mensen het doen voorkomen alsof nivellering honger voor iedereen betekent, er graaiers naar de rechter stappen omdat de roverheid graaien in de zorg in zeven jaar tijd wil gaan afbouwen terwijl al het personeel dat daadwerkelijk zorg verleent al per 2014 op de sinds Lubbers geliefde loonmatiging gaat voeren de bonden actie voor Gewoon Goed Werk. Lees meer

Welkom in de toekomst van uw (klein)kinderen

Wat in Amerika gebeurt, gebeurt hier X jaar later zegt men vaak. Kijk en huiver.

Een vrouw op leeftijd die verklaart graag jonge kinderen te hebben omdat ze dan in aanmerking komt voor voedselbonnen (waar kennen we die ook alweer van?) terwijl ze  werkt bij een bedrijf dat het eigendom is van de banken die door haar regering too big to fail worden geacht. Ondertussen drukt de FED 40 miljard dollar per maand. QE infinity. Gratis geld voor de allerrijksten met het vriendelijke verzoek om er hetzelfde mee te doen als Occupy Wallstreet met hun Rolling Jubilee en schulden kwijt te schelden in plaats van deurwaarders in te huren. Maar niet heus. In zo’n wereld zet je toch geen kinderen?

“Er moet een eind komen aan het financiële systeem dat we nu kennen”

Bankiers zijn net als politici, pas na hun actieve carrière gaan ze verstandige dingen zeggen. “Toen ons onlangs ter ore kwam dat Ad Broere de befaamde Frontier Award 2011 gewonnen had, moesten we tot onze schaamte constateren dat we de man niet kenden. Kan gebeuren. We lazen ons wat in op zijn interessante website en leerden dat hij afgestudeerd econoom is. Daarnaast is hij vele jaren bankier geweest. Vooraleer u de hooivorken invet, hij is van het goede soort. Ze bestaan. En of! Zeker diegene die ermee stoppen. En dat deed Ad. Ondertussen had hij goed gekeken naar het vaak dubieuze reilen en zeilen in de bancaire wereld. Zijn ervaringen, research en alternatieven bundelde hij vervolgens in twee boeken.
Een ex-bankier die praat over de grotere systemen achter het financieel systeem, dat is natuurlijk interessant. Zeker in tijden van crisis waarin alle geld rechtstreeks en onrechtstreeks naar de banken vloeit. Of naar de enkele families die eigenlijk achter de banken zitten. Daar kon Ad ons meer over vertellen, dus we trokken met de camera naar Amsterdam, en haalden hem voor onze lens. Geschikt voor iedereen die wil weten wie precies waarom de wereld bestiert. En hoe het ook anders kan…” Via grenswetenschap.