Surveillance capitalism en ideologische onwil

delete cookiesTerwijl surveillance capitalism de stabiliteit van het internet het internet ernstig bedreigt (TL;DR aan internet gekoppelde camera’s vormen botnets die in staat zijn het halve of misschien wel het hele internet plat te leggen), bakkeleien politici over cookies. Beschermt de cookiewet ons tegen pivacyschendingen door surveillance capitalism? Neen. Princeton heeft ironisch genoeg massasurveillance toegepast op een miljoen websites en de conclusie luidt dat de advertentie-industrie steeds minder afhankelijk is van cookies en steeds meer gebruikt maakt van wat browser fingerprinting wordt genoemd. Om een indruk te geven van hoe geavanceerd dat is, weet die techniek je te volgen door gebruik te maken van een variabele als hoe vol of leeg de batterij van je smartphone of laptop is. Welke lettertypes je apparaat ondersteunt en welke programma’s er actief zijn worden ook meegenomen in de afweging hoe uniek je vingerafdruk op het internet is. Zo zijn er tal van factoren die veelal tot een unieke vingerafdruk leiden en daardoor kun je overal gevolgd worden zonder dat er een enkele cookie aan te pas komt. Volgens Europese regelgeving is dat allemaal hardstikke illegaal als je de huidige regelgeving consequent toepast, maar geen haan die er naar kraait behalve Alexander Haff. Lees meer

“Van straathoek naar Facebook”

van facebook naar straathoekAnno 2014 analyseert de politie het gedrag van (sommige) jongeren op social media aan de hand van een theorie uit 1959. Zoveel blijkt uit “Van de straathoek naar Facebook: een onderzoek naar het gebruik van social media door jongeren binnen de straatcultuur” dat door de Projectcoördinator Sociale Media aan mij gemaild werd. In een opgeblazen masterscriptie (172 pagina’s, letterype huge; regelafstand maximaal) aan de Erasmus universiteit wordt toegeschreven naar de vooraf onbetwistbare “etnografische” conclusie. “Mijn onderzoek leent zich uitstekend voor  dergelijke uitstapjes, omdat ik vooral een bepaalde cultuurcriminologische ontwikkeling wil aantonen die niet gebonden is aan een bepaalde wijk.”

De uitstapjes in casu betreffen de wijk van de promovendus (Spangen, Rotterdam) en later, als blijkt dat zijn infiltratiestrategie niet werkt wordt de doelgroep uitgebreid met profielen op social media die door oorspronkelijke onderzoeksgroep gevolgd en/of verspreid worden. Daarbij gaat hij achterbaks te werk. “Voor alle social media-platformen waar ik in het licht van mijn onderzoek gebruik van heb gemaakt heb  ik  profielen aangemaakt met schuilnamen die op geen enkele manier terug te leiden waren naar mijn echte  identiteit. Op  deze manier was het  voor mijn rsspondenten onmogelijk  te  weten  wie  ik  was. Ik heb geen profielfoto’s ingesteld en ook verder geen enkele informatie met betrekking tot mijzelf prijsgegeven. Naast het anonimiseren van mijn profiel heb ik ook door mijn online gedrag geprobeerd geen aandacht op mij te vestigen. Zo heb ik, met uitzondering van een tweetal tweets naar een politieagent, geen enkele keer zelf een  bericht op een van de verschillende platformen  geplaatst. Ook met het volgen van respondenten op Twitter ben ik erg voorzichtig  geweest. Wanneer  je  besluit  iemand  te ‘followen’  krijgt diegene daar een  bericht van en kan hij of zij  zien wie behoren tot  jouw contacten. Aangezien mijn contactenlijst(je) op Twitter bestond uit drie agenten en een stadsmarinier, zouden de jongeren snel genoeg vermoeden met wat voor intentie ik  hen volgde. Ik heb hierom besloten om slechts mijn twee belangrijkste respondenten te volgen op Twitter en de rest steeds handmatig op te zoeken. Deze overweging werd in eerste instantie ingegeven door het feit dat ik van plan was hen te benaderen via Twitter. Het feit dat deze beide respondenten reeds zeer veel followers hadden (1.131 en 2.788) maakte het voor mij mogelijk hen te volgen zonder dat zij mij op zouden merken. Dit  laatste is niet alleen belangrijk met het oog op mijn veiligheid, maar voorkomt tevens de hieronder uitvoerig besproken verstoring van mijn onderzoek.” Juist ja, geprivilegieerde jankbek. En hoe weten je respondenten precies dat ze respondenten zijn Niet? Goh. Lees meer

Dataveillance and Everyday Consciousness in the ‘Smart’ City – Gregory Donovan

Gregory Donovan presented Dataveillance and Everyday Consciousness in the ‘Smart’ City  at the OpenITP Techno-Activism Third Monday’s at NewAmerica Foundation NYC on May 19 2014.

Surveillance doesn’t have to be an accepted part of city living. Last year alone, Iowa City unanimously passed a law banning a large number of surveillance technologies. Find out what the situation is in in New York. Gregory Donovan will explain who is tracking your movements, how they are doing it, and why. In addition, learn how how city dwellers can take control of their privacy and security. Lees meer

Wanneer wordt Opstelten nou es teruggefloten?

Ivo OGoh… Zijn we weer. Webwereld.nl bericht zojuist het volgende: “Toch stiekeme bouw database reisgegevens Nederlanders?” Dat zou raar zijn, want vorig jaar werd het voorstel dat door volksvertegenwoordiger/mensenhater/drankorgel Ivo O. aangedragen werd niet bepaald enthousiast ontvangen. Ivo beloofde dan ook braaf de Tweede Kamer op de hoogte te brengen van het verloop van zijn wens. Maar zoals het Ivo betaamt, heeft hij weer gelogen. Ziet u vooral even dit citaat:

“Maar nu blijkt dat Nederland al geld van de Europese Commissie heeft aangenomen voor het opzetten van dit reisregister”, zegt Schouw nu, die verder zegt hierover “verontrust” te zijn. “Is hij al begonnen met de bouw van het reisregister? En zo ja, waarom is de Kamer niet geïnformeerd.” Schouw vindt een dergelijke database “veel te ver” gaan.

Mocht u het vergeten zijn, Ivo claimt met deze reisdatabase “Jihadisten hard te kunnen aanpakken”. Kortom, Vernederland slaat binnenkort alle reisgegevens van mensen op omdat onze mensenboerderij een tiental Jihadisten telt… Volkomen logisch. Niets mis mee. Volstrekt normaal.

Ivo’s wil is wet; dat moge duidelijk zijn. Of het nou het totaal zinloos “bestrijden” van hennepteelt betreft, het aankomende criminele “terughacken” door de politie of het bespioneren van elke brave burger binnen mensenplantage 0031: Ivo krijgt zijn zin. Iets met “democratie”, schijnt. Tijd dus voor een schone luier. En, om de vraag in de titel van dit schrijven te beantwoorden, nee; Ivo gaat niet teruggefloten worden. Dat u niet het idee krijgt in een eerlijke en oprechte samenleving te wonen… De gekkigheid.

 

Partij van de Achterlijkheid

#ds31 - Nails on a Chalk BoardOmdat Vernederland schijnbaar toch nog niet ernstig genoeg van de pot gerukt was, besloot de Partij van de Achterlijkheid vandaag om het kansloze plebs maar weer es keihard in de bek te schijten. Check dit artikel, waaruit ik hieronder een citaat pak en bespreek. Komt ie:

“Volgens de PvdA laten de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden zien dat burgers niet in staat zijn hun privacy te beschermen.”

Serieus? Het gore lef van een verzameling hersendode staatsparasieten… De reden dat burgers niet in staat zijn om hun privacy te beschermen is omdat er ultiem criminele organisaties genaamd “overheden” bestaan die er alles aan doen om zaken als privacy te doen verdampen. Dat heeft geen ene flikker – ik herhaal: geen ene flikker – te maken met burgers die te zwakzinnig zijn om hun privacy te beschermen.

En dan nog eentje:

“Illegale handel in persoonsgegevens door bedrijven zou volgens de partij harder bestraft moeten worden.”

Zijn we weer. Als bedrijven (of burgerdrones) handelen in persoonsgegevens, dan moet dat bestraft worden (want boetes -> meer geil graaigeld -> meer corporate vriendjes blij te maken met andermans centjes). Maar betreft het een overheid die onder meer bankgegevens deelt met een fout Westers concentratiekamp als de Verenigde Staten, dan hoor je er weer niemand over. Of wanneer uw misdadige overheid weer es een EPD/LSK/hoe het binnenkort ook mag gaan heten probeert op te dringen: geen onvertogen woord vanuit de parasiterende inteeltlaag.

Kortom, van harte gefeliciteerd met zoveel misdadig handelen van corporate handpoppen die zogenaamd democratisch verkozen zijn. Blijf participeren, blijf buigen en blijf braaf ja-knikken terwijl uw leven alsmaar verder beperkt wordt. Succes.

Open brief inzake decentralisatie jeugdzorg

Geachte Kamerleden,

De decentralisatie op basis van de wet op de jeugdzorg, wet werk en inkomen en de wet maatschappelijke ondersteuning leveren ingrijpende privacyrisico’s op.

De gemeente krijgt via de hulpverleningsdossiers veel gevoelige gegevens — waaronder medische, financiële en justitiële gegevens — over een gezin in één hand. Dit is een forse gegevensuitwisseling, terwijl veel nog niet is geregeld en er alleen nog maar een grove schets beschikbaar is.

Zolang er geen Privacy Impact Assessment (PIA) is gemaakt en er niet meer duidelijkheid is over welke precieze gegevens voor wie toegankelijk zijn, kunnen er geen garanties over een zorgvuldige omgang met (persoons)gegevens worden gegeven. De invoering moet daarom uitgesteld worden.

Wij vragen uw aandacht voor de volgende punten.

1. Gezin blijft regisseur over hun leven. De regie over het leven komt met deze wetsvoorstellen meer bij de gemeente te liggen. Dat is een enorme bevoegdheid die de overheid naar zich toe trekt. Het is een belangrijk mensenrecht dat mensen zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven voeren, zoals onder andere is vastgelegd in artikel 8 EVRM. Deze wetsvoorstellen maken daar inbreuk op. Het uitgangspunt moet inderdaad zijn “één regisseur“, maar die regisseur zou het gezin of de persoon zelf moeten zijn.

top ▲ Lees meer

De bemoeizucht van een wijkteam

ouderen bewegingAns de Vries* uit Amsterdam is 85 jaar. Af en toe begint haar geheugen haar een beetje in de steek te laten dus haar dochter mantelzorgt dagelijks voor haar moeder. Samen hebben zij dit prima geregeld. Ans vraagt dan ook geen hulp van buitenaf.

De telefoontjes
Enige tijd geleden ging de telefoon. De dochter die wat klusjes aan het doen was voor haar moeder in huis nam op.
‘Goedemorgen, u spreekt met het wijkteam, wij zijn op zoek naar mevrouw Ans de Vries’.
‘Mijn moeder is er momenteel niet, zij is naar de sportschool’.
Ongeveer een week later ging weer de telefoon; wederom het wijkteam. ‘Sorry, mijn moeder is er weer niet, zij is naar de universiteit.’ Lees meer

PRISM: hoe de Kamer de plank misslaat en wat u ertegen kunt doen

big_brotherVanmorgen hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de onthullingen van Edward Snowden. Helaas was dat een nogal deerniswekkende happening. Of onze “volksvertegenwoordigers” nou stommetje spelen of dat ze werkelijk niet weten wat de crux van internet als spionagesleepnet is weet ik niet maar feit is dat de kern van de zaak niet aan de orde kwam. Waar het om zou moeten draaien is dat geheime diensten als de NSA een schaduwregering vormen die er op uit is politici, rechters en andere hoge functionarissen chantabel te maken. Gelooft u mij niet? Luister dan naar deze ex-medewerker van de NSA die uit de doeken doet dat niemand buiten schot blijft. Van de  perssecretaris van het Witte Huis tot het Hooggerechtshof tot toenmalig senator en presidentskandidaat Obama, allemaal werden ze afgeluisterd in de hoop belastende informatie te vergaren teneinde ze loyaal te kunnen houden aan de achterliggende agenda van de geheime dienst in kwestie. Heeft u wat meer tijd luister dan naar dit interview met ex-FBI agent Sibel Edmons die helder uitlegt hoe de chantagepraktijken werken.

Zoals gezegd ging dat totaal aan de Kamer voorbij. De VVD dacht dat het technisch niet mogelijk was om alle dataverkeer af te tappen en op te slaan, de PvdA riep iedereen middels een drogreden uit tot expert (“Als volksvertegenwoordiger ben je expert in het vertegenwoordigen van het volk en dus zijn we allemaal experts.”) en de rest hield zich vrijwel uitsluitend bezig met de vraag of het sleepnet wel met voldoende waarborgen omkleed is. Hint: dat is niet het geval. Ja, er is een rechtbank (de fisa-court) die tap-aanvragen goed moet keuren maar die heeft nog nooit een aanvraag afgewezen. Een waarborg van niks dus. Uw en mijn data worden getapt en tot in lengte van dagen opgeslagen. Het is, zoals Snowden het noemt, turnkey tyranny. En dat is, in de woorden van Rob Wijnberg, geen hype. Vergelijk het met een verhoor: alles wat u zegt kan en zal tegen u gebruikt worden. Met internet als sleepnet hebben geheime diensten uw recht om te zwijgen feitelijk omzeild en wordt u op ieder moment dat u data verstuurt min of meer verhoord. Tel daarbij op dat e-mail standaard zonder “envelop” verzonden wordt en dat u er dus donder op kunt zeggen dat er altijd iemand met u meeleest. Het is dus van belang dat u verstuurde data  zelf van een envelop voorziet oftewel versleuteld.

Voor Firefox is dat simpel, het enige dat u hoeft te doen is https everywhere te installeren waarna het gros van uw browserdata encrypted is. Als er een versleutelde verbinding mogelijk is met de website die u wilt bezoeken dan zal Firefox daar automatisch voor kiezen.

Om uw e-mailverkeer te versleutelen zult u ietsje meer moeite moeten doen. Daartoe neme men Thunderbird, de Enigmail add-on en PGP. Hoe u één en ander installeert leest u hier. Let vooral ook op de disclaimer; mocht een overheid besloten hebben dat u het intensief volgen waard bent dan heeft u pech gehad. PGP staat voor Pretty Good Privacy en niet voor superspionnenproof-privacy. Wees u er ook van bewust dat versleuteld verkeer juist de aandacht trekt. Door gebruik te maken van uw recht op privacy zult u gezien worden als iemand die iets te verbergen heeft. Uw data zal langer bewaard worden en het is onzeker of PGP al gekraakt kan worden of dat daarvoor kwantumcomputers nodig zijn.

Hoewel de door Snowden beschuldigde internetbedrijven in alle toonaarden ontkennen dat ze geheime diensten toegang bieden tot hun servers is het verstandig om gebruik te maken van alternatieven die uw privacy net ietsjes hoger in het vaandel hebben staan. Een niet uitputtend lijstje vindt u hier.

Tot slot nog een informatieve video van James Corbett die dieper ingaat op de surveillancestaat en hoe u zich daartegen kunt wapenen. O, enneh, disclaimer: ik ben geen hacker of encryptie-expert. Ik doe ook maar wat. Aanvullingen en/of verbeteringen zijn derhalve meer dan welkom.