De Paradoxale Realiteit

matrixZondag was ik samen met hoogleraar Corporate Strategy Hans van Kranenburg te gast bij FunX. Naar aanleiding van de documentaire Big Boys Gone Bananas hebben we gepraat over de macht en de ethiek van multinationals. De directeur van het fruitconcern Dole zegt in die docu dat je beter een slecht geweten kunt hebben dan een slechte reputatie. Tot zover dus de vraag of multinationals überhaupt ethisch handelen. Dole procedeerde liever een journalist kapot dan dat het toegaf dat bananenplukkers door verboden gif steriel waren geworden.

Mijn opponent poneerde tijdens de discussie een stellingname die ik de paradox van Van Kranenburg noem: hoe meer waarde een multinational aan een economie onttrekt, hoe meer waarde die multinational toevoegt. Die paradox sluit mooi aan bij mijn stelling dat de VOC de eerste multinational was en dat multinationals een voortzetting van kolonialisme zijn maar dan met andere middelen. En – aanhakend bij de saneringsparadox van Dijsselbloem – die nietsontziende machtsmachine heeft in 2008 een koekoeksei in de eigen thuislanden gelegd. Om banken overeind te houden wordt de ene na de andere sociale voorziening uitgekleed.

Sinds de val van Lehman Brothers bloeden we voor de banken. Alle beloften over opknippen et cetera ten spijt zijn banken niet kleiner geworden maar groter. En iedereen maar doen alsof het de enige, onvermijdelijke realiteit betreft. Geen enkel mainstream nieuwsprogramma dat zich dit brisante artikel van NRC herinnert: politiek volgde wensen banken. “Uit onderzoek van NRC Handelsblad naar de rol van de Haagse politiek in de aanloop naar de kredietcrisis blijkt dat de memorie van toelichting van een wetsvoorstel van toenmalig minister Donner (Justitie) het standpunt van De Nederlandsche Bank (DNB) gekleurd weergaf. Donner wees alleen op de voordelen die DNB in leningenhandel zag. De nadelen en risico’s waarvoor de toezichthouder waarschuwde, werden niet genoemd. De toezichthouder vreesde dat risico’s na doorverkoop verstopt bij banken aanwezig bleven – dat scenario is in de kredietcrisis bewaarheid.”

Endgame: attack of the robot banksters
Om het allemaal nog een graadje erger te maken negeren de mainstream media nog twee belangrijke verhalen over de scam die crisis is gaan heten. Ten eerste de uitstekende onderzoeksjournalistiek van Greg Palast en ten tweede de opkomst van kunstmatige intelligentie op de beursvloer.

Palast heeft de hand weten te leggen op een vertrouwelijk memo waaruit blijkt dat landen werden gedwongen om derivatenzwendel toe te staan in de naam van vrijhandelsverdragen. Dat memo heeft de gedoodverfde opvolger van Ben Bernanke zijn gedroomde baan gekost. Larry Summers is geheel onverwacht teruggetreden als toekomstig baas van de FED aldus de MSM. Niks over de gedwongen deregulering en al helemaal niks over het ecologische systeem van high frequency trading waarover wetenschappers verbijsterd rapporteren dat die algoritmes zich gedragen als roofdieren. Roofdieren die pensioenfondsen en dergelijke aanvallen welteverstaan.

Banken die gered zijn met “gratis geld” dat belastingbetalers mochten ophoesten hebben enorm geïnvesteerd in supersnelle verbindingen en supersnelle computers die 0.00000074 seconde reactietijd kennen. Een mens kan niet sneller reageren dan in 1 seconde. Wat u als de onontkoombare realiteit en als het eerlijke verhaal gepresenteerd wordt is dus een matrix van algoritmes die voor flashcrashes zorgt. Wanneer dat gebeurt dan valt de software van de ene grootbank de software van de andere grootbank aan.

Onderzoekers van de Universiteit van Miami zeggen dan ook dat een virtuele werkelijkheid van ultrasnelle computers mensen buitenspel zetten.

“Our findings show that, in this new world of ultrafast robot algorithms, the behaviour of the market undergoes a fundamental and abrupt transition to another world where conventional market theories no longer apply.”

En dat is de paradoxale realiteit waarop de vandaag gepresenteerde miljoenennota gebaseerd is. De matrix dicteert de bezuinigingen en de multinationals  spinnen er garen bij.

Getagd , . Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie