De EU, TTIP en de gentechmaffia

DuPont vs natureNu de Europese verkiezingen achter de rug zijn en de stoelendans om het voorzitterschap is begonnen, speelt er achter de schermen iets belangrijkers; het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Volgens het meest optimistische scenario van de Europese Commissie zelf levert TTIP maximaal 0.05% extra groei op jaarbasis op oftewel één kop koffie per maand. Daar tegenover staan risico’s als investor-state dispute settlement (ISDS). Die clausule maakt het voor investeerders mogelijk om Europese lidstaten voor een privaat tribunaal te slepen wanneer die lidstaten wet- en/of regelgeving aannemen die mogelijke toekomstige winsten bedreigt. Ter illustratie: Nederlandse nertsenfokkers hebben Nederland voor de rechter gesleept omdat er een verbod op de nertsenfokkerij aan zit te komen. De rechtbank gaf de nertsenfokkers gelijk. De nertsenfokkers zouden recht hebben op compensatie van toekomstige winstderving. Staatssecretaris Dijksma is daartegen in hoger beroep gegaan en hangende die uitspraak blijft de wet verbod pelsdierhouderij van kracht. Als ISDS al van kracht was geweest dan had de staatssecretaris niet in hoger beroep gekund.

DuPont is één van de bedrijven die baat zal hebben bij TTIP. Een dochter daarvan, Pioneer, heeft er nu al een handje van de EU aan te klagen. Omdat de toelatingsprocedure voor hun gentech-mais te lang zou duren is de EU voor het Europees Hof gedaagd en dat vonniste dat de Europese Commissie het toelatingsvoorstel in stemming moest brengen, 19 lidstaten stemden tegen, 5 voor en 5 lidstaten onthielden zich lafjes van stemming. Dat laatste wilde Nederland ook doen totdat de PvdD daar een stokje voor stak.

De 5 lidstaten die zogenaamd geen ja en geen nee hebben gezegd maken het mogelijk dat de toelatingstrein doordendert. Omdat er geen gekwalificeerde meerderheid tegen is kan de Europese Commissie 19 tegenstemmen negeren en de teelt van de uiterst omstreden mais toelaten. Als TTIP en het daar in opgenomen ISDS al een feit waren dan had zelfs de Europese Commissie er niks meer over te zeggen. TTIP delegeert de beslissing over het al dan niet toelaten van WC-Eend aan WC-EendLees meer