Wanneer wordt Opstelten nou es teruggefloten?

Ivo OGoh… Zijn we weer. Webwereld.nl bericht zojuist het volgende: “Toch stiekeme bouw database reisgegevens Nederlanders?” Dat zou raar zijn, want vorig jaar werd het voorstel dat door volksvertegenwoordiger/mensenhater/drankorgel Ivo O. aangedragen werd niet bepaald enthousiast ontvangen. Ivo beloofde dan ook braaf de Tweede Kamer op de hoogte te brengen van het verloop van zijn wens. Maar zoals het Ivo betaamt, heeft hij weer gelogen. Ziet u vooral even dit citaat:

“Maar nu blijkt dat Nederland al geld van de Europese Commissie heeft aangenomen voor het opzetten van dit reisregister”, zegt Schouw nu, die verder zegt hierover “verontrust” te zijn. “Is hij al begonnen met de bouw van het reisregister? En zo ja, waarom is de Kamer niet geïnformeerd.” Schouw vindt een dergelijke database “veel te ver” gaan.

Mocht u het vergeten zijn, Ivo claimt met deze reisdatabase “Jihadisten hard te kunnen aanpakken”. Kortom, Vernederland slaat binnenkort alle reisgegevens van mensen op omdat onze mensenboerderij een tiental Jihadisten telt… Volkomen logisch. Niets mis mee. Volstrekt normaal.

Ivo’s wil is wet; dat moge duidelijk zijn. Of het nou het totaal zinloos “bestrijden” van hennepteelt betreft, het aankomende criminele “terughacken” door de politie of het bespioneren van elke brave burger binnen mensenplantage 0031: Ivo krijgt zijn zin. Iets met “democratie”, schijnt. Tijd dus voor een schone luier. En, om de vraag in de titel van dit schrijven te beantwoorden, nee; Ivo gaat niet teruggefloten worden. Dat u niet het idee krijgt in een eerlijke en oprechte samenleving te wonen… De gekkigheid.

 

Partij van de Achterlijkheid

#ds31 - Nails on a Chalk BoardOmdat Vernederland schijnbaar toch nog niet ernstig genoeg van de pot gerukt was, besloot de Partij van de Achterlijkheid vandaag om het kansloze plebs maar weer es keihard in de bek te schijten. Check dit artikel, waaruit ik hieronder een citaat pak en bespreek. Komt ie:

“Volgens de PvdA laten de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden zien dat burgers niet in staat zijn hun privacy te beschermen.”

Serieus? Het gore lef van een verzameling hersendode staatsparasieten… De reden dat burgers niet in staat zijn om hun privacy te beschermen is omdat er ultiem criminele organisaties genaamd “overheden” bestaan die er alles aan doen om zaken als privacy te doen verdampen. Dat heeft geen ene flikker – ik herhaal: geen ene flikker – te maken met burgers die te zwakzinnig zijn om hun privacy te beschermen.

En dan nog eentje:

“Illegale handel in persoonsgegevens door bedrijven zou volgens de partij harder bestraft moeten worden.”

Zijn we weer. Als bedrijven (of burgerdrones) handelen in persoonsgegevens, dan moet dat bestraft worden (want boetes -> meer geil graaigeld -> meer corporate vriendjes blij te maken met andermans centjes). Maar betreft het een overheid die onder meer bankgegevens deelt met een fout Westers concentratiekamp als de Verenigde Staten, dan hoor je er weer niemand over. Of wanneer uw misdadige overheid weer es een EPD/LSK/hoe het binnenkort ook mag gaan heten probeert op te dringen: geen onvertogen woord vanuit de parasiterende inteeltlaag.

Kortom, van harte gefeliciteerd met zoveel misdadig handelen van corporate handpoppen die zogenaamd democratisch verkozen zijn. Blijf participeren, blijf buigen en blijf braaf ja-knikken terwijl uw leven alsmaar verder beperkt wordt. Succes.

Open brief inzake decentralisatie jeugdzorg

Geachte Kamerleden,

De decentralisatie op basis van de wet op de jeugdzorg, wet werk en inkomen en de wet maatschappelijke ondersteuning leveren ingrijpende privacyrisico’s op.

De gemeente krijgt via de hulpverleningsdossiers veel gevoelige gegevens — waaronder medische, financiële en justitiële gegevens — over een gezin in één hand. Dit is een forse gegevensuitwisseling, terwijl veel nog niet is geregeld en er alleen nog maar een grove schets beschikbaar is.

Zolang er geen Privacy Impact Assessment (PIA) is gemaakt en er niet meer duidelijkheid is over welke precieze gegevens voor wie toegankelijk zijn, kunnen er geen garanties over een zorgvuldige omgang met (persoons)gegevens worden gegeven. De invoering moet daarom uitgesteld worden.

Wij vragen uw aandacht voor de volgende punten.

1. Gezin blijft regisseur over hun leven. De regie over het leven komt met deze wetsvoorstellen meer bij de gemeente te liggen. Dat is een enorme bevoegdheid die de overheid naar zich toe trekt. Het is een belangrijk mensenrecht dat mensen zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven voeren, zoals onder andere is vastgelegd in artikel 8 EVRM. Deze wetsvoorstellen maken daar inbreuk op. Het uitgangspunt moet inderdaad zijn “één regisseur“, maar die regisseur zou het gezin of de persoon zelf moeten zijn.

top ▲ Lees meer

De bemoeizucht van een wijkteam

ouderen bewegingAns de Vries* uit Amsterdam is 85 jaar. Af en toe begint haar geheugen haar een beetje in de steek te laten dus haar dochter mantelzorgt dagelijks voor haar moeder. Samen hebben zij dit prima geregeld. Ans vraagt dan ook geen hulp van buitenaf.

De telefoontjes
Enige tijd geleden ging de telefoon. De dochter die wat klusjes aan het doen was voor haar moeder in huis nam op.
‘Goedemorgen, u spreekt met het wijkteam, wij zijn op zoek naar mevrouw Ans de Vries’.
‘Mijn moeder is er momenteel niet, zij is naar de sportschool’.
Ongeveer een week later ging weer de telefoon; wederom het wijkteam. ‘Sorry, mijn moeder is er weer niet, zij is naar de universiteit.’ Lees meer

PRISM: hoe de Kamer de plank misslaat en wat u ertegen kunt doen

big_brotherVanmorgen hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de onthullingen van Edward Snowden. Helaas was dat een nogal deerniswekkende happening. Of onze “volksvertegenwoordigers” nou stommetje spelen of dat ze werkelijk niet weten wat de crux van internet als spionagesleepnet is weet ik niet maar feit is dat de kern van de zaak niet aan de orde kwam. Waar het om zou moeten draaien is dat geheime diensten als de NSA een schaduwregering vormen die er op uit is politici, rechters en andere hoge functionarissen chantabel te maken. Gelooft u mij niet? Luister dan naar deze ex-medewerker van de NSA die uit de doeken doet dat niemand buiten schot blijft. Van de  perssecretaris van het Witte Huis tot het Hooggerechtshof tot toenmalig senator en presidentskandidaat Obama, allemaal werden ze afgeluisterd in de hoop belastende informatie te vergaren teneinde ze loyaal te kunnen houden aan de achterliggende agenda van de geheime dienst in kwestie. Heeft u wat meer tijd luister dan naar dit interview met ex-FBI agent Sibel Edmons die helder uitlegt hoe de chantagepraktijken werken.

Zoals gezegd ging dat totaal aan de Kamer voorbij. De VVD dacht dat het technisch niet mogelijk was om alle dataverkeer af te tappen en op te slaan, de PvdA riep iedereen middels een drogreden uit tot expert (“Als volksvertegenwoordiger ben je expert in het vertegenwoordigen van het volk en dus zijn we allemaal experts.”) en de rest hield zich vrijwel uitsluitend bezig met de vraag of het sleepnet wel met voldoende waarborgen omkleed is. Hint: dat is niet het geval. Ja, er is een rechtbank (de fisa-court) die tap-aanvragen goed moet keuren maar die heeft nog nooit een aanvraag afgewezen. Een waarborg van niks dus. Uw en mijn data worden getapt en tot in lengte van dagen opgeslagen. Het is, zoals Snowden het noemt, turnkey tyranny. En dat is, in de woorden van Rob Wijnberg, geen hype. Vergelijk het met een verhoor: alles wat u zegt kan en zal tegen u gebruikt worden. Met internet als sleepnet hebben geheime diensten uw recht om te zwijgen feitelijk omzeild en wordt u op ieder moment dat u data verstuurt min of meer verhoord. Tel daarbij op dat e-mail standaard zonder “envelop” verzonden wordt en dat u er dus donder op kunt zeggen dat er altijd iemand met u meeleest. Het is dus van belang dat u verstuurde data  zelf van een envelop voorziet oftewel versleuteld.

Voor Firefox is dat simpel, het enige dat u hoeft te doen is https everywhere te installeren waarna het gros van uw browserdata encrypted is. Als er een versleutelde verbinding mogelijk is met de website die u wilt bezoeken dan zal Firefox daar automatisch voor kiezen.

Om uw e-mailverkeer te versleutelen zult u ietsje meer moeite moeten doen. Daartoe neme men Thunderbird, de Enigmail add-on en PGP. Hoe u één en ander installeert leest u hier. Let vooral ook op de disclaimer; mocht een overheid besloten hebben dat u het intensief volgen waard bent dan heeft u pech gehad. PGP staat voor Pretty Good Privacy en niet voor superspionnenproof-privacy. Wees u er ook van bewust dat versleuteld verkeer juist de aandacht trekt. Door gebruik te maken van uw recht op privacy zult u gezien worden als iemand die iets te verbergen heeft. Uw data zal langer bewaard worden en het is onzeker of PGP al gekraakt kan worden of dat daarvoor kwantumcomputers nodig zijn.

Hoewel de door Snowden beschuldigde internetbedrijven in alle toonaarden ontkennen dat ze geheime diensten toegang bieden tot hun servers is het verstandig om gebruik te maken van alternatieven die uw privacy net ietsjes hoger in het vaandel hebben staan. Een niet uitputtend lijstje vindt u hier.

Tot slot nog een informatieve video van James Corbett die dieper ingaat op de surveillancestaat en hoe u zich daartegen kunt wapenen. O, enneh, disclaimer: ik ben geen hacker of encryptie-expert. Ik doe ook maar wat. Aanvullingen en/of verbeteringen zijn derhalve meer dan welkom.

Jeugdzorghervorming; nog steeds geen woord over privacy en IT

jeugdzorg 3.0In het kader van bezuinigingen heeft het kabinet bedacht dat overheveling van jeugdzorg naar gemeenten een uitstekend idee is. Onder het mom van ‘zorg dichterbij’ is de gedachtegang dat deze route tot besparingen gaat leiden. In een professionele setting breng je eerst alle proceswijzigingen van hoofdprocessen tot en met werkinstructies in kaart om bottlenecks te lokaliseren en impactanalyses te doen op alle verschillende niveaus. Helaas lijkt het vooralsnog dat wellicht mede door de gigantische tijdsdruk een en ander over het hoofd wordt gezien. Over privacy en benodigde IT heb ik eigenlijk nog zeer weinig gehoord of gelezen.

Een gezin, een dossier, een regisseur
Duikende in de documentatie van de gemeenten die te vinden is op internet valt op dat als uitgangspunt een gezin, een dossier, een regisseur is genomen; ook de communicatie vanuit het kabinet sluit hierop aan. Op het oog lijkt dit een prima uitgangspunt, versnippering leidt immers tot governance problematiek waar niemand bij gebaat is.
In de opzet brengt een regisseur ongeacht welke type aanvraag een heel gezin in kaart waarop vervolgens eerst gekeken gaat worden naar oplossingen in de kleine omgevingscirkel. In de praktijk zal de kleine omgevingscirkel rondom het gezin meestal bestaan uit de school en de sociale directe omgeving.
Inhoudelijk zal de regisseur in het beste geval de casus bespreken in een multidisciplinair team, in de praktijk zal dit al snel een onmogelijke processtap blijken te zijn vanwege de omvang van het aantal meldingen en de beschikbare tijd van zo’n team. We zullen dus de regisseur in een behoorlijke solo beslissingsrol gaan zien. Lees meer

Europa: uw medisch dossier is van ons

De afgelopen weken is er flinke discussie geweest over het EPD/LSP, infrastructuur die het mogelijk maakt informatie van een patiënt in systeem A op locatie A toegankelijk te maken voor een andere zorgverlener op locatie B. De Eerste kamer heeft dit plan unaniem verworpen in verband met zorgen over de privacy van patiënten en de veiligheid van de data.
Vervolgens hebben private bedrijven in de vorm van zorgverzekeraars gesteund door een aantal organisaties een zak geld meegekregen van het ministerie om het EPD alsnog te gaan implementeren.
Een passage in contracten van de grote verzekeraars met de zorgaanbieders impliceerde dwang en na oproer onder artsen is de gewraakte passage nu verwijderd.
We begonnen een onderzoek naar internationale EPD’s en vonden een opmerkelijke gelijkenis in dezelfde type systemen die bijna wereldwijd gepusht worden. Eergisteren hadden we de jackpot te pakken met het lokaliseren van EpSOS; een Europa breed EPD dat zich al in de testfase bevindt. EpSOS maakt het mogelijk alle patiëntendossiers EU breed op te halen.

Lees meer

Europe: “all your medical data belong to us”

The last couple of weeks there has been a huge discussion in The Netherlands about the introduction of infrastructure making it possible to retrieve patient’s medical data from system A to give an insight to a caretaker in a different location. The Dutch senate voted the structure out unanimously by stating it was lacking on security measures and violated the privacy of the patients.
This led to private insurers and some other stakeholders to form a group and implement the system anyway. A large group of medical doctors filed a lawsuit on the basis of violation of doctor- patient privilege; we’re expecting a ruling on the 19th of December.
We started to do some international research and found a remarkable resemblance in the same sort of systems being pushed almost worldwide and yesterday we hit the jackpot by locating EpSOS, a European large scale project already in the testing phase making it possible to collect medical records of all Europeans.

Lees meer

Het EPD in de praktijk

Het Elektronisch patiëntendossier komt er. Na een overduidelijke afwijzing door de Eerste kamer van het EPD werd er door het ministerie van VWS een zak geld gegeven aan private belanghebbenden om hetzelfde systeem alsnog door te drukken. De Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ) werd opgericht die zichzelf bombardeerde tot verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Deze VZVZ wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars.
Onder de belanghebbenden in de vereniging, de Nederlandse patiënten consumenten federatie (NPCF) die namens de patiënten zou praten. Financieel gezien zijn zij echter afhankelijk van wederom diezelfde zorgverzekeraars en dat riekt op z’n zachtst gezegd naar de schijn van belangenverstrengeling. (pdf)

Lees meer