Jeugdzorghervorming; nog steeds geen woord over privacy en IT

jeugdzorg 3.0In het kader van bezuinigingen heeft het kabinet bedacht dat overheveling van jeugdzorg naar gemeenten een uitstekend idee is. Onder het mom van ‘zorg dichterbij’ is de gedachtegang dat deze route tot besparingen gaat leiden. In een professionele setting breng je eerst alle proceswijzigingen van hoofdprocessen tot en met werkinstructies in kaart om bottlenecks te lokaliseren en impactanalyses te doen op alle verschillende niveaus. Helaas lijkt het vooralsnog dat wellicht mede door de gigantische tijdsdruk een en ander over het hoofd wordt gezien. Over privacy en benodigde IT heb ik eigenlijk nog zeer weinig gehoord of gelezen.

Een gezin, een dossier, een regisseur
Duikende in de documentatie van de gemeenten die te vinden is op internet valt op dat als uitgangspunt een gezin, een dossier, een regisseur is genomen; ook de communicatie vanuit het kabinet sluit hierop aan. Op het oog lijkt dit een prima uitgangspunt, versnippering leidt immers tot governance problematiek waar niemand bij gebaat is.
In de opzet brengt een regisseur ongeacht welke type aanvraag een heel gezin in kaart waarop vervolgens eerst gekeken gaat worden naar oplossingen in de kleine omgevingscirkel. In de praktijk zal de kleine omgevingscirkel rondom het gezin meestal bestaan uit de school en de sociale directe omgeving.
Inhoudelijk zal de regisseur in het beste geval de casus bespreken in een multidisciplinair team, in de praktijk zal dit al snel een onmogelijke processtap blijken te zijn vanwege de omvang van het aantal meldingen en de beschikbare tijd van zo’n team. We zullen dus de regisseur in een behoorlijke solo beslissingsrol gaan zien. Lees meer

Europa: uw medisch dossier is van ons

De afgelopen weken is er flinke discussie geweest over het EPD/LSP, infrastructuur die het mogelijk maakt informatie van een patiënt in systeem A op locatie A toegankelijk te maken voor een andere zorgverlener op locatie B. De Eerste kamer heeft dit plan unaniem verworpen in verband met zorgen over de privacy van patiënten en de veiligheid van de data.
Vervolgens hebben private bedrijven in de vorm van zorgverzekeraars gesteund door een aantal organisaties een zak geld meegekregen van het ministerie om het EPD alsnog te gaan implementeren.
Een passage in contracten van de grote verzekeraars met de zorgaanbieders impliceerde dwang en na oproer onder artsen is de gewraakte passage nu verwijderd.
We begonnen een onderzoek naar internationale EPD’s en vonden een opmerkelijke gelijkenis in dezelfde type systemen die bijna wereldwijd gepusht worden. Eergisteren hadden we de jackpot te pakken met het lokaliseren van EpSOS; een Europa breed EPD dat zich al in de testfase bevindt. EpSOS maakt het mogelijk alle patiëntendossiers EU breed op te halen.

Lees meer

Europe: “all your medical data belong to us”

The last couple of weeks there has been a huge discussion in The Netherlands about the introduction of infrastructure making it possible to retrieve patient’s medical data from system A to give an insight to a caretaker in a different location. The Dutch senate voted the structure out unanimously by stating it was lacking on security measures and violated the privacy of the patients.
This led to private insurers and some other stakeholders to form a group and implement the system anyway. A large group of medical doctors filed a lawsuit on the basis of violation of doctor- patient privilege; we’re expecting a ruling on the 19th of December.
We started to do some international research and found a remarkable resemblance in the same sort of systems being pushed almost worldwide and yesterday we hit the jackpot by locating EpSOS, a European large scale project already in the testing phase making it possible to collect medical records of all Europeans.

Lees meer

Het EPD in de praktijk

Het Elektronisch patiëntendossier komt er. Na een overduidelijke afwijzing door de Eerste kamer van het EPD werd er door het ministerie van VWS een zak geld gegeven aan private belanghebbenden om hetzelfde systeem alsnog door te drukken. De Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ) werd opgericht die zichzelf bombardeerde tot verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Deze VZVZ wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars.
Onder de belanghebbenden in de vereniging, de Nederlandse patiënten consumenten federatie (NPCF) die namens de patiënten zou praten. Financieel gezien zijn zij echter afhankelijk van wederom diezelfde zorgverzekeraars en dat riekt op z’n zachtst gezegd naar de schijn van belangenverstrengeling. (pdf)

Lees meer

Afscheid van risicomodellen en ongebreideld registreren

De afgelopen jaren is er een enorme trend ontstaan vooral vanuit overheden en instanties om zoveel mogelijk data van mensen te verzamelen. Uw BSN gegevens zijn gekoppeld aan allerlei databases ook in het private domein van bijvoorbeeld de zorgverzekeraar, uw paspoort is voorzien van een op afstand uitleesbare RFP chip, u moet uw vingerafdrukken afstaan, het EPD wordt er via private weg alsnog doorgedrukt, als u een kind krijgt moet u een zeer privacyschendende vragenlijst invullen, een DNA databank krijgt veel applaus en vanmorgen nog kwam het Trimbos instituut met het briljante plan om 577.000 kinderen van ouders met psychische- of verslavingsproblematiek in een database van de GGZ te registreren.

Vorige week hebben we al enkele artikelen gepubliceerd over een aantal van deze voorstellen en implementaties alsmede over de algemene grote gevaren van de ‘ik heb niets te verbergen, dus niets te vrezen’ attitude.
Het geijkte argument voor het verzamelen van allerlei data is ‘voor uw eigen bestwil en voor uw bescherming’. De ingrepen zouden goed zijn voor de gezondheid of u beschermen tegen terroristen en anders kwaadwillenden.
Welke aannames liggen er eigenlijk ten grondslag aan deze enorme verzamelwoede van gegevens?

Lees meer

Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en zelfcensuur

Het EPD dat door de Eerste kamer is weggestemd lijkt er alsnog door particuliere organisaties in de vorm van Zorgverzekeraars doorgedrukt te worden. Huisartsen en apothekers die niet mee willen werken dreigen financiële consequenties voorgeschoteld te krijgen.
Een aantal evidente nadelen is al vaak genoemd zoals het enorme aantal zorgverleners dat toegang krijgt tot de gegevens, de onmogelijkheid zoveel data 100% veilig op te slaan, de regie die niet in handen van de patiënt is belegd en de mogelijkheid dat de data in de toekomst voor allerlei andere doeleinden gebruikt zullen gaan worden; de overheid heeft niet bepaald een vlekkeloos trackrecord in deze. Wat tot dusverre onderbelicht is gebleven is zelfcensuur van patiënten en de maatschappelijke schade plus kosten waar deze zelfcensuur toe kan leiden. Een voorbeeld:

Lees meer

Facebook steunt CISPA. Steunt u Facebook?

Geen idee of u er al iets over gehoord heeft maar na de pogingen van de corrupte corporate laag om door middel van SOPA, PIPA, ACTA en weetikwatnogmeer het internet in een moderne vorm van gesponsorde kabeltelevisie te doen veranderen, heeft men nu weer wat anders verzonnen. Uw vrijheden moeten en zullen verder verdampen, daar zijn we tenslotte die beschaafde en vooruitstrevende diersoort voor geworden. Dus nu heeft de elitaire inteeltlaag weer wat nieuws bedacht: de “Cyber Intelligence Sharing and Protection Act” (CISPA). De insteek is weer net wat anders dan SOPA, PIPA of ACTA maar komt op precies hetzelfde neer: zeg maar dag met uw handje. Uw anus verder opgerekt en uw vrijheden verder ingeperkt. Het ondertussen heel erg bekende verhaaltje. Lees meer

“If you think safety is too expensive, try an accident”

Ov-chipkaartsloper en journalist van het jaar Brenno de Winter op de tiende Black Hat Sessions over privacy en hoe we daarmee omgaan in Vernederland. Bedrijven en overheden denken dat je met heel hard blaffen en nog harder straffen datalekken kunt stoppen. Dat terwijl ze de wet met voeten treden door zonder geldige reden allerlei personalia te verlangen. En u pikt dat. Sterker nog, u deelt vrijwel alles gretig via feestboek en de ergste exemplaren onder u laten zich via foursquare makkelijk stalken. Hopelijk stopt u daarmee na deze uiterst vermakelijke keynote te hebben bekeken.