Europa

Dit artikel is vervaardigd naar aanleiding van dit schrijven. Ondergetekende had zich op Twitter weer eens uitgelaten over wat hij graag typeert als “Het Vierde Rijk” (lees: de Europese Unie) en dat viel niet bij iedereen in de smaak. Joanne vond dat ik onzin sprak en op mijn verzoek heeft zij vervolgens verwoord wat precies haar mening is. Ik zal dat met dit artikel ook doen.

Beste Joanne, mijn naam is Michiel Papenhove en ik ben van het mannelijke geslacht. De nickname Anarchiel is een overblijfsel uit een activistische periode waar ik later weer gebruik van ben gaan maken (daarom de v2-toevoeging). Het was waarschijnlijk al duidelijk: ik ben anarchist in hart en nieren. En anarchisten, die hebben niet zoveel met gewelddadige onderdrukking. Dat punt wil ik vooraf vast gemaakt hebben aangezien ik er nog naar zal verwijzen.

Ik ben zoals je in je artikel stelt inderdaad de mening toebedeeld dat de EU een onwenselijk gedrocht is dat wat mij betreft een verlossend nekschot of spuitje zou verdienen. De reden daarvoor kan ik meteen geven: ik ben er voor de volle 100% van overtuigd dat dit vehikel nooit bedoeld is om de bevolking van Europa vooruit te helpen. Ik ben zelf van mening dat de EU een uitvinding is waar vooral reeds schatrijke mensen veel beter van worden. En die mening kan ik ook nog eens onderbouwen.

Laten we er als eerste de gang van zaken betreffende het bankwezen binnen de EU er eens bijpakken. Zoals je waarschijnlijk weet was er in 2008 sprake van wat mainstream media graag als een “crisis” typeren. Als je echter verder kijkt dan deze vrij doorzichtige propaganda lang is, dan zie je dat de bankwereld opzettelijk allerlei constructies in het leven heeft geroepen om maar zoveel mogelijk omzet c.q. winst te genereren. Dit leverde gigantische problemen op die vervolgens door jou en mij – yep, het plebs – zijn gefinancierd. Er is daarna niets veranderd binnen de bankwereld want vervolgen, bestraffen en opsluiten is helaas iets dat alleen aan burgermensen zoals jij en ik besteed is. De bankwereld kan gewoon blijven doen wat zij deed; zelfs een vrijwillige eed wordt niet afgelegd. Vrijwillig ja, want wederom geldt dat alleen burgers continu gedwongen zullen worden om weet-ik-wat-voor-ellende uit te voeren.

Om in de banksfeer te blijven: beste Joanne, kun je je Griekenland nog herinneren? Dat drama kostte de Europese burger zo’n 232,9 miljard euro want er moest weer eens een land “gered” worden. Alleen bleek later dat ongeveer 90% van het geld dat in de vorm van de zogenaamde “hulppakketten” richting Griekenland vertrok, uiteindelijk helemaal niet bij het volk aankwam. Waarover je natuurlijk helemaal niets gehoord hebt via onze mainstream media want dat is nou eenmaal niet wat men je wil laten lezen. Het is de bedoeling dat je in de waan blijft dat deze megaplantage het beste met je voorheeft.

Deze megaplantage interesseert zich niet voor jou. Of voor mij. Jij en ik zijn slechts pionnen in een heel fout spelletje waarin reeds schathemelrijke mensen nog miljarden extra moeten vangen. Het is verrijken van de allerrijksten met behulp van een bevolking die door middel van het eerder genoemde geweldsmonopolie dociel gehouden wordt. Zoals het al eeuwen werkt. En ik zal dat nog wat verder onderbouwen.

Beste Joanne, heb je je toevallig een beetje verdiept in het fenomeen “TTIP”? Misschien heb je al eens gelezen hoe dit verdrag tot stand gekomen is? Als dat niet het geval is: TTIP is het resultaat van achterkamertjespolitiek waarbij het de bedoeling was dat het plebs zo min mogelijk inzicht zou krijgen in wat er besproken werd. Ik weet niet hoe jij dat voor jezelf goedpraat maar ik vind het raar dat mensen die zogenaamd als “vertegenwoordiger” aangesteld zijn, zich in het geheim toeleggen op het benadelen van de alles financierende burgermensen.

Een ander voorbeeld: de vele oorlogen waaraan ons landje de afgelopen decennia geparticipeerd heeft. Heb je het nieuws omtrent de oorlog in Irak van 2003 de afgelopen tijd een beetje gevolgd? Blair ligt in Engeland zwaar onder vuur aangezien hij gelogen heeft over de aanleiding van deze oorlog. Maar omdat we zo’n “verenigd Europa” hebben, zijn mensen als Jan-Peter Balkenende en Maxime Verhagen net zo hard verantwoordelijk voor de massaslachting in Irak en het volledig ontregelen van dit land uit puur economische redenen. Uit economische redenen ja, want op humanitair vlak hebben “wij” er natuurlijk een pleuriszooi van gemaakt. Maar ook deze misdadige heren zitten er dus tegenwoordig warmpjes bij met een fijne carrière en dik belegde boterham.

Ken je het fenomeen “suicide bombers” in Irak? Daar lees je tegenwoordig ongeveer wekelijks over maar wist je ook dat er voordat “wij” naar dat land gingen om daar alles te verzieken en te verpesten, er nagenoeg geen zelfmoordaanslagen waren? Die zijn een reactie op de Westerse invasie van dat gebied en dus zijn er sinds 2003 zo’n kleine tweeduizend zelfmoordaanslagen geweest. Met dank aan alle unies dezer krankzinnige wereld…

In Afghanistan speelt precies hetzelfde drama als in Irak. En in Syrië zijn we hard bezig om dit zieke trucje voor de derde keer uit te voeren. En dat allemaal terwijl onze mainstream media het Westen blijven afschilderen als grote held c.q. redder van de onschuldigen. Allemaal faliekante leugens. Er sterven miljoenen mensen omdat wij Westerlingen graag grondstoffen als olie, gas en diamanten roven. En laten we niet vergeten dat vele overheden vuistdiep in de internationale drugshandel zitten, iets dat ook nog steeds big business is. Aangezien diezelfde overheden de handel in drugs verboden hebben en deze handeling daarom extra lucratief gemaakt hebben. Dat zijn telkens weer de redenen dat onder meer de EU “vredesmissies” over de hele wereld organiseert. Mensen zoals jij en ik worden daar niet beter van, laat staan de mensen in de gebieden die we kapot bombarderen of anderszins ontregelen.

Beste Joanne, heb jij vertrouwen in de nationale politiek? Ik denk bijvoorbeeld aan een van der Steur die de afgelopen tijd heeft bewezen volkomen onbetrouwbaar, incompetent, leugenachtig en ultrahypocriet te zijn. Die man is ondertussen zeker vijftien keer keihard onderuit gegaan maar blijft maar zitten terwijl niemand nog snapt hoe dat mogelijk is. Of aan een Ronald Plasterk die ten tijde van PRISM het hele volk mocht voorliegen zonder daarvoor bestraft te zijn. En dan heb ik het nog niet eens gehad over haatgekkies als ene Geert, waarvoor je je als land mijns inziens kapot zou moeten schamen.

Dit is nationale politiek; dan heb ik het dus nog niet eens over internationale politiek zoals de EU die voert. Mijn punt: als je eigen nationale politici al volledig onbetrouwbare leugenaars blijken te zijn, heb je dan nog enig vertrouwen in een niveau dat nog hoger ligt en dus nog meer afstand tot de bevolking genereert? Ik ben zelf van mening dat een mens ongeveer om maximaal 150 a 200 mensen kan geven en verschillende wetenschappelijke onderzoeken delen die mening. Zogenaamd om zeventien miljoen mensen geven – wat politici theoretisch zouden moeten doen – is dus onmogelijk. In Europa wonen zo’n 733 miljoen mensen die door een handjevol figuren in Brussel gedomineerd worden. Met geweld natuurlijk, want dat is en blijft het fundament van onze “samenleving”. Dat is in mijn ogen waanzin en kan nooit werken. Wat je volgens mij dan ook dagelijks bewezen ziet.

Ik merk dat ik nog vele A4-tjes vol zou kunnen tikken met met argumenten maar ga het voorlopig bij bovenstaand verhaal houden. Als ik probeer te herleiden wat het positieve aspect van de invoering van de EU is, dan is het enige dat ik kan verzinnen dat de roamingkosten voor mobiel telefoongebruik binnenkort zouden moeten gaan verdwijnen… Dat is namelijk een dingetje waar de EU al jaren mee te koop loopt. Voor de rest zie ik de EU alleen maar beslissingen maken waar het corporatisme/”het grote geld” beter van wordt. De EU is een ideale methode om rijke mensen nog veel rijker te maken en om de macht bij steeds minder mensdieren te doen samenkomen.

Maar burgers zoals jij en ik gaan dus echt helemaal niets hebben aan de EU… Sterker nog, de EU zal gewoon weer inzetten op het vergroten van “de economie” waardoor we over pakembeet dertig jaar op zoek kunnen naar een extra planeet om aan onze behoeften te kunnen voldoen. En ik garandeer je dat we die planeet op zo’n korte termijn niet gaan vinden.

Waardoor het vreselijk droevige einde van de grootste afgang die deze planeet ooit arm is geweest – de mensheid – al aan de horizon verschijnt.

Samenvattend: nee dank je, voor mij dus geen Europese Unie. We maken het menselijk leven zelf al dramatisch genoeg zonder deze intens foute en harteloze club.

Getagd . Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie