Factcheck: 80% van van de wietteelt is bestemd voor de export

80% van van de wietteelt in Nederland, is bestemd voor de rest van Europa aldus Sybrand Buma bij Buitenhof. (Op 3 minuut 30 seconden.)

Het percentage 80 procent is afkomstig van de politie en volgens Ivo Opstelten betreft het een spijkerharde aanname. Opstelten heeft die aanname getracht te onderbouwen met een rapport van Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Dat rapport concludeert dat de export van nederwiet tussen de 31 tot 96 procent of tussen de 54 tot 97 procent ligt, daarbij plaatsen ze de kanttekening dat de schattingen een grote mate van onzekerheid met zich meebrengen. Dat mag niet verbazen aangezien de schattingen uiteenlopen van een derde, tot de helft tot bijna alle wiet wordt geëxporteerd. De NRC beoordeelt de bewering dat 80 procent geëxporteerd wordt daarom als onwaar.

Waar iedereen aan voorbij gaat is de documentaire Nederwietoorlog van KRO Reporter uit 2012. “Politie dikt exportcijfers nederwiet aan. De exportcijfers van nederwiet die de Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt veelvuldig in de media bracht, zijn sterk overdreven. Dit blijkt uit een vertrouwelijk rapport van het Korps Landelijke Politie Diensten dat openbaar wordt gemaakt door KRO Reporter International.”

Dat vertrouwelijke rapport is inmiddels amper nog terug te vinden (je moet ervoor naar archive.org gaan) maar het is nog wel beschikbaar (pdf).

Alleen al de samenvatting van het rapport is ontluisterend. “Critici van het drugsbeleid krijgen een sterk argument in handen als blijkt dat ons land grote hoeveelheden nederwiet produceert voor de export.”

Echter luidt de conclusie dat: “uit beslaggegevens van buurlanden blijkt dat Nederland fungeert als belangrijk doorvoerland voor buitenlandse cannabis. Vergeleken hiermee lijkt de export van nederwiet van bescheiden omvang.” Het rapport vervolgt dat Nederlanders steeds vaker betrokken zijn bij wietteelt in Duitsland en België omdat de opsporing in Nederland geïntensiveerd is en dat de export van wiet zich beperkt tot kleine hoeveelheden die toeristen mee naar huis nemen.

De stelling van Buma is daarom onwaar.

De Kanarie in de Kolenmijn

Maandagavond 20 februari hielden Marianne Thieme en Ewald Engelen een lezing over hun gezamenlijke omkeerboek de Kanarie in de Kolenmijn in hotel Post-Plaza te Leeuwarden. Mocht de naam het nog niet verraden hebben, dan deden de foto’s aan de muren dat wel. Post-Plaza is het voormalig post- en telegraafkantoor van Leeuwarden, een majestueus pand en een fraaie locatie voor een vlammende lezing.

Marianne en Ewald (ik mag Marianne en Ewald zeggen) hielden een duet, voor zover je een lezing zo kunt noemen. De eerste heeft een ecologisch perspectief geschetst van waar we staan, de laatste een economisch perspectief dat ook dieper ingaat op hoe we bij de status quo zijn aanbeland. Beiden doen dat in ongeveer 140 pagina’s of in elk ongeveer een half uur. Daarna was er de gelegenheid om het boek te kopen en het te laten signeren. Of beter nog, om lid te worden van de Partij voor de Dieren waarbij je het boek als welkomstcadeau ontvangt.

Hoewel de Leeuwarder Courant schrijft dat het een avond onder gelijkgestemden was, kreeg ik het idee dat ik als één van de weinigen het boek al had gelezen. Als het aan uitgeverij Promotheus had gelegen, dan was dat allicht nooit gebeurd. Een omkeerboek is leuk, maar wel alleen voor kinderen zo vond men daar. Er zijn meerdere vergaderingen voor nodig geweest aleer men overstag ging en toezegde om het boek uit te zullen brengen zo vertelde Marianne aan het begin van de lezing.

Die situatie gaf meteen ook de rode draad van de lezing aan. Het is de macht van het grootbedrijf dat het probleem is, stupid.

Sinds de jaren ’70 heeft het neoliberalisme z’n nare kop opgestoken (mijn woorden) en sindsdien is groter domweg beter. Iedereen die daar vraagtekens bij stelt doet aan nostalgie. Het gaat immers allemaal beter. De lucht is schoner dan ooit, dankzij dat de PvdA haar ziel aan de VVD heeft verkocht gaat het beter met de economie en is de crisis voorbij. Maar is dat wel zo? De sprekers antwoorden met een volmondig neen.

Het gaat niet beter, het probleem is afgewenteld op degenen wiens schuld het niet was en het probleem is verplaatst. Ja, de lucht in Nederland is schoner dan ooit, we kunnen weer zwemmen in de grachten van Amsterdam maar ten koste van wat? Ten koste van enorme vervuiling elders op de wereld. De geglobaliseerde waardeketens zijn ongeveer net zo transparant als de smog in Beijing. Welk probleem waar vandaan komt en wiens schuld het is valt niet meer te overzien. Of het nou herverpakt paardenvlees is dat als runderbiefstuk verkocht wordt of dat het herverpakte hypotheken zijn, het is hetzelfde laken een pak. De bio-industrie en de beursmaffia verschillen alleen op het vlak van welk product ze versnijden.

Ga maar na, er zijn in Nederland productielijnen die 10.000 kippen per uur slachten, drie per seconde. Daar is geen toezicht op te houden. Zo ook hebben we High Frequency Trading, algoritmes die in fracties van seconden megatransacties maken ter waarde van jaarsalarissen waar menigeen jaloers op kan zijn (wederom mijn woorden). Die systemen zijn te groot, te complex en te snel om binnen enigerlei vorm van menselijk toezicht beheersbaar te zijn.

De bio-industrie slacht 70 miljard dieren per jaar, de ECB pompt 80 miljard per maand in de bancaire sector. En wat gebeurt er met de opbrengst daarvan? Niks, behalve de winst oppotten en mega-overnames faciliteren. Dankzij vrijwel gratis geld van de ECB is Bayer bij machte om Monsanto over te nemen.

Toch maalt vrijwel de hele politieke kaste daar niet om. Noch doen de media dat. Als Rutte rapporteert dat de economie boven verwachting groeit, dan zingt het hele journaille halleluja. Wie er met de winst vandoor gaat vragen ze niet. Net zomin dat ze vragen wat er met de sociale zekerheid of de loonontwikkeling gebeurt. De enige keer dat het journaille in opstand kwam, was bij aanvang van het Kabinet Rutte-Asscher. Toen bleek een inkomensafhankelijke zorgpremie de copypaste-kaste vrij hard te raken en was het paniek in de tent. (Mijn woorden die laatste zin.)

Het gaat helemaal niet goed, het gaat ronduit slecht. De problemen zijn niet opgelost, ze zijn uit het zicht geschoven. De vluchtelingencrisis draait vooral om waterschaarste die wij hebben helpen veroorzaken met onze sperzieboontjes uit landen die kampen met droogte en hongersnood. Ieder conflict dat religieus lijkt valt uiteindelijk terug te voeren op een gebrek aan basale levensbehoeften.

De schaal is dermate vergroot dat het iedere verantwoordelijke onzichtbaar en onaantastbaar maakt. Daardoor zien we het niet. Voorheen was het zo dat iedere nieuwe generatie het beter kregen, nu is het uit met de pret. Het is zelfs ernstig de vraag of we 2050 overleven. Niet mijn woorden, niet die van de Partij voor de Dieren maar van Forbes, een gezaghebbend, bepaald niet links tijdschrift.

Om de problemen aan te pakken moeten we niet wijzen naar de vermeende overbevolking zoals een mevrouw uit het publiek trachtte te doen. Integendeel, we moeten probleemeigenaar worden door terug te vallen op de menselijke maat. Weg met het idee dat er geen alternatief zou zijn, weg met de gedachte dat de status quo is voortgekomen uit een natuurwet. Terug naar de menselijke maat.

Die menselijke maat begint bij jezelf, het begint bij de aanwezige boer die aangaf graag voor dierenwelzijn te gaan, het begint bij bewust consumeren. We hebben meer macht dan we denken, iedere keer als je iets koopt dan stem je met je portemonnee. Wees daar wijs in. Hoe meer mensen dat doen, des te verder we op weg zijn naar een betere wereld die zeker mogelijk is.

Denk goed na over welk rondje je 15 maart rood kleurt en wat je ook kiest, stem voor een vrouw.

 

 

Zelfs GroenLinksers overwegen op Rutte te stemmen om Wilders te dwarsbomen

De Volkskrant opende met “Zelfs GroenLinksers overwegen op Rutte te stemmen om Wilders te dwarsbomen”. Lezers vonden dat dusdanig sturend dat de ombudsvrouw van de Volkskrant daar inmiddels op gereageerd heeft. Stuurde ‘Dan maar Rutte?’ aan op een paardenrace?

Hoewel de ombudsvrouw genuanceerd tracht te zijn, doet de redactiechef dat totaal niet. “Die tweestrijd is er, die is er al een jaar’, verklaart de chef. ‘Als je doet alsof die er niet is, belemmer je het zicht op de werkelijkheid.”

De echte werkelijkheid is dat we in een meerpartijenstelsel leven en niet in een gemankeerde democratie zoals Amerika. Voor het journaille is het wel zo makkelijk om er een tweestrijd van te maken maar om te stellen dat die tweestrijd nou eenmaal de realiteit is blijft surreëel. Er streven 28 partijen naar één zetel of meer.

Doen alsof dat te vertalen valt in een tweestrijd tussen VVD en PVV, twee partijen die almaar dichter tegen elkaar aanschurken zoals het FD schrijft, is luie journalistiek. Bovendien miskent het de intentie van de kiezer.

Zoals Matthijs Bouman op wonderlijke wijze schrijft dat Rutte zijn ijskar ter linker zijde van de PVV parkeert, terwijl de VVD juist staat te pruttelen dat de extreemrechtse PVV links zou zijn, zo is het nogal overdreven om te koppen dat GroenLinksers overwegen om op de VVD te stemmen.

Uit het artikel van de Ombudsvrouw blijkt namelijk dat hooguit 14% van de voorgenomen GroenLinksstemmers dat eventueel van plan is. Waarbij ze opmerkt dat die waarschijnlijkheid toeneemt naarmate de verkiezingsdag dichterbij komt.

Flashback naar de vorige verkiezingen: als je tegen de VVD was dan moest je voral PvdA stemmen en vice versa. We weten allemaal hoe dat uitgepakt heeft. (Nu loop ik weer het risico dat dit te opniërend is voor een factcheck maar bite me!)

Waar het op neerkomt is dat we peilingen hebben die ons bevragen op primaire en secundaire voorkeuren. De Hond doet dat openlijk als je jezelf inschrijft, Kantar doet het in het geniep.

De stelling dat GroenLinks-stemmers overwegen om VVD te stemmen beoordeel ik als grotendeels onwaar omdat het voor 86% van de voorgenomen GroenLinks-stemmers niet geldt zoals uit het bericht van de ombudsvrouw van de Volkskrant blijkt.

Petra Kramer is een nazi!

Zelf geplakt, niet de poster maar de stickers.

In 2011 voerde ik een guerrilla-campagne tegen de PVV die alle landelijke media heeft gehaald. De PVV heeft kansloos aangifte tegen me gedaan.  In 2013 werd ik staande gehouden door een agent in burger die zich identificeerde als de veiligheidsdienst aka de AIVD omdat ik er bijna in slaagde om een sticker op de rug van Sybrand Buma te plakken. Ik ben zoals de AIVD dat noemt een anarcho-extremist.

Over van alles en nogwat heb ik een mening. Zo ben ik tegen de status quo, tegen het kapitalisme, tegen de bio-industrie, tegen Monsanto ook en tegen het godvergeten neoliberalisme dat het mogelijk heeft gemaakt dat acht witte mannen evenveel bezitten als de helft van de wereldbevolking.

Wat ik niet wist is dat ik een racist ben, een nazi ook. Ik ben een racist en een nazi omdat ik een tweet tegensprak.  @howtofightracism twitterde dat Artikel 1 de hoed in de ring had gegooid door te zeggen dat ze een onhaalbare ambitie nastreven, namelijk gekozen worden. Wie de moeite neemt om verder te lezen leert dat Artikel 1 niet verwacht te gaan regeren. Dat is heel wat anders en het lijkt me ook volstrekt realistisch. Sylvana gaat misschien op het nippertje een zetel halen en Ancilla hopelijk ook maar regeren? Nee.

Mijn realisme werd niet gewaardeerd, mijn activisme evenmin. Als ik geen nazi of fascist ben dan zou ik een white saviour zijn. Mijn mentions werden bestookt met de meest ridicule onzin omdat ik het gewaagd had om de feitelijke onzin van een DENK-aanhanger te corrigeren. Denkt Artikel 1 dat ze geen zetel gaan halen? Nee. Ze denken dat ze niet gaan regeren.

Een legertje ontevreden DENK-stemmers beschuldigt Sylvana Simons van racisme by proxy, wat de neuk dat ook moge zijn, en ze slaan wild om zich heen. Dat, of ik ben echt een nazi.

 

De Libelle is een fascistisch en leugenachtig vod

De Libelle heeft een stemwijzer. Dat ding is niet best. Iemand als Ebru Umar mag dan beweren dat zie politici op de pijnbank legt, de hackcheck van meedogenloos bewees anders. Hoewel de kiescoach zogenaamd offline is wegens technische problemen (lees: wij hebben onder de motorkap gekeken en kwamen tot de conclusie dat de shitzooi niet deugt) konden we de boel nog steeds bereiken en dat stemde ons treurig.

De kiescoach is namelijk niet onpartijdig. De kiescoach beknot de maximale score. De Piratenpartij kan niet hoger scoren dan 0/19 want die worden niet meegenomen bij de stellingen, in de broncode komt hun partijnaam wel voor. Er zijn 19 stellingen maar het is niet mogelijk om het vaker dan het 17 keer eens met de Partij voor de Dieren. VNL is een ongelooflijke fascistische kutpartij die hooguit 16 uit 19 scoort. 50Plus haalt niet meer dan 18 uit 19. De SP idem dito. 100% VVD scoren kan wel. 100% CDA ook.

Daarmee doet de kiescoach gewoon aan kiezersbedrog. De partijwijzer van de NPO doet dat ook. Daar is DENK tegen referenda, bij de kiescoach en de stemwijzer is DENK voor. Volgens de partijwijzer is DENK voor het versterken van de EU, volgens de kiescoach willen ze minder EU.  De partijwijzer benadeelt ook partijen.  De PVV kan maximaal 15 uit 17 scoren, 50Plus maximaal 16, de Partij voor de Dieren maximaal 15 en VNL maximaal 16. Andere partijen komen in aanmerking voor 17 uit 17 behalve de nieuwe partijen zoals de Piratenpartij die buiten beschouwing worden gelaten.

U bent bang voor Russische inmenging in onze verkiezingen?  We hebben te maken met een zogenaamde stemwijzers die bepaalde partijen moedwillig benadelen. En zolang deze schaamteloze shitshow voortduurt, gaan wij ook door.

Libelle is een fascistisch vod

Nou! Dat was ons het dagje wel. Zowel de NOS als RTL hebben bericht dat Sijmen Ruwhof een lul is. Bij BNR moest hij zelfs de vraag beantwoorden waarom iemand hem een lul zou vinden.

Voor de goede orde: Sijmen Ruwhof blijkt een minder grote lul dan aanvankelijk gedacht. De reden dat we hem zo noemen is dat hij de hand niet in eigen boezem steekt. Het NRC had een artikel waarin hij politieke aan de schandpaal nagelde zonder te zeggen dat hij zich heeft bezondigd aan alles waarvan hij anderen beschuldigde. Politieke partijen beveiligen hun DNS niet! Sijmen Ruwhof ook niet. Politieke partijen gebruiken slecht geïmplementeerde certificaten! Sijmen Ruwhof ook. Politieke partijen ondersteunen verouderde encryptieprotocollen! Sijmen Ruwhof ook. Alleen heeft Sijmen Ruwhof dat allemaal gewist voordat hij aan de grote klok ging hangen. Daarom vonden we hem een lul, nu hij daar op terugkomt, vinden we hem een iets minder grote lul.

Dat laat allemaal onverlet dat er meer stemwijzerleed is. Hoewel de partijwijzer van de NPO en de Kiescoach van Libelle inmiddels gebruik maken van een beveiligde verbinding, was dat in eerste instantie niet zo. Daar komt bij dat ze in eerste instantie alle data doorstuurden aan ProDemos. Onversleuteld welteverstaan. We vroegen ons daarom af hoe vaak de Autoriteit Persoonsgegevens ProDemos op de vingers moest tikken voordat de onzin ophoudt.

Inmiddels is het allemaal gefixt. De servers van de kiescoach en de partijwijzer praten niet meer met die van ProDemos. Dat heeft u misschien te danken aan de beruchte hackers die iedere stemwijzer op de meedogenloze pijnbank leggen. Ze praten nog wel met die van Google maar dat is mogelijk geen probleem behalve dan dat Google weet dat u een stemadvies vraagt.

Inhoudelijk wordt het pas echt treurig. Libelle is een fascistisch vod, bij de vraag over asiel is antwoorden dat vluchtelingen permanent mogen blijven domweg niet mogelijk. Alle antwoorden komen min of meer neer op minder, minder, minder moslims. Ik zou u graag laten zien hoezeer de stellingen fascistoïde dan wel stupide zijn maar Libelle heeft hun kiescoach “tijdelijk teruggetrokken” omdat wij dat kreng de moeder gehackt hebben.

Hoe vaak ProDemos een tik op de vingers nodig heeft weet ik niet, maar één keer was in ieder geval niet genoeg. Zowel de Kiescoach als de Partijwijzer mogen dan geen gegevens meer naar ProDemos sturen, het is nog wel een feestje van ProDemos en ze sturen nog steeds data door. De samenwerking beperkt zich tot het feit dat Libelle en de NPO hosten wat ProDemos levert. Pas nadat wij de shitzooi gehackt hadden, werd het lokaal gehost door Libelle en de NPO. Daarvoor werd alles opgevraagd via ProDemos. Alles draait nog steeds via de servers van ProDemos. U mag nul keer raden wat wij als oplossing suggeren.

Daar hebben we tot nu toe niks over gezegd omdat het zo makkelijk te hacken was. We zijn immers geen vermeende Russische hackers die de PVV aan de macht willen helpen, juist niet. We zijn anti-PVV.

We juichen het toe dat de kiescoach van Libelle offline is, het spijt ons niks dat we dat veroorzaakt hebben. Sterker nog we betreuren het dat het niet geldt voor de Partijwijzer voor jongeren geldt. Opdonderen met die rommel die zich tegen dubbele paspoorten en legale immigratie keert. Opdonderen met je moslimban. Meedogenloos is zeer te spreken over het feit dat Libelle hun kiescoach uit de lucht gehaald heeft omdat wij hunnie hebben gehackt.

Stemwijzerproblematiek

De stemwijzer is problematisch, dat vindt ook de NOS omdat de stemwijzer alles doorgeeft aan Google. Hetgeen verboden is. Het stemgeheim is gewaarborgd in artikel 15 van de kieswet, de brakke kieswet tornt daaraan. Het is natuurlijk niet gegarandeerd dat iedere kiezer conform het advies zal stemmen maar als die kans klein zou zijn, dan zouden kieswijzers niet bestaan. De kieswijzer heeft invloed, net zoals peilingen dat hebben.

De media, die de stemwijzer en de peilingen als neutrale instrumenten beschouwen zonder zwaan-kleef-aan-effect, en die zich enorm druk maken over vermeende Russische invloed ondanks dat Russia Today amper wordt bekeken, berichten dat de stemwijzer dit jaar extra dubbelplusgoed beveiligd is.

DAT. IS. HET. NIET.

Een scan van 81 kieswijzer-domeinen toont aan dat het merendeel, om niet te zeggen vrijwel allemaal, een F van fail krijgt qua websitebeveiliging. Daarom is het ons ook gelukt om SijmenRuwhofiseenlul in de stemstatistieken op te nemen.

De stemwijzer brieft al je antwoorden door naar Google, net zoals de meeste politieke partijen Google vertellen dat je hen bezocht hebt (de Piratenpartij uitgezonderd). Dat is kwalijk. Waar iedereen en zhaar moeder zich druk maken over een vermeende filterbubbel, is het verdomde lastig om aan te kaarten dat Google die bubble beheert en dat het begint met politieke voorkeuren.

Toen de Stemwijzer net begon gaf het keurig door welk percentage wat koos, dat is er om onduidelijke reden uitgesloopt maar als je een beetje moeite doet dan kun je dat nog steeds ontwaren. In tegenstelling tot wat de media beweren is er helemaal niks beveiligd en is er niks privé. Zie hier de handleiding hoe hack ik de statistieken van de stemwijzer.

Op het moment dat de stemwijzer live ging, toonde het bij iedere stelling de stemverhoudingen. Die functionaliteit is er uitgesloopt. Helaas. Toch tracht ProDemos de data nog steeds te verkopen aan instanties als de UVA. Waarom je voor die data zou willen betalen ontgaat me, want het valt gewoon te hacken.

Buzzcapture schreeuwt om aandacht en dat wordt alleen maar erger

Maak kennis met Buzzcapture. Buzzcapture is een parasiet die zoals duizenden andere parasieten, pardon start-ups, geld probeert te kloppen uit Big Data. Buzzcapture heeft onderzocht welke partij de grootste is op Facebook. Heel moeilijk is dat niet want het is een gewoon een kwestie van tellen wie het grootste publiek heeft. Dat hebben ze in eerste instantie waarschijnlijk ook gedaan maar daar komt de ongemakkelijke waarheid uit rollen dat het bepaald niet status quo is die populair is op Facebook. Lees meer

Nederland terugveroveren!

taliban

De Taliban is liberaler dan de VVD

Toen Bruin I het regeerakkoord met gedoogsteun van de PVV presenteerde en Wilders er triomfantelijk naast stond als lid van het schaduwkabinet dat niet ter verantwoording te roepen was, zei Mark Rutte dat hij Nederland terug ging geven aan de hardwerkende Nederlanders. Tijdens de algemene politieke beschouwingen waarbij Bruin II een feestbegroting presenteerde, riep Mark Rutte dat hij zich zorgen maakte of Nederland nog wel Nederland blijft. En dat was dan de good cop van de VVD. De bad cop, Halbe Zijlstra, deed er nog een schepje bovenop. WIJ WILLEN NIET DAT DE SHARIA INGEVOERD WORDT!

Wat de fuck? Circa 2% van de bevolking is moslim en een minderheid daarvan is misschien te porren voor de sharia. Zelf zou ik de sharia ook verkiezen boven de huidige situatie mits die lijfstraffen net zozeer zouden gelden voor de VVD als voor mij. Dat lijkt me rechtvaardiger dan de VVD die campagne voert met meer straf en minder begrip voor criminelen terwijl Rutte roept dat we de feiten moeten afwachten wanneer uit gelekte documenten blijkt dat Neelie Kroes een witteboordencrimineel is. Rutte, die sorry heeft gezegd voor het ingebreke blijven van de 1000 euro. Rutte, die u wijsmaakt dat het geld naar de Grieken gaat en niet naar Deutsche Bank die staat te wankelen. De hele eurocrisis laat zich samenvatten tot Goldman Sachs heeft de boeken van Griekenland gekookt en Deutsche Bank is met nul onderpand belazerd door Goldman Sachs door slechte leningen te kopen. Daar betalen gewone Grieken nu de hoofdprijs voor en u, die ontevreden bent met het huidige kabinet, waardeert de sloper van Griekenland het hoogst. Jeroen Dijsselbloem is de populairste bewindspersoon van Bruin II.

Geert Wilders roept dat we Nederland moeten terugveroveren. Aangezien de VVD waarschuwt voor de sharia is Nederland teruggeven aan de hardwerkende Nederlander na bijna zeven jaar regeren blijkbaar totaal mislukt. En dat is nogal logisch als je verder kijkt dan de slogans van zowat het hele politieke spectrum. Alle Regerinsfähige partijen stonden achter de Europese Grondwet. Na een verrassend en duidelijk nee van het referendum werd het toch een ja en werd links beleid verboden.

Het Verdrag van Lissabon valt het beste uit te leggen als Thatcher die vanuit haar graf roept dat er geen alternatief is. Doordat we in 2008 de banken “moesten” redden, kon het Kabinet zogenaamd niks anders dan keihard bezuinigen op alles dat ongeveer iedereen lief is als ze het nodig hebben. Een PvdA(!)-minister heeft dat tot in het perverse doorgevoerd. Ik ben niet van de afdeling belasting is diefstal maar dat verandert zodra de overheid meer inkomsten dan uitgaven heeft. Hetgeen het geval is.

Aangezien geld en schuld hetzelfde zijn betekent een overheid die een begrotingsoverschot boekt dat er geld uit de roulatie verdwijnt doordat er schulden afgelost worden. Om David Graeber te parafraseren: als de overheid het zogenaamde huishoudboekje op orde heeft, dan kun jij het jouwe wel vergeten.

Je zou denken dat niemand zit te wachten op een overheid die geld onttrekt aan de samenleving. Toch zijn de media nou niet echt scherp op partijen die hameren op het huishoudboekje en des te meer op partijen met idealen. NRC en NOS brachten het vandaag groots. Het bestuur van de Piratenpartij stapt over naar Forum voor Democratie. Daardoor leek de Piratenpartij een zooitje en leek het of de partij van Thierry Baudet meer weerklank vond. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het halve bestuur – dat toch al omstreden was –  een vermeende kwaliteitscourant voor z’n karretje gespannen heeft. Ancilla van de Leest werd belachelijk buiten context geciteerd. Wat een verdediging was, werd geframed als een hautaine aanval. Wat Ancilla zei was niet dat de Piratenpartij niet zonder haar kan, maar dat bestuursleden niet de lijsttrekker kunnen buitensluiten zonder dat de partij schade oploopt.

NOS noch NRC hebben op wederhoor gewacht voordat ze hun clickbait produceerden. Laat staan dat ze zich druk maken om zeven jaar beleid dat ons volgens de VVD op het randje van de sharia heeft gebracht en dat volgens banken en economen averechts heeft gewerkt. Dat is nogal wat. ING die zegt dat er teveel bezuinigd is. Weet u nog dat u ING hebt moeten redden? Wat nou als teveel bezuinigen ertoe leidt dat we ING weer moeten redden?

P.S. PVV, VNL en Forum voor de Democratie mogen dan wel eurosceptisch zijn, ze blijven rechts. Dat wil zeggen dat ze wensen te parasiteren op de bevolking.