Sander Dekker vindt….

2013-08-22-16-04-17.nochildleftbehindSander Dekker wil de LPW (art 5b) aanpassen naar zijn overtuiging en naar wat hij vindt. Dat wat hij vindt niet onderbouwd wordt door onderzoek deert hem blijkbaar niet. Dat door zijn overtuiging nog meer ouders/kinderen/gezinnen in de knel komen ook niet. Dat hij een loopje neemt met de geschiedenis en het hoe en waarom van LPW’69 is op z’n zachtst gezegd niet netjes en al helemaal niet als hij dat gebruikt als grond voor de wetswijziging.

Hieronder de brief aan de kamer compleet met leugens over thuisonderwijs en socialisatie en gejammer over het ontbreken van toezicht terwijl daar al voorstellen voor zijn gedaan die in andere landen prima werken en volledig voorbijgaand aan de onderzoeken die OCW in het verleden heeft laten doen die het tegendeel zeggen van wat Dekker in zijn brief  (pdf) beweert. Ik word hier letterlijk onpasselijk van!

(SD:)”In 1969 is in de Leerplichtwet de mogelijkheid tot het geven van thuisonderwijs geschrapt, omdat het in strijd is met het belang van de opvoeding van het kind.”
Dit is onjuist, het is (nagenoeg) opgeheven omdat voor zo ongeveer iedere denomiatie wel een school was, bovendien staat de uitzondering er niet voor niks in, het is nog steeds mogelijk! “Moet jij niet naar school? Een onderzoek naar de juridische aspecten van thuisonderwijs vanuit Nederlands en rechtsvergelijkend perspectief” door Mr. J.Sperling  en het volledige proefschrift. (pdf)

(SD:)”Ik ben ervan overtuigd dat de dagelijkse gang naar school essentieel is voor de brede sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind.”
Dat is inderdaad zijn overtuiging, maar die is niet gebaseerd op onderzoek! Onderzoek; Is school echt zo belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling? (pdf-alarm) Fact free politics: waarom politici soms feiten ontkennen.  Home-schooling: socialization not a problem.

(SD:)”Kinderen gaan niet alleen naar school om kennis te vergaren, maar ook om te leren omgaan met leeftijdsgenoten en volwassenen. Kinderen leren zo al op jonge leeftijd dat zij onderdeel uitmaken van een bredere maatschappij. Ik vind dat ieder kind deze kans zou moeten krijgen.”
Hij vindt! Nu dat is voor mij als ouder van onze kinderen totaal irrelevant wat hij vindt, zeker nu blijkt dat het onze kinderen veel beter gaat dan eertijds op school. De “wereld is nu hun schoollokaal”. Juist kinderen wegstoppen in een gebouw met alleen maar leeftijdsgenootjes is kinderen isoleren van de werkelijke maatschappij. En dat school ook maar een manier is om te socialiseren dat realiseert hij zich kennelijk niet. Dat hele generaties ook zonder school sociale wezens zijn geworden en het zelfs ver geschopt hebben (van ministers tot wetenschappers) haalt zijn theorie keihard onderuit.

Na het lezen van wat Sander Dekker vindt en wat zijn overtuiging is ben ik misselijk!
Hij stelt zijn vinden en overtuiging in de plaats van die van ouders en dat is ronduit dictatoriaal.
Ik ben ook super pissig op Dekker voor het terzijde schuiven van onderzoeken en feiten die het tegendeel van zijn vinden en overtuiging bewijzen, waardoor nu nog meer ouders en kinderen! in het nauw gedreven worden (want de 16000 thuiszitters heeft meneer geen oplossing voor, al vindt en denkt hij van wel, het zal blijken in de toekomst dat hij veel ouders/kinderen/gezinnen in de wanhoop heeft gestort met zijn vinden en overtuiging!). Ook vergeet meneer Dekker dat de ouder te allen tijde verantwoordelijk is voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en ontplooien van hun kind (Ook als het op school zit!) Art 247 BWB I: 1. Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. 2. Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.

Toppunt van ouderbetrokkenheid, recht op thuisonderwijs…?

Verbieden van thuisonderwijs is gevaarlijk

Vervangend onderwijs aan kinderen van ouders met richtingbezwaar; aanvullend onderzoek (pdf)

Mijn hart huilt.

Hoe krijgt de Staatssecretaris van Onderwijs (dhr Sander Dekker) het toch voor elkaar te vinden dat schoolgang in het belang van de kinderen is terwijl 16.000 zogenoemde thuiszitters zijn ongelijk bewijzen. En hoe kun je dan vinden (zonder enkele onderbouwing en dwars tegen de onderzoeken van zelfs zijn eigen OCW in) dat thuisonderwijs niet in het belang van kinderen kan zijn terwijl dit vaak juist voor die kinderen nog de enige mogelijkheid is om kwalitatief goed onderwijs te ontvangen. Hoe kun je vinden en ervan overtuigd zijn dat thuisonderwijs niet in het belang van kinderen is terwijl de geschiedenis van oa dit land en allerlei onderzoeken in de huidige tijd het tegendeel bewijzen. Hoe kun je vinden en ervan overtuigd zijn dat thuisonderwijs niet in het belang van kinderen is terwijl in andere landen universiteiten juist werven onder homeschooled/ thuisonderwezen kinderen omdat die het op alle fronten beter doen dan schoolonderwezen kinderen.

Hoe kun je nu kijken en wijzen naar een land dat in de jaren ’30 van de vorige eeuw thuisonderwijs verboden heeft omdat het regime maximale controle wilde kunnen hebben over kinderen en hun propaganda uit wilde kunnen strooien over alle kinderen en de kinderen zoveel mogelijk los moest weken van de ouders voor een doel waar iedereen tegenwoordig nog schande van spreekt en waar veel landen en volken onder te lijden hebben gehad. Hoe kun je dat als weldenkend mens tot voorbeeld nemen ipv landen die wel thuisonderwijs toestaan en waar thuisonderwezen kinderen met graagte naar de universiteiten gehaald worden.

Wat zegt dat over het denken en de overtuiging van de desbetreffende staatssecretaris?

Deze gastbijdrage van Margreet verscheen eerder op haar eigen blog.

Getagd . Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie