…But What About The Roads?

It is the last refuge of a statist who is losing an argument: “…but what about the roads?” This is supposed to be the strongest argument for why we need a centralized authority with a monopoly right to initiate violence, but in fact it is one of the strongest arguments for how anarchy can (and does) work. Join us today on The Corbett Report as we explore some of the surprising evidence showing how anarchy can bring peace to our roads…and our society.

Manning, marteling en de collaborerende media

977571Een onderbelicht aspect van de onthullingen van Edward Snowden is mijn inziens zijn beschuldiging richting de media. Snowden stelt dat mainstream media na 9/11 de rol als journalistieke waakhond, als tegenmacht dus, hebben opgegeven. Zijn woordkeus, abdicatie oftewel troonsafstand, is voer voor complotters die in Monarch Mind Control geloven maar dat terzijde.

De behandeling die Manning te verduren krijgt bevestigt het gelijk van Snowden. Waar er amper aandacht is voor het verhaal van de verdediging, worden de aanvallen van “justitie” breed uitgemeten. Dat begon met de beschuldiging dat het Manning  niet te doen was om het stomvee te informeren maar dat het pure egotripperij was om oorlogsmisdaden naar buiten te brengen. ‘Manning schond vertrouwen uit eigenbelang‘ aldus het ANP. Daarna volgde onjuiste berichtgeving over de spijtverklaring. Manning heeft het woord schade nooit in de mond genomen maar dat woord werd hem wel toegedicht in de MSM. Dat is kwalijk omdat het woord schade een heel andere juridische implicatie kent. Schade impliceert schuld en hoewel Manning inderdaad heeft bekend schuldig te zijn aan het lekken van vertrouwelijke informatie, heeft hij nooit gezegd dat hij spijt heeft van zijn beslissing om de door Amerika begane oorlogsmisdaden aan de grote klok te hangen. Manning’s moraal en ethische handelen zijn consistent, iets wat bepaald niet van HopeyMcChange gezegd kan worden. The change you can believe in heeft zich ontpopt als white power with a black face. De onthullingen van Snowden tonen aan dat wij in feite allemaal medegevangenen zijn. We hebben weliswaar vrijheid van beweging maar we worden op de voet gevolgd door Big Brother. Privacy en de vrijheid van meningsuiting zijn de facto dood. Om zeep geholpen door een president die nota bene campagne voerde voor een transparante overheid. Als iemand een verrader is dan is het Barack Obama. Hij heeft de hoax die war on terror heet opgeschaald naar een oorlog tegen de waarheid. Geen enkele Amerikaanse president is ooit zo streng geweest voor klokkenluiders dan degene die het Witte Huis betrad met de belofte van openheid en aansprakelijkheid.

Desondanks is het frame nog steeds dat Obama goed is en Manning slecht. Het dieptepunt van de karaktermoord op Manning treft u vandaag bij de Roze Khmer. Bradley Manning doet travo’tje. De reden dat Manning bij het leger gegaan is, is de ijdele hoop dat een hypermasculiene omgeving helpt tegen genderdysforie. Dat heeft niks met travestietneigingen (sic) te maken, noch zegt het iets over geaardheid. Gelet op het feit dat Manning gediagnosteerd genderdysfoor is betekent juist dat hij geen homo is. Het is even slikken voor de goegemeente wellicht maar een transvrouw die op mannen valt identificeert zichzelf als hetero.

Manning is drie jaar lang gemarteld. Onder het mom van zelfmoordpreventie is hij naakt opgesloten in een isoleercel van zo’n zes vierkante meter. Nachtrust werd hem niet gegund omdat er zo nodig gecontroleerd moest worden of Manning nog wel in leven was. Amerika heeft er alles aan gedaan om de jonge held te breken. En de media die janken dat “kwaliteitsjournalistiek” niet gratis kan zijn doen er alles aan om dat te verzwijgen. Dat maakt ze medeplichtig aan de marteling van Manning en het maakt ze medeplichtig aan de economische bezetting van Irak en Afghanistan. De media informeren u niet, ze maken u wijs dat onderdrukking vrijheid is.

Uncivilisation: time to stop pretending

We doen graag alsof we beschaafd zijn maar in werkelijkheid plegen we roofbouw op de planeet en roven we onze rijkdom van de allerarmsten. Tijd om te stoppen met ons inbeelden dat onze manier van leven een blauwdruk voor de wereld kan zijn. Tijd ook om te stoppen met denken dat de crisis kan worden opgelost zonder iets aan onze overconsumptie te doen.