“All police are dogs” – game schiet politie in het verkeerde keelgat

all police are dogs

Pas op: bevat satire en spoilers!

Teksten en gebeurtenissen uit het rollenspel Shadowrun: Hong Kong gaan de politie veel te ver. Korpschef Bouman spreekt van opruiing tegen zijn korps en van ondermijning van de rechtsstaat en het gezag in het algemeen. Shadowrun is een dystopisch sciencefiction universum waarin megabedrijven de rol van stadstaten vervullen. Bij het ten einde lopen van de Maya-kalender vond de “Awakening” plaats, kwam magie terug op aarde en ontstonden en rassen als orks, trolls, dwergen en elven.

In het laatste deel van de serie kruipt de speler in de rol van terroristen. Hoewel Bouman niet erg gelukkig is met die achtergrond, is het niet waarover hij valt. “Het begin is goed” zegt hij. “De speler komt aan in de haven van Hong Kong en merkt al snel dat het gezag hem opwacht. Met gepast aanhoudingsvuur worden een aantal handlangers en toevallige omstanders naar de andere wereld geholpen. BOOM, HEADSHOT!” Bouman kijkt er tevreden bij maar die blik slaat snel om. “Maar dan begint het!” briest Bouman. “En het gaat van kwaad tot erger.” Bouman kijkt getergd. “In plaats van dat het spel de speler aanmoedigt om zich over te geven aan het bevoegd gezag, biedt het de speler de ruimte om apparatuur van de politie te saboteren of zelfs te hacken waardoor de politiedrones het vuur openen op degenen die ze moeten beschermen, namelijk de Hong Kong Police Forces.” Bouman kijkt bezorgd. “De Nationale Politie neemt in 2016 eigen drones in gebruik. De vorming van de Nationale Politie en de CAO-strubbelingen brengen al de nodige spanning met zich mee en dus zitten mijn mensen niet op dit soort angstbeelden te wachten, dat begrijpt u.”

“Nadat de speler het eerste arrestatieteam heeft afgeslacht en het eigen vege lijf gered heeft, begint de zoektocht naar de vermeende onschuld van de meest gezochte terroristen in Hong Kong. Vermeende onschuld! Alsof de politie ooit iemand onterecht beschuldigd heeft of anderszins onwaarheid spreekt!” Bouman windt zich zichtbaar op. “Tijdens die missie vindt de speler een afgehakte arm met daarop een tatoeage met de beledigende tekst all cops are dogs. Tenminste, als de speler ervoor kiest om de psychopaat Racter aan het team toe te voegen en bijvoorbeeld de gezagsgetrouwe ex-agent Duncan Wu niet.” Bouman aarzelt even en gaat dan voorzichtig verder. “Ik denk dat die Wu een infiltrant is, een hele goede want het spel vertelt de criminele speler dat Wu altijd als een broer geweest is maar dat hun wegen jaren geleden zijn gescheiden. So far, so good. Maar dan komt het! Het rollenspel dat grossiert in lange lappen tekst, nodigt de speler uit om het enige gezagsgetrouwe karakter in het team in iedere dialoog te krenken, te kwetsen, op z’n ziel te trappen en te beledigen. Daarenboven wordt de hele politieorganisatie stelselmatig weggezet als lui, log en corrupt.” Bouman loopt rood aan en dept het zweet van z’n voorhoofd met een zakdoek. “Wij spelen niet onder één hoedje met grote bedrijven en we zijn al helemaal niet uit op geldelijk gewin. Behalve dan dat we gewoon recht hebben op een betere CAO! Noteert u dat even? EEN. BETERE. CAO. Als wij niet optreden tegen drugs dan doet niemand het. Keer op keer blijkt uit peilingen dat een forse meerderheid voor legalisering is. De laatste keer zelfs 70%!’ Bouman hapt heel even naar adem en fulmineert verder. “Dit soort ongein pikken wij dus niet, hier moet tegen opgetreden worden en wij weten dat dat kan. In Duitsland en Australië bijvoorbeeld gelden veel strengere regels. In Duitsland mag er in games geen bloed vloeien en in Australië is iedere verwijzing naar drugs verboden. Deze game hangt aan elkaar van beide. Als je vijf keer drugs gebruikt dan behaal je zelfs een achievement! I don’t have a problem. Dit kan het korps niet over z’n kant laten gaan. Dit ondermijnt ons gezag, zet aan tot geweld of op z’n minst tot verachting want ik heb het nog niet eens gehad over het feit dat politiedossiers over de terroristen in het spel lachwekkend worden genoemd. LACHWEKKEND. Alsof om te lachen is dat de speler de politie vermoordt.”

alliance for AllahGevraagd naar wat Bouman wil gaan doen, begint hij te glimlachen. “Simpel, een onbeperkt gamestegoed wordt onderdeel van de CAO-eis. Ik bedoel, wij hebben het nu voor elkaar dat we rappertjes mogen censureren en dat willen we ook met verderfelijke computerspellen doen. Daarvoor moeten we ze wel allemaal kunnen spelen en met 6000 games in de Steam-store gaat dat niet van een politieloontje. Dus moet Van der Steur over de brug komen.” Is het dan allemaal kommer en kwel, meneer Bouman? “Nee, dat zeker niet, tussen alle liederlijkheid door gloort één lichtpuntje. De vreselijke gutmenschenorganisatie AFA wordt in Shadowrun: Hong Kong terecht geduid als Alliance for Allah.”

Peuter Kallemooi toch in de korf

kallemooiHet opsluiten van een peuter in een korf op 20 meter hoogte op Schiermonnikoog gaat gewoon door; ook al roept de kinderbescherming om er mee op te houden. Het is een traditioneel element van Kallemooi. Kallemooi is een perverse variant op Pinksteren. De peuter wordt in het weekend in een korf met een in water geweekt heel brood opgehesen en wordt er dinsdag uitgehaald. Volgens de kinderbescherming is dat barbaars en leidt het tot veel stress bij de peuter.

Jan Wieb Groendijk van de lokale pedofielenvereniging zegt er echter geen kwaad in te zien. “Er gebeurt niks met dat kind. Ik stop het er al 50 jaar in en ik haal het er al 50 jaar uit. Er mankeert ze naderhand nooit wat. En iedereen juicht en klapt als we het kind aan het nekvel weer uit de korf trekken.” Voor de kinderbescherming heeft hij geen goed woord over, zijn traditie is hem alles. “Laat ze hier komen, dan kunnen ze mee omhoog in de korf als ze zo goed op dat kind willen passen.” Lees meer

Aankondiging: de grote participatie-enquête

meedoenGeachte meneer en mevrouw De Vries,

Zoals u ongetwijfeld heeft meegekregen de afgelopen tijd worden er veel taken overgeheveld van de centrale overheid naar de gemeenten. Een goede ontwikkeling omdat wij als gemeenten dichterbij de burgers staan en dus kwalitatief veel beter maatwerk kunnen leveren voor lagere kosten. Om complexere zorg voor mensen die het echt nodig hebben nu en in de toekomst te kunnen waarborgen, doen wij een beroep op burgers om in de lichtere hulptaken een steentje bij te dragen.
Per slot van rekening wilt u als u zelf hulpbehoevend wordt ook nog graag hulp die goed aansluit bij uw vraag; we doen dus een moreel appel op u. Lees meer

De SP is tegen doodschieten van tien kittens

ShootKitten20-03-2013 • Vandaag is in Provinciale Staten over het doodschieten van kittens gesproken. Er is gesproken over het executeren van tien kittens. De SP was en is tegen die tien moorden. Wij hebben daarom een motie ingediend om deze tien moorden tegen te houden.

De PvdA heeft een motie ingediend om één specifieke kitten, die van Buys in Vlagtwedde, niet dood te laten schieten. De SP is tegen die moord. Wij zijn echter ook tegen deze manier van politiek bedrijven. Dit is ronduit populisme. De PvdA heeft ingestemd met het laten doorgaan van alle lopende aanvragen. Daar valt deze onder. Wanneer je deze kitten zo belangrijk vindt, had je alle lopende aanvragen kunnen tegenhouden. Dat heeft de PvdA niet gedaan.

Wij verwachten dat iedereen in Groningen begrijpt hoe wij tot deze lijn zijn gekomen. Wanneer echter het beeld geschetst zou worden dat de SP de executie in Vlagtwedde mogelijk heeft gemaakt, wil ik graag nog een keer uitleggen hoe het wel zit. Wij willen een betrouwbare partij zijn met een consequente lijn. Wij willen niet een populistisch clubje opportunisten zijn. Sorry kitten nummer tien.

Jan Hein Mastenbroek
SP

Megasupertopzorg2.0

Bekendmaking poliswijzigingen voor het nieuwe zorgjaar 2015

Geachte verzekerde,

Sinds 1 januari 2014 zijn wij als zorgverzekeraars verantwoordelijk geworden voor de AWBZ zorg. De politiek concludeerde terecht dat wij deze zorg efficiënter en goedkoper kunnen verzorgen dan voorheen het geval was. In 2014 zijn wij hard aan de slag gegaan om het hele proces in te richten en onze systemen aan te passen op de nieuwe taken. Dit vergde van ons een flinke investering die wij vanzelfsprekend met alle liefde deden omdat kwalitatief hoogstaande zorg leveren onze meest belangrijke doelstelling is.
Door vergrijzing is de zorg echter duurder geworden dan we van te voren hadden ingeschat en daarom hebben wij onze polisvoorwaarden moeten aanpassen. Bijgesloten het nieuwe polisoverzicht voor wat betreft de wijzigingen in de voormalige AWBZ ouderenzorg en vanzelfsprekend hopen we dat u klant bij ons blijft.

Lees meer

Secuprotect doorslaand succes; 124 verdachte burgers gearresteerd

Amsterdam 5 mei 2015

Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op de Dam zijn gisteravond 124 burgers opgepakt. In een gezamenlijke persconferentie gaven de Europese minister van justitie en veiligheid, de Amsterdamse politie korpschef, het hoofd van de Europese Belastingdienst en de CEO van de samenwerkende private beveiligingsbedrijven aan dat dit ongekende succes te danken is aan de nieuwe applicatie die gisteren in gebruik werd genomen; ‘SecuProtect’.

Nederlands als gidsland
Om opsporingsdiensten efficiënter en effectiever te kunnen laten opereren, begonnen in 2007 in het diepste geheim de besprekingen om te komen tot een applicatie waarmee burgers verdacht van overtredingen en misdrijven gemakkelijker opgespoord konden worden. Om de applicatie te ontwikkelen was een totale database van de vingerafdrukken van Europese burgers een voorwaarde. De Europese commissie zorgde voor de wetgeving en Nederland werd het eerste land dat een database aanlegde. Aanvankelijk gaf dit enige problematiek, maar na een wijziging van het EVRM was de weg vrij voor een Europese database.

Lees meer