Boerenbedrog

cognitieve dissonnantie“Wetten zijn als worstjes” zei Piet Hein Donner in 2011, “je kunt maar beter niet weten hoe ze gemaakt zijn.” In 2014 geldt dat niet meer alleen voor het stomvee maar ook voor politici. Gisteren en vandaag heeft de Tweede Kamer de wet “verantwoorde groei melkveehouderij” besproken en volgende week dinsdag zal die wet moeten worden aangenomen omdat Vernederland anders de mestderogatie verspeelt. Mestderogatie is de Europese toelating om af te wijken van de Nitraatrichtlijn die stelt dat in alle EU-lidstaten niet meer dan 170 kilo stikstof uit dierlijke mest mag worden opgebracht per hectare. Een ontheffing dus, die in Vernederland tot norm is verheven. Voorwaarde is dat het fosfaatoverschot niet groeit; het zogenaamde fosfaatplafond niet doorbroken wordt. Als je meer mest produceert -zonder meer grond te hebben die die mest aankan- gebeurt dat wel. Je denkt dus: niet meer grond? Dan ook niet meer mest. Zo niet LTO, die wil toestaan dat een boer boven de huidige mestproductie nog eens 100 kilo per hectare (grond die de boer al in bezit heeft) mag produceren als hij het maar naar de verwerker stuurt (die er niet is). Andere voorstellen komen op 40 kg extra per hectare. Dijksma wilde helemaal geen beperking. De Partij voor de Dieren wilde de nuloptie. “Geen extra grond? Dan geen extra dieren en dus geen extra mest.” Staatssecretaris Dijksma wil pas later bekend maken wat het precies wordt door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Een AMvB is een trucje om de Kamer op achterstand te zetten. Kamerleden mogen wetten wijzigen (het recht van amendement) maar bij een AMvB is het slikken of stikken geblazen. Daarmee ontstaat de bizarre situatie dat de Kamer pas weet wat er in de wet staat als de wet aangenomen wordt. Wordt de wet niet aangenomen  dan vervalt de derogatie en heeft de veehouderij een probleem.  Een niet aangenomen wet betekent dus een forse inkrimping van de veestapel of forse boetes uit Brussel. Dat maakt dat de wet “verantwoorde groei melkveehouderij” eerder over het op slot gooien en inkrimpen van de sector gaat dan over verantwoorde groei.

Terecht dus dat Esther Ouwehand er met een “totale bring-it-on-stemming” stond. De veehouderij is één van de meest vervuilende industrieën, zo niet de meest vervuilende industrie, die ons landje arm is en nu er na de afschaffing van het melkquotum “verantwoorde groei” dreigt wordt dat alleen maar erger.  Helaas leidt dat feit tot cognitieve dissonantie bij haar collega’s en met name bij de boeren zelf.  In de media kon je “Dierenpartij haalt boer door slijk” lezen en op twitter gonst het gerucht dat Esther Ouwehand boeren “minder ontwikkelde mensen” heeft genoemd. Als uitleggen hoe wij met koeien omgaan, boeren door het slijk halen is dan heeft Ouwehand inderdaad de boeren door het slijk gehaald. Dat zegt alleen meer over ons (als collectief stomvee) dan over Esther Ouwehand. Kennelijk geloven we graag sprookjes die de reclame-industrie ons voorschotelt. Mooie beelden met blije koeien in de wei, u kent ze wel. Tel daarbij op dat de sector van “groot economisch belang” is (1% BNP in 2012, dat kan ook een afrondingsverschil zijn en is dus in feite drie keer niks) en de cognitieve dissonantie is compleet. Iedereen begint te sputteren want zo werken onze hersenen. Informatie die niet overeenstemt met wat we denken dat de waarheid is wordt verworpen.

Dat zal ook de aanleiding zijn geweest dat mensen dingen begonnen te horen die Esther Ouwehand niet gezegd heeft. Het gerucht dat Esther Ouwehand boeren minder ontwikkelde mensen heeft genoemd is de wereld in geholpen door @DirkBruins. Dirk Bruins is niet zomaar de eerste de beste roeptoeter op twitter. Vandaar ook dit blogje. Bruins is fractievoorzitter van het CDA Westerveld, voorzitter cliëntenraad regio Oost, vicevoorzitter districtsraad FrieslandCampina, lid van de regioraad van Rabobank, bestuurslid LTO Noord / LTO Nederland vakgroep Melkveehouderij en boer. (Handig joh dat LinkedIn.) Kortom, als iemand van een dergelijke statuur claimt dat Esther Ouwehand iets gezegd heeft, dan is het niet meer de vraag of hij wel de waarheid spreekt maar het is de vraag hoelang het rond blijft zingen. De Dierenpartij vindt boeren minder ontwikkelde mensen! Als het aan hunnie lag vraten we allemaal gras. GRAS!

Wat heeft Esther Ouwehand dan wel gezegd? Ik citeer: “Op de maandagavond voorafgaand aan dit debat, heeft TROS Radar beelden laten zien van de organisatie Eyes on Animals. Wat opviel is dat wat de sector heel normaal vindt en wat standaardpraktijk is, in strijd is met het morele gevoel van heel erg veel mensen in ons land. Ik zou bijna durven te zeggen dat dit geldt voor iedereen, behalve voor de mensen wier gevoel misschien wat minder goed ontwikkeld is of die geen hart hebben.” (Bron.) Iets heel anders, vandaar dat ik de rectificatie en excuses door Dirk Bruins met graagte tegemoet zie. Zo niet, dan doet ie aan boerenbedrog. Net als Sharon Dijksma en de rest van de Kamer overigens. Om Esther Ouwehand nog een keer te citeren: “Boeren worden genept waar ze bij staan door te doen alsof we ons niet aan internationale verdragen hoeven te houden.” Andere Europese lidstaten krijgen geen derogatie meer en die zijn op z’n zachtst gezegd niet blij dat één van de vieste jongetjes van de klas dat nog wel krijgt. Grote melkveebedrijven zijn ten dode opgeschreven. Het daarmee gepaard gaande rouwproces begint zoals ieder rouwproces met ontkenning en woede.

Getagd . Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.