Corporate cisgenders

Over-Loep-1024x512Maak kennis met Loep. Loep is een bedrijfje van de Fontys hogeschool voor hoernalistiek dat in het bijzonder aandacht besteedt aan transen of zoals zij dat abusievelijk noemen transgenders. Het wordt gerund door een drietal  (1, 2, 3)  omhooggevallen kinders die zonder enig inlevingsvermogen het leed dat transeksualiteit heet vermarkten. Zelf omschrijven ze dat als volgt. “U wilt een crossmediaal product dat uw doelgroep aanspreekt. U bent geïnteresseerd in een verhaal over de transseksuele Zuster Helena? Loep geeft een draai aan dit onderwerp; iets wat nu veel meer speelt in Nederland.” De doelgroep die wordt aangeboord is de heteronormatieve massa en de draai die eraan wordt gegeven is spin namens het zorgverzekeraarsconglomeraat.

Het hele project ademt geld is op, zorg is te duur. En daarbij worden Wilderiaanse hyperbolen niet geschuwd. Waar Wilders spreekt van een tsunami van moslims, heeft Loep het over een stuwmeer van transseksuelen. In werkelijkheid gaat het over zo’n 250 aanmeldingen bij het genderteam per jaar waarvan nog geen kwart de eindstreep haalt. Het bijbehorende kostenplaatje bedraagt circa 10 miljoen per jaar. Een fractie van het reclamebudget dat een half miljard bedraagt. Desondanks weet Loep te melden dat zorgverzekeraars de “transgenderzorg niet meer kunnen betalen” en daarmee wordt de schandelijke patiëntenstop goedgepraat.

Enige dossierkennis is de kindertjes niet gegund. Noch geven ze blijk van welke levenservaring of emotionele bagage dan ook. We hebben te maken met een drietal gefortuneerde cisgenders die transen etaleren als freakshow. En dat gaat gepaard met platitudes als “Knip ‘m er niet te vlug af: ‘Meeste transseksuele kinderen blijken homo’.” Het is  geen nieuws dat de meeste transgenders geen transseksuelen blijken te zijn en van afknippen is al helemaal geen sprake. De term die jullie zoeken is penisinversie. In jargon heet het vaginaplastiek. (pdf) Er wordt niks afgeknipt. Wat er wordt gedaan laat zich plastisch het beste omschrijven als een handschoen binnenstebuiten keren. Een vinger wordt een holte. De penisschacht wordt de de bekleding van de neovagina en van de eikel wordt een clitoris gemaakt. Dat is een techniek die al zeker 50 jaar bestaat maar de doorsnee nieuwsconsument vreet liever hakkietakkie, weg is zakkie. En dat is de doelgroep van Loep.

Zie daar het zogenaamde tolerante Vernederland; vooroordelen verkopen is lucratiever dan feiten brengen. En de transgenderlobby die ik alleen al verafschuw vanwege de naam zegt daar geen fuck van. Dat mag ook geen verassing zijn aangezien de achterban van TNN vooral bestaat uit rukkende mannen in carnavalsoutfit. Maar kudt is het wel.

Humane xenofobie

Rina SpigtMaak kennis met Rina Spigt. Rina is een eersteklas xenofoob die door de rest van xenofoob Vernederland ongetwijfeld in de hoek van “gutmenschen” geduwd wordt. Sinds 2008 is ze namelijk “eindredacteur van het radioprogramma OBA Live van HUMAN, de kleinste en aardigste omroep in Hilversum.” LinkedIn hier. Als aardigste eindredacteur aller tijden wist ze via haar twitters desondanks wereldkundig te maken dat moslims stuk voor stuk geen honden moeten. “Onze eigen Max Pam weet raad, do not walk your dog here. Muslims do not like dogs. This is an islamic area now.”

Tsja. Laat mij nou eens in een christelijke sekte geboren zijn. Een huiskamerpinkstergemeente waarin honden als huisdieren behandelen eveneens uit den boze was. Is dat gangbaar in het christendom? Nee. In pinkstergemeentes dan? Ook niet. In bepaalde fundamentalistische kringen? Jazeker! Zo werd mijn oom (en vriend) vergast op een brief van mijn opa waarin hem te kennen werd gegeven dat zijn gebroken rug een straf van God was omdat hij honden “als kinderen” in zijn huis had gelaten.

Dat soort fundamentalisme projecteert Rina Spigt dus op de gehele islamistische gemeenschap die alles bij elkaar nog steeds geen 2% van de bevolking van Vernederland uitmaakt. En daarbij prijst mevrouw Spigt zichzelf in haar twitterbio aan als iemand die verstand heeft van “cultuur, politiek, wetenschap en moraal.” Toe maar! Twitteren doet mevrouw de kenner Spigt verder niet veel maar wanneer ze dat wel doet dan promoot ze zogenaamde denkers van Volkskrant-huize en hier en daar een domrechtsofiel als Theodor Holman. Verder heeft ze een zwak voor de jongeheer Sywert die de zetel van de PvdD in het Europees Parlement een vergissing van het stomvee vindt. Het is geen toeval dat de jonge bejaarde Sywert het door Rina gemaakte fotootje van de weduwe Theo van Gogh (Theodor Holman) retweet. Ze maken samen OBA Live.

Dat Sywert en Martin Sommer in debat mochten over een column van Sommer over hoe Wubbo Ockels een tirannie van duurzaamheid voor zich zag is dat ook niet. Daarom moet u dit weerwoord vooral niet lezen. Niet uitgaan van oneindige, economische groei op een planeet van bescheiden omvang en met beperkte grondstoffen is reden voor ridiculisering. Net zoals jezelf als moslim identificeren dat is. Want de doorsnee Vernederlander weet beter, de elite moet altijd rijker worden en minderheden moeten hun bek houden. HUMAN is de AARDIGSTE omroep in Hillywood ja. Nou dan! Bek houden.

“Van straathoek naar Facebook”

van facebook naar straathoekAnno 2014 analyseert de politie het gedrag van (sommige) jongeren op social media aan de hand van een theorie uit 1959. Zoveel blijkt uit “Van de straathoek naar Facebook: een onderzoek naar het gebruik van social media door jongeren binnen de straatcultuur” dat door de Projectcoördinator Sociale Media aan mij gemaild werd. In een opgeblazen masterscriptie (172 pagina’s, letterype huge; regelafstand maximaal) aan de Erasmus universiteit wordt toegeschreven naar de vooraf onbetwistbare “etnografische” conclusie. “Mijn onderzoek leent zich uitstekend voor  dergelijke uitstapjes, omdat ik vooral een bepaalde cultuurcriminologische ontwikkeling wil aantonen die niet gebonden is aan een bepaalde wijk.”

De uitstapjes in casu betreffen de wijk van de promovendus (Spangen, Rotterdam) en later, als blijkt dat zijn infiltratiestrategie niet werkt wordt de doelgroep uitgebreid met profielen op social media die door oorspronkelijke onderzoeksgroep gevolgd en/of verspreid worden. Daarbij gaat hij achterbaks te werk. “Voor alle social media-platformen waar ik in het licht van mijn onderzoek gebruik van heb gemaakt heb  ik  profielen aangemaakt met schuilnamen die op geen enkele manier terug te leiden waren naar mijn echte  identiteit. Op  deze manier was het  voor mijn rsspondenten onmogelijk  te  weten  wie  ik  was. Ik heb geen profielfoto’s ingesteld en ook verder geen enkele informatie met betrekking tot mijzelf prijsgegeven. Naast het anonimiseren van mijn profiel heb ik ook door mijn online gedrag geprobeerd geen aandacht op mij te vestigen. Zo heb ik, met uitzondering van een tweetal tweets naar een politieagent, geen enkele keer zelf een  bericht op een van de verschillende platformen  geplaatst. Ook met het volgen van respondenten op Twitter ben ik erg voorzichtig  geweest. Wanneer  je  besluit  iemand  te ‘followen’  krijgt diegene daar een  bericht van en kan hij of zij  zien wie behoren tot  jouw contacten. Aangezien mijn contactenlijst(je) op Twitter bestond uit drie agenten en een stadsmarinier, zouden de jongeren snel genoeg vermoeden met wat voor intentie ik  hen volgde. Ik heb hierom besloten om slechts mijn twee belangrijkste respondenten te volgen op Twitter en de rest steeds handmatig op te zoeken. Deze overweging werd in eerste instantie ingegeven door het feit dat ik van plan was hen te benaderen via Twitter. Het feit dat deze beide respondenten reeds zeer veel followers hadden (1.131 en 2.788) maakte het voor mij mogelijk hen te volgen zonder dat zij mij op zouden merken. Dit  laatste is niet alleen belangrijk met het oog op mijn veiligheid, maar voorkomt tevens de hieronder uitvoerig besproken verstoring van mijn onderzoek.” Juist ja, geprivilegieerde jankbek. En hoe weten je respondenten precies dat ze respondenten zijn Niet? Goh. Lees meer

De politie vreet aan de vrijheid

fight dealers legalise drugs“Hennep vreet aan de vrijheid” schreef Folkert Jensma afgelopen zaterdag over een “dappere rechtbank” die de politie terugfloot. Een citaat uit het vonnis: “Ambtshalve is het de rechtbank echter bekend dat een vergelijkbare gang van zaken zich steeds vaker voordoet en dat op basis van slechts één, soms anonieme, informatiebron over een hennepkwekerij, die niet of niet serieus wordt gecontroleerd en geverifieerd, een pand wordt betreden en de bewoner zulks maar heeft te dulden. Dit impliceert een steeds verder gaande oprekking van wettelijk genormeerde bevoegdheden, die de rechtbank onaanvaardbaar acht.” Jensma, die door NRC als autoriteit op het gebied van recht en bestuur wordt gepresenteerd, schrijft daarover dat de vrijspraak “in hoger beroep vast ongedaan wordt gemaakt.” Die zinsnede haalde opmerkelijk genoeg wel de kolommen van NRC maar niet die van NRC-Next dat een jongere doelgroep moet bedienen.

Jensma onderbouwt zijn voorspelling als volgt: “De Hoge Raad verbiedt het rechters namelijk al jaren om fouten van de politie, anders dan bij hoge uitzondering, af te straffen. Vertragingen, zoekgeraakte dossiers, onrechtmatig bewijs, verlopen termijnen – de Hoge Raad geeft principieel voorrang aan het belang van criminaliteitsbestrijding, ten koste van rechtsbescherming.” In hoeverre die rechtsbescherming mag wijken bleek vandaag. Agenten die stonden te kijken hoe een collega iemand wurgde terwijl de agent in burger die dat deed eiste dat de persoon wiens daad het fotograferen van de politie betrof  zijn “mogelijk strafbaar” maar daar moet de Hoge Raad zich over gaan buigen. De lagere rechters durfden alleen de boete te halveren van degene die riep dat de politie “idioten met een Godcomplex zijn”. We leven dus in een land waar agenten in burger(!) mensen bij de strot mogen grijpen zonder dat er strafontslag volgt. En waar het rechters verboden is om agenten die een fout begaan te bestraffen. Lees meer

Peter Brouwer, bewindvoerder

Peter BrouwerMaak kennis met (ja alweer zo’n post) Peter Brouwer. Peter heeft werk omdat anderen dat niet hebben. Of omdat anderen schulden hebben, of een combinatie van beide. Hoe dan ook, de boterham van Peter Brouwer bestaat bij gratie van ongelijkheid. Dat is niet de schuld van Peter Brouwer, dat zit ingebakken in het systeem. Wat wel de schuld van Peter Brouwer is, is dat hij het mij kwalijk neemt dat ik karaktermoord zou hebben gepleegd op Peter Lamberts. Dat ik onder andere mijn gal spuwde over het oneigenlijk gebruik van een foto van Mauro kwam niet in Brouwer op, wel maakte hij bezwaar tegen de hardvochtige kritiek op een nitwit die niet netjes kan bloggen en toch ICT-manager is. Tsja. Lees meer

Peter Lamberts, een bizarre fantast

Peter LambertsMaak kennis met Peter Lamberts, “projectleider upgrade Windows 7 bij Achmea“,  mislukt auteur met een naar het lijkt “bizarre fantasie” en bovenal secretaris van de VVD in Barneveld. In die hoedanigheid schreef hij een opiniestuk over het kinderpardon dat ik op twitter getypeerd heb als full retard gaan. Achteraf heb ik pas een hoofd bij het artikel gezocht en het moet gezegd worden dat het een gemene ad hominem was. Foei ikke. Dat gezegd hebbende weerhoudt het me er niet van om verslag te doen van een eerste, eenvoudige assesment van de heer Lamberts. Want hoe kom je erbij om te schrijven dat we ons minder druk moeten maken om “zielige kinderen”? Wat mankeert je dan? Wie de fuck ben jij om mensen te bestempelen als onderontwikkelde gelukszoekers die onze vermeende vrijheid en welvaart bedreigen? Je gaat er zelf nota bene prat op dat je een prutser bent die er 5 jaar te laat achter komt dat Microsoft XP niet langer ondersteunt. De mainstream support voor XP is beëindigd in 2009. De extended support op 8 april jongstleden. En dan verwijt je anderen dat ze minder ontwikkeld zijn dan jou? Bitch please!

Overstappen van XP op Windows 7 is iets dat ik iedereen in een uurtje of twee kan leren. Ermee omgaan gaat daarna als vanzelf. Dat maakt je managementfunctie in mijn boekje tot een overbodige en derhalve weg te snijden bestuurslaag. Dat je daarenboven kiest voor weer een gelicenseerd systeem dat weer out of date zal raken en waarbij je moet betalen per “werkstation” maakt van jou een minderwaardig mens, Peter Lamberts. Je stelt namelijk het bedrijfsbelang boven dat van mensen. Nou weet ik wel dat dat in Vernederland usance is maar raad eens waarom ik onze roofstaat Vernederland noem? Vanwege aasgieren als jij. Lees meer

Tuinder ontkent dat geld aan bomen groeit

doede-openingDe 64-jarige hobbytuinder Doede de Jong ontkent dat hij een half miljoen heeft verdiend in z’n kas te Appelscha. De rechter ging daar in eerste aanleg zeker voor de helft in mee. Waar de Staat meineed in naam der wet pleegde, verzachtte de rechter de wond met een halvering van de plukze-vordering. Een half miljoen werd 233.282 euro. Daar is nu hoger beroep tegen aangetekend. Het probleem met bullshit is alleen dat je het verergert door het proberen te verzachten. Hoe is een fopvordering gebaseerd op evidente onzinnigheden zonder enig bewijsmateriaal te hebben bewaard door 2 delen in hemelsnaam rechtspreken?  Toen ene Salomon dat deed was dat reden voor beide eisende partijen om eens na te denken en om daarna te stoppen met onredelijke eisen stellen als een baby verdelen. Lees meer

Geert Jan Heijstek, cybergoeroe

Geert Jan HeijstekMaak kennis met Geert Jan Heijstek, reseller van Shit as a Service (SaaS) en derhalve cybergoeroe. Hoe serieus u iemand moet nemen die over cyberwhatever spreekt (cyberseks daargelaten) bleek gisteren toen Geert Jan kwam reageren op dit blog. Luttele momenten nadat Bram Heijstek mij sommeerde om m’n vorige post te verwijderen dook ene C. op in de reaguurdershel die ik handhaaf met een strak moderatiebeleid. (Voor uw en mijn bescherming, u bent verantwoordelijk voor wat u post, ik ben aansprakelijk voor wat ik doorlaat.) “Beste Peter 10.000 euro. Ik breng het naar Petra, zij brengt het naar je. (sic) Schiet je hem door z’n kop of ga je hem islamtisch (sic) slachten.” Die laatste zin moet volgens mij een vraag voorstellen en dus is er naast slechte grammatica ook sprake van slechte interpunctie. Maar goed, zoals alle cyberfanboys weten, doen die zaken er bij code totaal niet toe dus een kniesoor die daar verder op let.

Twee minuten later meldde de voornoemde Peter zich. “Ik ben voor C. wat wil je er voor hebben?”  Drie minuten later reageerde C. “Ik stel voor hem meteen dood te schieten. Zijn adres staat hier.” Waarna een link naar de site van de reeds behandelde socialmediagoeroe volgt die ik niet verder wil helpen met z’n SEO en daarom weglaat. De heer C. gaf als e-mailadres venneperdaveATgmail.com op en Peter reageerde met ik.ben.anoniem.voor.jouwATgmail.com. Schattig is het niet? Lees meer

Rechtse indoctrinatie

Onze beschaving in Afghanistan

Hennepteelt is niet illegaal. Dat is het in Nederland ook nooit geweest. Toch doet de politie sinds enige tijd alsof er ook maar iemand geïnteresseerd is in hennep roken. En dus doen de media dat ook. Net zoals ze downloaden illegaal noemden voordat het zover was. Daarnaast doet de politie graag alsof hennepteelt per definitie levensgevaarlijk is en bovendien crimineel. Neem een leger persvoorliegers aan terwijl er een enorme markt is voor gratis “nieuws” en je weet zeker dat je persberichten geplaatst worden. En, zo heb ik tijdens mijn avontuur bij Dichtbij.nl geleerd, vindt de 112-spam de gretigste aftrek. Daarom hebben we in Nederland ook ambulance chasers. Dat zijn geen letselschadeadvocaten zoals in de VS Maar “persfotografen” die in 112-porno grossieren. Hetzelfde soort lui zie ik regelmatig voorbij komen op mijn hennepradar in mijn Japanse vervanger van oldskool tweetdeck. (Janetter waarvan twitter vindt dat het niet meer gebruikers mag hebben dan de huidige 100.000) Dan klagen ze dat de politie zelf foto’s verspreidt van geslaagde inbraken bij wiettelers en dat ze dus zelf geen foto kunnen verkopen.

Nergens gaat het over de democratische functie die een vrije pers zou moeten hebben en toch vieren we dit weekend de persvrijheid en herdenken we de doden en op maandag vieren we dat we ons Koningshuis weer veilig terug hebben gekregen na de Tweede Wereldoorlog. Dat een Nakba-herdenking moet onderduiken vinden we over het algemeen prima en dat de media maar al te graag akkoord gaan met al voxpoppend negeren dat er sinds de voorwaardelijke vrijlating van Volkert van der Graaf een persbreidel geldt accepteren de media ook zonder morren. Het notoire ANWB-lid mag geen enkel contact met de media hebben of vice versa. En ik vraag me af wat er met mijn meedogenloos gebeurt mocht ik er in slagen een interview te scoren.

Tegelijkertijd wordt de sabbatsrust verstoord door een stelletje maffe christenen die en dode joden (en homo’s en zigeuners) en de zondagsrust willen eren. Tsja.

De persvrijheidsmonitor werd door villamedia achter een betaalmuur gepresenteerd terwijl het vier pagina’s tellende pdf-je compleet met citeersuggestie gratis online staat. Dat is dus de belangenorganisatie van de broodschrijvers. Eerst de boterham, dan de waarheidsvinding en dan heel veel later misschien het klantbelang als het product wel gratis is maar niet open source. En dus flikken de “mediaspecialisten” het om een gratis pdf-je achter een betaalmuur te proppen. Argos presteerde het zelfs om iemand commentaar te laten leveren “die het rapport niet helemaal heeft gezien.” De persvrijheidsmonitor was in 2011 nog 134 pagina’s dik. Als ik heel cynisch was, dan zou ik zeggen dat persvrijheid zoiets als de vrijheid om je bullshit te verkopen.

Dat zie je terug in de onderwijsvrijheid. “Stop hennepteelt door er niet aan te beginnen” is een door ROCmedia gemaakte campagne met – u raadt het al – stagiaires van het ROC Amsterdam. “Goedkoop geld verdienen bestaat niet” is de boodschap terwijl de werkelijkheid is dat er geen wereldwijde drugshandel kan bestaan zonder banken. Handel via TOR wordt aangepakt. De banken niet. Gek genoeg is Vernederland een topland in het oprollen van TOR-netwerken terwijl de hogere en lagere overheden zich blauw betalen aan XP-support. Waarna hilarisch genoeg is gebleken dat Microsoft voor het meest kritische lek alsnog een XP-update uitgaf.

Lezersbelang bestaat niet. Goed geïnformeerde burgers? Ha! Waarom denkt u dat die lui burgers heten? In een land waarin een Aynranddebiel met 400 likes op facebook een avond bij Pauw en Witteman krijgt omdat er zogenaamd sprake is van linkse (egalitaïre) propaganda brengen de media uitsluitend rechtse indoctrinatie aan de man. En toch verfoeien we de NPO als zijnde links. En ondertussen wanen we ons vrij.  Joe!

 

 

Leve de stemfie – want een verbod is veel erger

stemfie596 Dagen nadat ik mijn voorlopig enige stemfie heb gemaakt diende er een rechtszaak van “Stichting Bescherming Burgerrechten” tegen hetzelfde fenomeen. Tom Louwerse is het op politicologieblog Stuk Rood Vlees met die club eens. Stemfie’s vormen een bedreiging voor het stemgeheim. Hij meent dat mensen (lees: vrouwen) “door een partner met extreme opvattingen, misschien door de dominee of de imam, misschien door een corrupte politicus” gedwongen zouden kunnen worden te bewijzen dat ze de juiste stem hebben uitgebracht door dat te bewijzen met een fotootje.

Aan het eind van datzelfde blogje ontkracht hij echter z’n verhaal. Het is mogelijk een vakje rood te kleuren, een foto van het formulier te maken en daarna fuck helemaal fout te roepen. Dan lever je het eerste stemformulier in en krijg je een nieuwe.

Het andere argument tegen de vermeend onvrijwillige schending van het stemgeheim luidt dat je moeilijk kunt ontkennen X te hebben gestemd nadat je een foto hebt gepubliceerd waarop staat dat je X hebt gestemd. Ja, en? Ga dan niet stemmen. De kans dat je je gaat schamen voor niet stemmen is vele malen minder groot dan de kans dat je een partij aan de macht helpt die alle standpunten waar jij voor was verkwanselt. En, zoals gezegd, is het mogelijk om een stemfie te faken of er zelfs 2 te maken omdat je recht hebt op een herkansing om te stemmen als je – om wat voor reden ook – de eerste poging verprutst.

Waar de koene ridders voor het stemgeheim geen rekening mee houden is technologie. Bijgaande stemfie avant la lettre is gemaakt met een 7″ inch tablet. Die is nu stuk. De opvolger van dat tablet is een 4.3″ smartphone die me 40 euro minder heeft gekost en waarop twee betere camera’s zitten. Voor 80 dollar kun je een google glass maken en de google contactlenzen zijn onderweg. Een eventueel stemfieverbod handhaven wordt hoe langer, hoe lastiger en hoe invasiever. En als we dan toch in extreme voorbeelden moeten denken zoals de auteur van Stuk Rood Vlees doet, ik verkeer liever met een SGP-imam dan dat ik me in het stemhokje laat controleren/intimideren door iemand van de overheid.

Wie zich druk maakt om onder druk of dwang uitgebrachte stemmen kan zich trouwens beter gaan bekommeren om volmachten. En laat de Stichting Bescherming Burgerrechten zich druk gaan maken om de NSA/AIVD ofzo.