Première “Groeten uit Ter Apel”, een onthullend beelddocument

Na maanden editen is de documentaire ‘’Groeten uit Ter Apel’’ klaar om getoond te worden.

Deze audiovisuele compilatie is tot stand gekomen in samenwerking met de vluchtelingen die deelnamen aan het tentenkamp in Ter Apel in mei 2012. Zij hebben beelden geleverd die ze zelf hebben gemaakt met hun mobieltjes en camera’s. Ook is er beeldmateriaal van andere burgerjournalisten in dit beelddocument verwerkt.

De samensteller van deze documentaire Tanja Willems, die in het actiekamp aanwezig was om een mediatent op te zetten en de situatie te filmen, heeft daarnaast een aantal direct betrokkenen en vluchtelingen opgezocht en geïnterviewd om zo de ervaringen over de actie in Ter Apel vast te leggen. De, overwegend uitgeprocedeerde, asielzoekers zijn na de ontruiming van het kamp op 23 mei 2012 verspreid over asielzoekerscentra in Nederland.

De persoonlijke verhalen verbinden de beelden over de demonstratie in Ter Apel.

Lees meer

Irakezen tentenkamp Ter Apel inzet politiek spel zelfs tot de dood erop volgt

Kort voor de ontruiming van tentenkamp Ter Apel besloten de Irakezen zich opnieuw te melden bij het AZC. Zij werden verspreid over verschillende AZC’s in het land.
De doelstelling van Leers is om deze mensen zo snel mogelijk terug naar Irak te krijgen. Teneinde dit te bewerkstelligen heeft hij op korte termijn een gesprek met zijn Iraakse collega.

Uit een tiental bronnen hebben wij bevestigd gekregen dat Vluchtelingenwerk Nederland zich heeft ingespannen deze week om een formulier uit te delen aan de Irakezen. (Klikken voor groot formaat.)

Lees meer

Artsen Ter Apel overwegen kort geding tegen COA

Het artsenechtpaar dat zich inzet voor de vluchtelingen uit het tentenkamp schaamt zicht Nederlander te zijn. Ze hebben niet alleen een veelvoud aan onbehandelde en dus dooretterende klachten en ziekten gezien maar ook hitlists. Vele van de Irakezen staan op dodenlijsten. Dat blijkt uit hun brief aan aan de Kamer.

Lees meer

‘Meer aandacht nodig voor hulpverleners’

En dokter Co dan?

Er moet meer aandacht zijn voor hulpverleners die slachtoffer zijn van geweld. Dat vinden de ouders en vriend van de 23-jarige Haagse agente. Die (minus de punt) precies honderdveertig tekens twitterde ik om er in de volgende tweet boos over te maken. Helaas werd ik meteen twee keer geretweet en werd me prompt “Eens!” toegevoegd. Dat was bepaald niet de bedoeling. Het bericht van het ANP dat enkel door de Telegraaf is overgenomen staat namelijk in schril contrast met wat agenten met artsen doen. En daar hebben ANP noch de Telegraaf over bericht. Ondanks dat ik het door Anonymous geleverde verslag van een ooggetuige heb gepost op een site van TMG taalt nog niemand naar de arrestatie van dokter Co. Door agenten en omdat hij zijn werk deed.

Lees meer

Artsen Ter Apel: Medische zorg voor mensen zonder papieren schokkend slecht geregeld

Artsenkoppel Elcke en Jacques raakte tijdens hun vakantie toevalligerwijs betrokken bij tentenkamp Ter Apel. Evenals dokter Co van Melle van de No papers clinic in Amsterdam hebben zij gedurende het bestaan van het tentenkamp vanuit een artsentent de mensen medisch kunnen bijstaan en doen dit na ontruiming nog steeds.

Ze geraakten daarbij in een Kafkaëske situatie waaruit bleek dat de politiek gecreëerde situatie allesbehalve aansluit bij de maatschappelijke werkelijkheid.

Een verslag aan de hand van de brief die zij aan de COA directie stuurden.

Lees meer

Ontruiming vluchtelingenkamp Ter Apel was een smerig politiek spel

De ontruiming van het vluchtelingenkamp was niet nodig vanwege brandgevaar. Het was de uitkomst van een smerig politiek spel. Het kamp vestigde dagelijks de aandacht op het falende terugkeerbeleid van Vernederland en de vluchtelingen konden rekenen op een groeiende stroom aan hulp.  Daarom moest en zou het kamp weg. Dat besluit was al genomen toen Leers nog beweerde dat er niet ontruimd zou worden omdat het in niemands belang zou zijn. Lees onderstaand relaas van dokter Elcke Bonsen.

Lees meer

Retweet en win een aangifte van de pliesie

De politie in Groningen wil aangifte doen tegen journalist Chris Klomp vanwege het niet willen prijsgeven van een bron.

Klomp deed deze week via Twitter verslag van de ontruiming van het tentenkamp in Ter Apel. Daarbij plaatste hij een foto van een vertrouwelijk document.

De politie wil weten van wie Klomp het document heeft gekregen. Aangezien Klomp zijn bronnen geheim wil houden zegt de politie in dat geval aangifte te doen tegen de journalist.

De politie zelf weigert elk commentaar op de zaak.

Artsen opgepakt en mishandeld bij de ontruiming van vluchtelingenkamp Ter Apel

Dokter Co van Melle (74) gearresteerd in Ter Apel.

Tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden als arts is dokter Co van Melle gisteren in een ME bus geduwd en overgebracht naar detentiecentrum Groningen.

Omdat gedurende de dag de spanningen van de bewoners hoog opliepen en het erg warm was besloot de dokter op het terrein te blijven nadat was aangekondigd dat het kamp ontruimd zou worden.

Hij stond onder andere een oudere Somalische vrouw bij die in elkaar zakte tijdens de ontruiming waardoor er behoorlijke paniek uitbrak onder de andere Somalische vrouwen die vreesden voor haar leven.

De dokter werd tijdens het uitvoeren van zijn taken waarvoor hij een eed heeft afgelegd als arts gesommeerd te vertrekken waarbij hij vertelde arts te zijn en zijn taken te moeten uitvoeren, daarna werd hij hardhandig vastgepakt meegetrokken en bij de ME bus gefouilleerd en in de bus gezet.

Meerdere mensen zijn hier ooggetuige van geweest
Een ooggetuige  heeft de agenten aangesproken op het feit dat er een dokter in de ME bus was gezet en dat het een onrechtmatige daad is een arts op te pakken die medische bijstand verleent; dit mag zelfs in oorlogstijd niet.

De agenten trokken zich niets aan van het relaas en beweerden dat hun mandaat boven dat van de arts ging en dat hij gewoon het terrein had moeten verlaten, terwijl hij dit vanuit zijn medische verplichting niet kon en wilde doen. Er kan dus niet gezegd worden dat ze niet wisten dat het een arts was, hij maakte dit zelf bekend.

Hij werd overgebracht naar het detentiecentrum in Groningen waar mensen lang hebben moeten wachten voordat hij losgelaten is. In eerste instantie is hij daar in een soort verzamelkooi met de andere arrestanten vastgezet en vervolgens verhoord waarbij de apparatuur niet werkte waardoor het onnodig lang duurde.

Na enig aandringen zijn wel verschillende agenten behulpzaam geweest bij het proberen de procedure te bespoedigen.

Een andere arts aanwezig op het kamp was bij aanvang van de ontruiming de spullen uit de medische tent over aan het brengen naar de auto. Dit kon niet eerder omdat er nog mensen geholpen werden en hij tevens nog op zoek was naar een asielzoeker die dringend diabetes medicatie moest hebben. Tijdens het inladen is hij hard in zijn rug geslagen door een ME’er die hem toeschreeuwde dat hij moest opschieten.

Dokter Co van Melle gaf gisteravond op de terugweg aan dat hij niet het middelpunt wil worden van de ontruiming omdat het om de asielzoekers gaat en niet om hem, maar ik ben de mening toegedaan dat hier kamervragen over gesteld moeten worden.

Het lijkt mij dat er bij de politie bijvoorbeeld in hun opleiding beter uitgelegd moet worden dat je medici die hun taak aan het uitoefenen zijn niet mag arresteren (of slaan). Indien dergelijke praktijken worden toegestaan glijden we als land af naar een zeer bedenkelijk niveau.

S.O.S. Ter Apel

“Het Rode Kruis is een wereldwijde hulpverleningsorganisatie waarvan de werking in zeven basisbeginselen is gegoten: menslievendheid, neutraliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid” Bron: Wikipedia.

Wereldwijd? Nee. Eén klein kil kikkerlandje kent veel te duur betaalde ambtenaren die het Rode Kruis zomaar even kunnen verbieden hulp te verlenen bij een humanitaire crisissituatie. En het Rode Kruis luistert. Het Rode Kruis dat in andere landen spervuur trotseert bezwijkt in Vernederland onder leasebakken van de uitzetindustrie. Stilzwijgend. Lees meer