Ramkoers

De geschiedenis leert ons dat de politie altijd de kant van de fascisten kiest. Dat was zo in de Tweede Wereldoorlog (pdf-alarm), dat blijkt in Griekenland waar zeker 50% van de agenten Golden Dawn stemt en waar de de politie volgens Amnesty International bovendien collaboreert met diezelfde fascistische partij en het blijkt in Amerika waar de politievakbond vierkant achter Donald Trump staat. Overal ter wereld is het hetzelfde liedje. De politie presenteert zichzelf als de sterke man en daarom kiezen ze ook partij voor kandidaten die zich als sterke man presenteren.

Dat mag niet verbazingwekkend zijn. Wie de oorsprong van de politie kent, weet dat de politie is opgericht om dissidenten onder de duim te houden om de status quo te beschermen. De openbare orde die de politie zegt te beschermen is niks anders anders dan het beschermen van de belangen van de machtshebbers. De politie is niet opgericht om waakzaam en dienstbaar te zijn, maar om het plebs onder de duim te houden. Het is geen toeval dat de politie pas is opgericht in de periode van 1825 tot 1855. De machthebbers zagen de bui hangen en daarom gingen ze witte mensen betalen om zwarte mensen onder de duim te houden. Het is een publiek geheim dat de politie een geïnstitutionaliseerde vorm van slavenpatrouilles is. De politie is er niet om de veiligheid van iedereen te garanderen, de politie is er om ervoor te zorgen dat de rijken rijk blijven en de armen arm. Lees meer

Fryslân ferklearret de jihad

fn-baldrs-draumar-2De provincie Friesland maakt zich zorgen om de radicalisering van de Friese jeugd. Het is de Commissaris van de Koning ter ore gekomen dat een band genaamd Baldrs Draumar het Friese verleden bezingt waarbij verheerlijking van van het martelaarschap niet geschuwd wordt. De provincie is uiteraard niet tegen het levend houden van de geschiedenis van Friesland maar zij is wel tegen geschiedvervalsing. Waar de heren van Barlds Draumar met koning Redbad dwepen, hecht de provincie eraan om op de historische feiten te wijzen.

Dat de band zichzelf “striidders sûnt 1345” noemt is historische onzin. Bralds Draumar geeft daarmee aan net zo weinig van Friesland te snappen als ISIS van de islam. De provincie Friesland benadrukt dat we sinds 754 geknecht zijn door christenen. Iets dat heden ten dage jaarlijks gevierd wordt. Sterker nog, iets waar bakken met geld aan verspild wordt in de vorm van een ijsfontein. (Ik zou willen dat ik het verzon.) 52 eikenbomen ter nagedachtenis aan Bonifatius die juist voor Friezen heilige eiken omhakte.

De provincie Friesland betreurt de bastaardversie van de Friese geschiedenis waarmee Baldrs Draumar naam wil maken. Het “nea knibbelje” snapt de provincie wel, maar de band zit 591 jaar naast de datum waarop er wel geknield is. Als provincie staan wij achter onze geschiedenis, maar we nemen afstand van mensen die in de geschiedenis blijven hangen om hun seksisme goed te praten. Helemaal als ze een halve eeuw naast hun jaartallen zitten.

Heil oan kening Redbad, dea oan Malefatius. Fuort mei de machomântsjes dy’t fan neat witte.

Ha die Esther!

sepp-blatterstelli-nrcHa die Esther! Ik wil graag een moeilijk onderwerp in het partijprogram fietsen. EPO. Niet de doping voor wielrenners, ook al ben ik voor legalisering daarvan, maar de European Patent Office. Die EPO is bij uitstek een voorbeeld van wat ik tegen de EU heb, namelijk dat het een extraparlementair lobbycircus is waar niemand afdoende toezicht op houdt domweg omdat onmogelijk wordt gemaakt. EPO gaat nog een stapje verder. Als supranationaal patentbureau geniet het immuniteit. Vandaar dat EPO van mening is dat ze nul en generlei uitleg hoeven te geven over de zelfmoord van drie vakbondsleden die actie voerden tegen het personeelsbeleid van EPO en die daarvoor bestraft werden.

EPO ijvert voor een UPC, een Unified Patent Court, een soort ISDS maar dan voor patenten. EPO is ook patentmaximalist, dat wil zeggen dat ze voor patenten op software en flora en fauna zijn. Verder heeft EPO een broertje dood aan alles. Als we niet uitkijken dan gaat alle energie naar TTIP en CETA terwijl EPO net zo erg is. Lees meer