Alles wat je wilt weten over de maan

Voor veel mensen is de maan een interessante verschijning. Hij lijkt overdag te verdwijnen maar in de avond zorgt hij voor een betoverend wit ligt. De maan lijkt soms zo dichtbij maar eigenlijk is hij onvoorstelbaar ver weg. De maan is net als andere planeten en sterren een onderdeel van ons zonnestelsel. Veel planeten hebben hun eigen maan of manen. Zo heeft ook de aarde zijn eigen maan. Deze witte verschijning, zoals wij hem kennen, is de enige plek buiten de aardbol waar men ooit voet op heeft gezet. 

De maan is niet alleen mooi maar heeft ook nog een belangrijke functie. De maan beïnvloedt namelijk de draai van de aarde. Doordat wij onze maan hebben wiebelt de planeet minder om zijn as. Dit zorgt onder andere voor een stabiel klimaat. Ook zorgt de maan voor het ontstaan van eb en vloed, een ritme dat mensen al duizenden jaren kennen. 

We kunnen bijna elke dag de maan zien. Als je de maan een tijdje bekijkt dan zul je zien dat deze over tijd van vorm verandert. Daarnaast kent de maan ook een aantal bijzondere manieren van verschijnen. In dit artikel zullen we ingaan op de verschijningen volle maan en supermaan. Daarnaast zullen we ook de maankalender en verschillende maanstanden bekijken. 

De volle maan

Je hebt vast wel eens een volle maan gezien. Tijdens volle maan is de maan volledig rond en is hij ontzettend helder. De volle maan is al sinds de oudheid door verschillende culturen erkend als een bijzondere verschijning. Sommigen associëren een volle maan met een periode van goddelijke krachten, slapeloze nachten of stemmingswisselingen. Vaak wordt een volle maan verbonden aan emoties, energie en spanning. 

Maar wanneer hebben we eigenlijk een volle maan? Een volle maan ontstaat op het moment dat de maan als geheel gezien wordt. De maan is een bol die zo ver van ons af staat dat hij vanaf de aarde lijkt op een cirkel. Op het moment dat de maan vol is verlichten de zonnestralen één kant van de maan volledig. Dit zorgt ervoor dat de maan vel oplicht zoals wij hem kennen in een heldere nacht. 

De volle maan

Opvallend is dat de maan zelf geen licht creëert. De maan lijkt ’s nachts wel te schijnen maar eigenlijk weerkaatst hij gewoon het licht van de zon, de sterren en de aarde. De belangrijke bron van licht is natuurlijk de enorme zon die tot ons zonnestelsel behoort. De volle maan is één keer per maand te zien.

De supermaan

Naast een volle maan kunnen we vanaf de aarde ook wel eens een supermaan zien. Een supermaan treedt op wanneer de maan zich bevindt in zijn baan op de plek die het dichtst bij de aarde staat, en deze positionering plaatsvindt op het moment dat de zon één kant van de maan volledig beschijnt. Een supermaan is nog helderder en groter dan een volle maan. 

Als de maan het dichtste bij de aarde staat dan is deze 356.445 kilometer van de aardbol verwijderd. Een supermaan is meer zeldzaam dan een vollemaan. De super maan treedt één keer per 411 dagen op. Dit is minder dan één keer per jaar. De supermaan kan soms wel meerdere keren kort achter elkaar te zien zijn. Denk hierbij aan drie tot vier keer per jaar vlak achter elkaar. 

De supermaan

Bij een supermaan lijkt de maan veel groter. Uit onderzoek is gebleken dat hij 14% groter lijkt omdat hij dichter bij de aarde komt te staan. Ook lijkt de maan 30% helderder. Deze percentages zijn genomen ten opzichte van de maan in andere stadia van zijn cycli. Als we de supermaan vergelijken met de volle maan dan is deze slechts 7% groter en 15% helderder.

De maankalender

Misschien heb je al wel eens gehoord van de maankalender. Wanneer we kijken naar de verandering van de vorm van de maan tijdens zijn wegen rondom de aarde dan kunnen we hier een bepaald patroon in ontdekken. Dit patroon is vastgelegd en wordt nu ook wel de maankalender genoemd. Deze kalender bevat de maandelijkse cycli die de maan doorloopt.

Tegenwoordig wordt op veel plekken in de wereld de zonnekalender gebruikt. Dit is de kalender zoals wij hem ook in Nederland gebruiken. Een jaar bestaat in deze kalender uit 365 dagen die verdeeld zijn over 12 maanden. De maankalender is een kalender die in China nog wel eens gebruikt wordt. Echter, de Chinese maankalender is niet alleen gebaseerd op de maan maar ook op de positie van de zon aan de hemel. 

De maankalender in China zorgt er ook voor dat de Chinezen soms op een ander moment het nieuwe jaar in gaan. Dit wordt ook wel het Chinese nieuwjaar genoemd en zit vaak aan het begin van de lente. De maankalender wordt nog veel gebruikt in China doordat deze kalender rekening houdt met bepaalde feesten en rituelen van het volk. Voor de alledaagse gang van zaken gebruiken Chinezen vaak ook de zonnekalender of Germaanse kalender.

De verschillende maanstanden

Zoals al eerder genoemd ervaren we de vorm van de maan verschillend gedurende een bepaalde periode. Deze verschillende maanstanden vormen samen de maancycli. Maar welke verschillende standen zijn er eigenlijk? En hebben die maanstanden ook nog invloed op ons als mensen?

De fasen van een maan worden verdeeld in verschillende periodes. Elke vier weken hebben we een nieuwe maan. Deze gaat langzaam over in een wassende maan. Vervolgens is de maan een cirkel en bereiken we de volle maan. Daarna spreken we van een afnemende maan en beginnen we weer met een nieuwe maan. 

De vorm van de maan zelf verandert natuurlijk niet. Wij ervaren de vorm van de maan verschillend vanaf de aarde doordat het licht van de zon elke keer een andere hoeveelheid van het maanoppervlak beschijnt. 

De verschillende maanstanden

Sommige mensen beweren dat de stand van de maan hen beïnvloedt. Zo zijn er veel mensen die aangeven dat zij overduidelijk slechter slapen wanneer er een volle maan is. Daarnaast voelen sommige mensen zich bij bepaalde maanstanden meer of minder energiek. Ook op emotioneel vlak lijkt de maan ons te beïnvloeden. Er zijn periodes waarin we onze emoties door de stand van de maan heftiger kunnen gaan ervaren. Echter, al deze beweringen worden gedaan binnen de astrologie. Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan die dit met zekerheid uitwijst. 

Een mysterieus fenomeen

We weten inmiddels een hele hoop over de maan. Zo weten we bijvoorbeeld hoe de maan eb en vloed beïnvloed. Maar er zijn ook een hele hoop dingen die we nog niet weten over de maan. Zo weten we bijvoorbeeld niet precies hoe de maan is ontstaan. De maan is en blijft daarom naast een mooie verschijning in de nacht ook een mysterieuze verschijning.