Paarse broeken ontdekken stadstuinieren

kruidenkistLang leve mensen die reclame kijken zodat ik dat niet hoef te doen. Mijn dank gaat in dit geval uit naar Didi Leone die met dit pareltje op de proppen kwam. Paarse broeken ontdekken stadstuinieren en trachten te doen wat de commercie altijd doet: er een slaatje uit slaan door mensen een poot uit te draaien.

“€ 39,95 voor een stoere kruidenkist compleet met zadenpakket, folie en een boek inclusief verzending! (waarde € 87,95)” Sorry hoor, de mooie kist ten spijt, maar 40 euro is toch een tikkeltje aan de dure kant en de veronderstelde waarde van zowat 90 euro is helemaal van de zotte.

Toch ben ik niet onverdeeld verdrietig want de salesafdeling van AT5 helpt mooi mee om de makkelijke moestuin (da’s een veel mooiere term dan square meter gardening, copywriters) van het pauperige imago af te krijgen dat het dankzij (lovenswaardige) initiatieven als minimatuinen heeft gekregen. Daarvoor dus dank maar doe niet alsof een gepimpt aardappelkistje, wat plastic en wat zaden bijna negen tientjes waard zijn. Je betaalt vooral voor de reclame waarbij de paarse broek van dienst het ook nog eens nodig vond om labeltjes in de grond te steken terwijl de namen van de kruiden al op de kist gebrand zijn.

Instant-update:

 

 

De misdadige overheid deel II; hoe willekeur regeert

hamster-bal-18213748Artikel 1 van de Grondwet begint als volgt: “allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.” Sinds de introductie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2006 is dat al een totale farce omdat  zorgbehoevenden aan de samenstelling van de gemeenteraad zijn overgeleverd. Dat werkt als volgt. De rijksroverheid maakt een lumpsum bedrag over voor zorg dat bij wijze van spreken ook best aan lantaarnpalen besteed mag worden. Het geld dat bedoeld is voor zorg is niet dusdanig geoormerkt en het mag derhalve besteed worden om de natte dromen van een willekeurige wethouder die zich omhoog wil pijpen waar te maken. Zo kon het in mijn gemeente gebeuren dat er even 2.25 miljoen werd afgeroomd van de zorgpot om meer asfalt aan te leggen. Dat alles geschiedde natuurlijk in het kader van de crisisaanpak. Om de economie te stimuleren had Smallingerland geld nodig en daarbij heeft de raad gekozen voor het afpakken van geld van de doelgroep die niet in eigen onderhoud kan voorzien. Succes is immers, net als gehandicapt zijn, een keuze. Al die luie donders met hun lichaam dat niet meewerkt moeten gewoon leren dat de overheid er niet is om op te leunen. Het werkt precies andersom, de overheid leunt op u. Lees meer

Dave Montgomery – Dirt: The Erosion of Civilizations

dirtMontgomery, a geomorphologist who studies how landscapes change through time, argues persuasively that soil is humanity’s most essential natural resource and essentially linked to modern civilization’s survival. He traces the history of agriculture, showing that when humans exhausted the soil in the past, their societies collapsed, or they moved on. But moving on is not an option for future generations, he warns: there isn’t enough land. In the U.S., mechanized agriculture has eroded an alarming amount of agricultural land, and in the developing world, degraded soil is a principal cause of poverty. We are running out of soil, and agriculture will soon be unable to support the world’s growing population. Chemical fertilizers, which are made with lots of cheap oil, are not the solution. Nor are genetically modified seeds, which have not produced larger harvests or reduced the need for pesticides. Montgomery proposes an agricultural revolution based on soil conservation. Instead of tilling the land and making it vulnerable to erosion, we should put organic matter back into the ground, simulating natural conditions. His book, though sometimes redundant, makes a convincing case for the need to respect and conserve the world’s limited supply of soil.

Get the book here. (epub, 2.48 MB, right click and choose save as.)

Fuck werk; ga leven

Why pay to live on a planet we were born onZolang ik leef (sinds 1977) en zolang ik me bewust ben van het politieke klimaat (sinds ongeveer Lubbers) is het beleid al snoeien om te groeien. Hoe harder je werklozen aanpakt, des te meer mensen met een baan pikken lijkt het devies te zijn. Dat moest maar eens afgelopen zijn want het werkt voor geen fuck. Alles is alleen maar erger geworden. Groei omwille van groei is de ideologie van kanker.

Groei an sich is niet slecht. Woekeren wel. En ons systeem is zo doorwoekerd met nare financiële belangen dat er niet alleen planten verboden zijn maar dat er ook licenties bestaan op planten. Het corporatisme waardoor u (waarschijnlijk buiten uw weten) gegijzeld wordt is op sterven na dood.

Als passagiers op een lijnvlucht een deportatie kunnen stoppen door boe te roepen dan kunnen wij ons leven terugwinnen. Net zoals alle andere dieren zijn wij mensen prima in staat om voor onszelf te zorgen. Het probleem is alleen dat ons op school wordt geleerd dat je moet gaan werken.

‘Zo verstier je het voor alle leerlingen’

tredmolenStaatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) is op zijn zachtst gezegd niet te spreken over het uitlekken van het vwo-examen Frans, dat bericht het ANP. Wat opvalt in alle mainstream propagandakanalen is dat het begeleidend schrijven bij het lek zoveel mogelijk genegeerd wordt. Ten onrechte want die brief is een protest tegen onze opgefokte prestatiemaatschappij die geheel in dienst van het bedrijfsleven staat. Het is het corporatisme dat het voor iedereen verstiert, niet een politiek gemotiveerd lek. Hieronder vindt u de hele brief die het lezen meer dan waard is. Met dank aan degene die hopelijk anoniem weet te blijven. Enjoy! Lees meer