De nieuwe schiettent

Al sinds het verschijnen van de prachtige documentaire de Nieuwe Wildernis wordt er door de jachtlobby actie gevoerd met als de doel de populatie grote grazers eens flink te gaan uitdunnen door de Oostvaardersplassen in een schiettent te veranderen. Er werd niet met open vizier gestreden, onder de noemer de Nieuwe Wildernix werd geappelleerd aan het zieligheidsgevoel door vermagerde dieren en half vergane kadavers te tonen in een filmpje op youtube. De beelden worden becommentarieerd door onder andere Jan Paulides van Vereniging het Edelhert, een club van jagers die beter vereniging het edelhert op je bordje kan heten.

In 2013 hadden die acties geen succes, maar het was destijds ook geen strenge winter. In 2018 wel, en kwalijker, er worden boswachters met de dood bedreigd en domrechts staat pakken hooi over de hekken te slingeren. Het doet denken aan de snelwegterreur met de sinterklaasintocht. Toen de A7 geblokkeerd werd kregen degenen die het recht in eigen hand namen meteen hun zin en werden de grondrechten van de demonstranten tegen blackface welhaast traditiegetrouw geschonden.

Doodsbedreiging boswachter ongewild beloond kopt de NOS. “Je stemt op partijen die het leefgebied van wilde dieren doelbewust hebben beperkt waardoor er te weinig voedsel voor ze is. Dan bedreig je boswachters omdat je die dieren zo zielig vindt. En dan krijg je je zin. Geholpen door die partijen”, schrijft Veerle Slegers. Als je in Nederland onderdeel van het probleem mag je je goddelijke gang gaan en als je onderdeel van de oplossing bent dan staat er snel een peloton ME je de schedel in te slaan.

In de media is het ook weer kommer en kwel. De NOS brengt het als een jaarlijks terugkerend meningsverschil tussen ecologen en dierenliefhebbers. Pardon? Waarom zijn de Partij voor de Dieren, de Dierenbescherming en de Faunabescherming dan tegen bijvoeren? De laatste keer dat ik keek waren dat de dierenvrienden met een indrukwekkende staat van dienst. Esther Ouwehand heeft een half uur met Sven Kockelmann in de clinch gelegen om hem aan het verstand te peuteren dat de jagerslobby zich als een wolf in schaapskleren voordoet als dierenvriend.

Geen journalist die dat even factcheckt. Vandaar dat ik dat maar even heb gedaan. De jachtlobby verzamelt zich op Facebook onder de naam aankomende actie op (sic) de OVP, daar wordt opgeroepen doen om te doneren aan Ad Busscher. Tevens wordt er gewaarschuwd dat er uit namen van het ALF (Animal Liberation Front oftewel het dierenbevrijdingsfront)  en het Front Dierenwelzijn onder valse voorwendselen gebedeld wordt om geld via privéberichten. Op de pagina van het ALF/Front Dierenwelzijn staat een adres.

We hebben nu dus twee concrete aanwijzingen waar we verder mee kunnen. Eerst Ad Busscher maar eens googelen. O, kijk aan zeg, op zijn LinkedIn-pagina staat dat hij de oprichter van het Landelijk Team Wildbeheer en van de Marter Controle Unit is. Vervolgens dat adres maar eens natrekken omdat het an sich al erg raar is dat er een adres vermeld staat op de pagina van een ondergrondse, illegale club als het ALF. Verrek! Als dat niet het adres is waar het bedrijf van Ad Busscher geregistreerd staat.

Al met al was dit nog geen vijf minuten zoekwerk, daar hebben druk bezette journalisten natuurlijk geen tijd voor. Die moeten het volgende hij zei, zij zei-stukje maken. Zoals de Leeuwarder Courant waar die andere organisator van de zogenaamde dierenvrienden zijn ware aard toont. “Er zijn genoeg mogelijkheden om de stand te reguleren. Nu laten ze de dieren eerst hongerlijden en dan worden ze alsnog doodgeschoten. Zoals het nu gaat, mag niet meer gebeuren”, zegt Bart Lubbers”. Hij wil dus proactief in plaats van reactief afschot. Lubbers kunt u overigens kennen van geschoten gans op uw bordje.

Proactief afschot, dat hebben ze op de Veluwe ook. Daar is de populatie grote grazers ernstig verzwakt omdat er lukraak wordt geschoten. In de Oostvaardersplassen geldt survival of the fittest. Het sterftecijfer is in balans met het geboortecijfer. Van de 15-30% dieren die er jaarlijks sterft schiet Staatsbosbeheer er 99% zodra duidelijk is dat ze de winter niet zullen overleven.

De geveinsde dierenliefde van de afgelopen dagen is een stapje in de richting van de verpretparkisering van de Oostvaardersplassen waarbij 90% van de grote grazers kapot moet worden geknald. Zoals deze briefschrijver in NRC stelt is het welzijn van de grote grazers misbruikt en de media lieten zich daar gretig voor gebruiken.

De enige echte oplossing is de Oostvaardersplassen met de Veluwe verbinden. Zodra daar plannen voor gemaakt worden gaan de vermeende dierenliefhebbers protesteren zoals ze tegen de komst van de wolf protesteren, de Veluwe is nu de grootste schiettent van Nederland en die willen ze absoluut niet kwijt. Of zoals Esther Ouwehand op Facebook schrijft: “De OVP laat zien dat populaties zich stabiliseren op basis van de draagkracht van het gebied en dat jagers helemaal niet nodig zijn om de ‘aantallen te reguleren’. Die jacht moet afgeschaft en de OVP zijn hét bewijs dat het kan. Daarom hebben de jagers zo de schurft aan de OVP. Het is ze echt niet om de dieren te doen hoor, ze zijn als de dood dat hun hobby wordt afgeschaft. Maar dat gaat niet gebeuren als dierenvrienden onbedoeld de jagers gaan helpen.”

In een schatkist naar de sterren

De Werkgroep Lastige Leden™ heeft op 27 februari een delegatie afgevaardigd naar het afscheid van Tessa-Kersten-Zenger, de web gardener van het Transnational Institute. Dat verliep niet helemaal volgens plan. Aangezien we niet ongemakkelijk vroeg aanwezig wilden zijn op een plechtigheid die naar onze maatstaven eerst en vooral bedoeld is voor de directe nabestaanden, en we ruim van tevoren in Amsterdam aanwezig waren besloten we even snel ergens een broodje te gaan halen. Het werd een Hindoestaanse afhaalkeuken. Dat even snel werd “ready in thirty minutes”. Fuck. Een tegenvaller want niemand heeft zin om een half uur te wachten op vier naanbroodjes maar soit, het tijdsschema stond het toe als het ook bij die dertig minuten gebleven was.

Met een half uur tijd te doden (pun not intended)  gingen we op zoek naar een gelegenheid met een toilet. Dat werd een kroegje. “Komen jullie hier vandaan?” “Nee, hij komt uit Wierum, ik uit Drachten.” “O, daggie Amsterdam?” “Nee, een uitvaart” “Wat vreselijk! Maar ja, het hoort er wel bij hè?” “Ja, het is zoals het is.” “Zelf werk ik al jaren in de horeca en ik heb al heel wat klanten begraven”. Meubilair aan de bar: “Zo gaat het leven, we gaan allemaal een keer dood.”

Goed, tijd om te checken hoe het met de naan staat. “Two more minutes”. Juist ja, two more minutes werden er vijf. “I’m sorry but we have to attend a funeral, we’ll be back at five to pick up our order.” “Half your order is ready now, we apologize, come back at five o’clock and I will make you one extra”.

Damn, dan wil je niet ongemakkelijk vroeg aanwezig zijn en voor je het weet lig je op schema om acht minuten te laat te komen. En daarna escaleerde het al helemaal uit de klauwen. In het kader van het door de gemeenteraad gevorderde betaalgemak moet je op een telefoon een code intypen die aangeeft waar je staat en het systeem doet dan de rest van de privacyschending. Alleen moet je dan wel weten waar het bord met de code staat. Dat bord was goed verstopt, het lag hem echt niet aan het feit dat de werkgroep meer dagen niet in Amsterdam is dan wel.

Al met al was de werkgroep meer dan fashionably late en daardoor ervoeren we gevoelens van spijt en schaamte. Opbouwend als we zijn adviseert de werkgroep de gemeente Amsterdam om naast iedere parkeerplaats een stoeptegel met daarop de locatiecode neer te leggen. Privacyminnend als we zijn zien we liever nog ouderwetse muntenvreters maar helaas is dat een gepasseerd station.

Aangekomen in brouwerij Poesiat en Kater waren we verheugd dat het voormalige dierenasiel afgeladen vol was.

Over de troostwoorden voor de treurenden wil de werkgroep met het oog op de privacy van de aanwezigen niet al teveel kwijt. Wel maken we u graag deelgenoot van de hartverwarmende rouwverwerking en aangezien het algemeen bekend is dat Rejo Zenger van Bits of Freedom en Vera (5)  de directe nabestaanden zijn permitteren we het ons om wel direct aan hen te refereren.

Nadat de ziel van Tessa het land der levenden heeft verlaten, heeft haar fysieke verschijning de laatste dagen op aarde niet in een doodskist maar in een schatkist doorgebracht, een schatkist die bovendien door de directe nabestaanden beschilderd is. In die schatkist is ze naar de sterren gezonden waarbij logischerwijs gebruikt moest worden gemaakt van de nodige hoeveelheid vuur zoals dat bij iedere reis naar de sterren het geval is. Hoe schrijnend het is dat een dochter van vijf voortaan moet accepteren dat haar vader nu ook haar moeder is valt niet te bevatten, maar als uw voorzitter zou ik willen dat ik deze uitleg had gekregen toen ik als zesjarig kind naast de doodskist van mijn pake stond.

Vera zou spreken maar begrijpelijkerwijs sloeg ze dicht toen ze het woord kreeg. Daarna vertelde Rejo over Tessa. Zodra hij ook maar in de buurt kwam van met een snik in zijn stem te spreken, drukte Vera hem een pluchen knuffel in de handen. Of ze het nu beseft of niet, waarschijnlijk niet, leverde Vera met haar spontane interventies een bijdrage aan de plechtigheid voor Tessa die ontzettend recht deed aan hoe ik haar gekend heb.

Nadat er gejank ontstond over de demonstratie tegen racisten in de raad en mijn cluppie, de Partij voor de Dieren, het laffe besluit nam om af te zeggen liet Tessa me weten dat ze had geïntervenieerd omdat ze onrecht zag. “Ik kon het niet laten”. En dat kon Vera denk ik ook niet. Er werd gezegd dat Tessa gevoel voor gevoel had en dat heeft haar dochter overduidelijk ook.

Terwijl de familie in besloten kring de schatkist naar de sterren ging sturen werden de aanwezigen van harte uitgenodigd om gebruik te maken van de bar en om het glas te heffen op Tessa. Daarbij viel de werkgroep de eer ten deel om offline kennis te maken met Astrid Oosenbrug, Karin Spaink en vreer. Melissa Koutouzis en Thomas de Groot hebben we helaas gemist.

Buiten stond een barbecue waar een wilgentak voor Tessa gebrand kon worden. Binnen was eerder al meegedeeld dat er over heel de wereld honderden kaarsen werden gebrand ter nagedachtenis aan Tessa door degenen die in gedachten bij ons waren. In Myanmar is uit naam van Tessa  100.000 khat aan een weeshuis gedoneerd. Het blijkt een Hindoestaanse traditie te zijn om na de dood van iemand die tijdens het leven goede daden heeft gedaan na hun overlijden goede daden te doen in hun naam zodat ze goed terechtkomen in het hiernamaals.

Bij het verlaten van de plechtigheid mocht eenieder uit naam van Tessa een zaadbom ontvangen. Naast dat ze web gardener was bedreef Tessa namelijk ook permacultuur, hetgeen ervoor gezorgd heeft dat de Rejo voor altijd op een wippende tuinstoel zal zitten. De zaadbom ging gepaard met een gedicht van Toon Hermans.

“de bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en ied’reen vindt het heel gewoon dat zijn weer bladeren krijgen
we zien ze vallen op de grond en opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd dat ál dat sterft zal bloeien”

Duizenden bloemen zullen bloeien ter nagedachtenis aan Tessa. De bijeenkomst was zoals ik haar heb leren kennen. Warm, liefdevol en eigenaardig. Vaarwel lieve schat, we zullen je nooit vergeten. Zodra ik mijn vakantiegeld en de langdurigheidstoeslag van de sociale dienst ontvangen heb, kan TNI een leuke donatie verwachten. En die donatie zal jaarlijks zijn.

Het was waarlijk een eer en een genoegen om je gekend te hebben Tessa ook al was het alleen “virtueel”. De tranen zijn real as fuck.

In Memoriam: Tessa Kersten-Zenger (1975 – 2018)

Tessa and I have been aware of each-others existence since 2014.  She tweeted a shorter version of a TNI-report at me when I said we were fucked because of TTIP and ISDS.

Our next interaction was in in 2016 when some dude literally submitted a motion to kill the elderly like we do with cats and dogs to prevent that they are “used up” and poop all over the place. Tessa assured me that it just was a badly formulated motion to introduce the option to painlessly kill yourself when you had enough of everyone’s shit. Having lost friends and colleagues to let’s call it surprise, shocking suicides because suddenly your son is not only in the closet but he is dangling from a noose as well meant we quickly found common ground.  Still I found myself yelling NO DEATH SQUADS (paraphrase)  to Tessa which was quite ridiculous because she absolutely had no such plans.

 

We closed the case when we agreed that there was at least one ass-hole pleading for killing the elderly to “end their suffering” but that he wasn’t calling for mandatory death squads. Dude was still an ass-hole though.

When we decided to follow each-other I don’t quite remember, what I do know that I was constantly in Tessa’s hair about issues concerning the political party we both seemed to be a member of.

Anywhoo we started interacting more and more and we really liked each-other, like really really. And that is quite something because I have a temper that goes from stationary to 666 in one word. I’m absolutely certain that Tessa knew I go from zero to ass-hole before you can blink and I do that for the most ridiculous reasons. Tessa accepted all of that repeatedly.

And she even loved what she called my work. I do not know what kind of work I do. I blast opinions on Twitter all day, every day. If you follow less than 2000 active tweeps I will dominate your timeline. I am an organic spambot. A bag of meat and bones who tweets almost 24/7 and that earned me the friendship of Tessa. I do not understand why.

What I do understand is that Tessa was a highly intelligent woman who probably did more for all the goals that I stand for than I ever will.

Still she asked me if she could give me a Christmas present for all the work I supposedly or allegedly do. I don’t do shit but she still rewarded me by giving me a copy of Divinity: Original Sin 2.  Tessa even reanimated her long dormant Steam-account for that and I was like meh, can’t you get an account a Good Old Games to give me the game that I pirated last week?  Cuz I kinda want it without DRM. Tessa was like nah and she was absolutely right.

Tessa knew me through and through. Tessa and a friend invited to wining and dining with me just last week but then unstoppable bullshit happened.  I’m going to blame the planet for that. Because Tessa is dead. Fuck you planet! While she could could read me to the bone and accepted my every flaw, she somehow still liked me. I adored her.

I would like to thank Tessa from the deepest of my heart for constantly fuelling the fire in me to keep sticking it to the man and above all I would like to thank you for everything. I will forever love you. And I will eternally miss you.

I love you Tessa. Thank you. I’ll never forget you.

 

Stemmingmakerij: “het groenste Kabinet ooit”

Iedere dinsdag stemt de Kamer over tientallen moties, de meesten daarvan worden afgewezen en daarna hoort u er nooit meer iets van. Dat is zonde aangezien stemgedrag van politieke partijen veel meer zegt dan mooie beloftes die ze sowieso gaan breken. Daarom fietst Stemmingmakerij graag met u langs een wekelijkse bloemlezing. Met andere woorden; we’re back, bitches!

We beginnen met een coup. Eentje die godbetert met algemene stemmen aangenomen is. “Voorziening in het bestuur van het openbaarlichaam Sint Eustatius (Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP. Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende voorziening in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius). De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. Wassenaar, 2 februari 2018 Willem-Alexander.”

Bevelen, Godes heilige bescherming, donder eens op! Wat is dit voor poppenkast? Sint Eustatius heeft minder inwoners dan mijn wijk. Hun gemeenteraad telt 5 leden die alle 5 nog niet een kwart van een bijstandsuitkering uitgekeerd krijgen. Wanbestuur? Verwaarlozing? Daar heb je het zelf naar gemaakt, Rutte. En jij ook, WimLex. Met je Godes heilige bescherming. 80% van de bevolking op dat eiland wil onze bemoeienis niet. Dit besluit gaat dus fantastisch vallen. Maar niet heus.

Het is net alsof het weer 1970 is en de regering Finsterwolde aanpakt wegens te links. En de hele Kamer stemt daar dus voor.

Volgende onderwerp. Er zit asbest in talkpoeder en de Kamer vindt dat helemaal prima. Niks meer aan doen. Brandblussers zijn ook kankerverwekkend. Dat is prima. Niks aan veranderen.

Teflon an sich schijnt niet al te best te zijn voor je gezondheid maar het productieproces van teflon is pas echt vervuilend. Dat moet natuurlijk blijven doorgaan.

Vervolgens krijgen we absoluut het verkeerd soort feminisme. FULL STOP! Dienstplicht is geen emancipatie. Lichamen opeisen als kanonnenvoer is nog erger dan die donorwet van D66. Onbegrijpelijk dat de Partij voor de Dieren wel tegen de Pia-wet is en niet tegen de wet op het kanonnenvoer.

Vervolgens gebeurt er iets raars. Heel de Kamer verankert bronbescherming in de wet en alleen de PVV en GroenLinks stemmen tegen evaluatie van die wet. Waarom zou je bronbescherming niet willen evalueren, Jesse Klaver?

Volgende motie! D66 verzoekt de Kamer of er in scholen alsjeblieft rekening gehouden kan worden met mensen die niet al te best te been zijn. Alleen de “populisten” en de “kutpartij” waar zij zogenaamd het meest een hekel aan hebben stemmen tegen.

Vervolgens gaat Schorem voor Demagogie nog een stapje verder.

En daarna wordt het raar. De ChristenUnie is tegen de vlokkentest, de ChristenUnie is ook tegen vruchtwaterpunctie maar de ChristenUnie is tegelijkertijd tegen stemrecht voor verstandelijke mensen die je wat hen betreft absoluut niet mag aborteren.

RAAR!

Maar niet minder raar dan dit. Het Kabinet is tegen planning van beleidsprocessen.

Het Kabinet is tegen samenhangend beleid.

Dit is om te janken zo triest. Vrijwel niemand in de Kamer wil weten dat we echt een gigantisch mestoverschot hebben.

Biologische boeren gaan onder de bus zoals deze website al in 2016 wist aan te kondigen.

En daarna werd het nog erger.

De Tweede Kamer heeft in alle wijsheid besloten om tegen gigantisch dierenleed te stemmen. Dat is geen prestatie van de fascisten die toevallig een keer een goede mening hadden want die kunnen allemaal stikken maar het is wel een een aanklacht tegen een zogenaamd redelijke partij als D66. Fuck off.

Wonder Woman en de charlatan

Net zoals ik heeft u zich de afgelopen dagen vast verkneukeld om Rian van Rijbroek, de zogeheten Wonder Woman uit het hackerswereldje, die door een optreden bij Nieuwsuur ineens bekend werd bij het grote publiek met haar stamelende prietpraat. Nog tijdens de uitzending ging Twitter los op haar en de volgende dag verscheen er naast kritische artikelen en een soort van rectificatie door Nieuwsuur, ook een hilarische parodie online.

Inmiddels is het zover dat het boek “de wereld van Cybersecurity en Cybercrime” uit de handel gehaald is omdat het enige wat er van klopt domweg plagiaat is. De reputatie van de vermeende Wonder Woman is aan diggelen. Dat is niet onterecht want wie dacht dat ze bij Nieuwsuur slecht uit de verf kwam, moet haar eens een uur horen bazelen bij BNR. Er is echter wel één maar bij. Rian van Rijbroek is helemaal niet de hoofdauteur van het boek, Willem Vermeend is dat.

Twee fragmenten uit een (nep)recensie van bol.com: “Het boek overtreft alle verwachtingen, het beste boek van Vermeend ooit, het boek heeft inhoud, relevante informatie. (…) Proficiat Einstein en Vermeend, jullie beste boek ooit!”

De (nep)recensie daarboven: “Werelds beste hacker, werelds beste minister en werelds beste uitgever presenteren een parel!!! De Millennium girl, en de staatssecretaris zetten een wereld prestatie neer. Het beste boek van Vermeend ooit met de oplossing voor cyber veiligheid en een beter verdienmodel. Het boek is een must, voorkomt een hack, een aanrader voor studenten, kinderen, overheden en ondernemingen.”

Wie dat geschreven heeft weet ik niet, maar het is niet Van Rijbroek. Dat weet ik wel. Bij ieder programma of iedere krant waar ze het woord kon krijgen, deed ze zich voor als expert, dan is het niet logisch dat je in neprecensies alle credits aan de charlatan die je gelanceerd heeft gaat geven.

Wat ik ook weet is dat Rian van Rijbroek nu een schertsfiguur is, terwijl Willem Vermeend uit de wind blijft. En dat laatste is volstrekt onterecht. Volgens mij geloofde Van Rijbroek ieder woord dat ze zei en ik zal u uitleggen waarom.

Willem Vermeend is sinds 2016 speciaal gezant blockchain bij het Havenbedrijf Rotterdam. Sindsdien predikt hij al dat blockchaintechnologie dé beveiligingsoplossing is. (Terzijde: als ze bij het Havenbedrijf gewoon hun zooi patchen in plaats van te fantaseren over blockchains dan had dat een kwart miljard gescheeld.)

Voordat Willem Vermeend speciaal gezant blockchain bij het Havenbedrijf werd, was hij lid van de Raad van Toezicht bij – jawel – datzelfde Havenbedrijf.

Daartussenin was Vermeend lector bij Creating010, het leerwerkbedrijf van de Hogeschool Rotterdam.

Het Havenbedrijf en de Hogeschool Rotterdam vormen samen met het Techniek College Rotterdam het bestuur van RDM Rotterdam. RDM Rotterdam presenteert zich graag als grassroots makerspace/hackerspace maar het is gewoon een commerciële instelling. En het is eigenaar van IoTacademy.nl.

IoTacademy is op zijn beurt weer eigenaar van CyberCentral.nl, de club die Rian Van Rijbroek heeft gevraagd om cursussen te komen geven. Willem Vermeend was haar mentor.

En wie is er de baas van IoTacademy? Willem Vermeend. “De man van duizend baantjes” zoals Follow the Money al in 2010 schreef. Frontaal Naakt schreef in 2012 ook al een boek van Vermeend de grond in. Op de één of andere manier weet Willem Vermeend het afbreukrisico steeds maar weer bij de co-auteur te leggen.

Bram Peper over Vermeend: “Hij is een slimmerik, die tien ideeën lanceert waarvan je er vijf meteen kunt weggooien. Maar uiteindelijk zit er altijd wel wat bij. Vermeend is altijd bezig. Een onrustige maar buitengewoon ijverige man.” Dat zal best, alleen een beetje jammer dat Vermeend daarbij vooral aan Vermeend denkt en dat hij, wanneer hij ontmaskerd wordt als charlatan of fantast, het altijd weet af te wimpelen op degene die hij dan zogenaamd onder zijn hoede heeft genomen.

Vervolgens zijn er altijd media of politici te vinden die er geen been in zien om de nieuwkomer onder de bus te gooien en kan Willem Vermeend weer op zoek naar z’n volgende slachtoffer waar hij weer een paar ruggen aan kan verdienen. Vermeend zit immers vuistdiep in het Nederlandse bestuursleven, niemand doet hem wat.

Politiek is niet voor bange mensen

Mei 2010: Verlos ons van het CDA! Openbare aanklacht LNV-beleid 8 jaar Balkenende. PINK!, de jongerenafdeling van de Partij voor de Dieren ging er met gestrekt been in, op een thans verwijderde website (archief) werden 100 stellingen getimmerd waarin het CDA werd aangesproken en afgerekend op de rampzalige resultaten van de laatste vier kabinetsperiodes. Die protestactie werd aangekondigd en ondersteund door de Partij voor de Dieren (PvdD).

Januari 2018: “PvdD zal niet meedoen met demonstratie. We zijn tegen racisme. Maar we demonstreren niet tegen een andere politieke partij, dat is ondemocratisch en een ondermijning van ons stelsel.”

WTF? Probeer anders eens één speech van Marianne Thieme voor me te vinden waarin ze het CDA niet de vergetelheid in wenst. Dat lukt je niet. De PvdD is opgericht om het CDA te bestrijden, zowel binnen als buiten het parlement. Om te stellen dat de PvdD niet tegen partijen demonstreert is je eigen geschiedenis niet kennen. Om te zeggen dat demonstreren tegen partijen ondemocratisch is, is te stom voor woorden. Om te zeggen dat het ondermijnend is, is gekmakend. Weet je wat ondermijnend is? Fascisme.

Weet je wie een fascist is? Thierry Baudet. Kijk maar.

Baudet noemt het bouwen van asielzoekerscentra in dat fragment een injectie van criminaliteit en een gemeentehuis belegeren noemt hij zelfverdediging. Kijk anders nog maar een keertje als je het fragment niet beangstigend vindt.

Daar zou je niet tegen mogen demonstreren omdat het ons stelsel ondermijnt? Echt? Heb jij gezien wat ik zag? Ik ben niet snel van de ME maar de ME zei over deze situatie dat ze blij zijn dat er geen doden zijn gevallen.

Dat is zelfverdediging? Wie is er hier nou ondermijnend bezig?

Politiek is niet voor bange mensen, helaas heeft iedereen links van D66 zich weer eens in het verdomhoekje laten drukken nadat een stokoude fascist een duwtje kreeg van niemand weet wie en die niemand vervolgens keiharde klappen kreeg van het Schorem voor Demagogie. Dat laatste vergeet iedereen. Het eerste zorgt ervoor dat heel laflinks over zichzelf heen buitelt van verontwaardiging. Ooooo, iemand legt een fascist een strobreed in de weg.

Ja, en? Dat zouden meer mensen moeten doen. Voordat de sfeer zo beklemmend wordt dat ik dit soort blogjes niet meer kan schrijven. Verlos ons van Schorem voor Demagogie. Geen racisten in de raad!

Domrechtsdoxxen 101

In de nacht van woensdag 17 januari op donderdag 18 januari werd er een onthoofde pop achtergelaten bij de Emir Sultan moskee, dit natuurlijk bij wijze van religiekritiek.

Deze schandelijke actie werd aangekondigd en geclaimd door het twitteraccount RechtsInVerzet (RIV), op het oog een account van een totale nobody met 53 volgers.

Tegen het einde van donderdagmiddag trad Hugo Kuijper aan bij AT5 om te bezweren dat hij werkelijk waar helemaal niks te maken had met de actie waar hij verder vierkant achter stond. ‘Onthoofde pop moet kunnen zolang het vreedzaam gaat‘. Kuijper is medeoprichter van Pegida Nederland en op twitter heeft hij ongeveer net zoveel volgers als de gemiddelde opkomst bij de larmoyante demonstraties van Pegida, namelijk 26.

Een snelle zoekopdracht leerde me bovendien dat Kuijper een geschiedenis heeft van in djellaba poseren met gesnelde koppen en dat hij graag rondbanjert in blackface.

Dat maakte me nieuwsgierig of ik RIV op enigerlei wijze kon linken aan Kuijper. AT5 voelde zich zoals Nederlandse kwaliteitsmedia betaamt immers niet geroepen om enig antecedentenonderzoek te doen.

De makkelijkste manier om een dergelijke link te leggen is vaak niet de meest succesvolste omdat je afhankelijk bent van het amateurisme van degene die je probeert te ontmaskeren. Aangezien we in dit geval te maken hebben met domrechts bleek de makkelijkste manier ook meteen de kortste klap.

Het is simpelweg een kwestie van de twee twitterprofielen in privévensters openen, hun gebruikersnamen kopiëren en doen als je je wachtwoord vergeten bent. Daarna was ik gauw klaar. RIV staat geregistreerd op hu**********@o******.*** en het telefoonnummer eindigt op 41. Kuijper’s persoonlijke account staat geregistreerd op hl***@l***.** en verdomd als het niet waar is, het telefoonnummer eindigt ook op 41.

Wat de verdere invulling van hl***@l***.** precies is, maakt voor dit onderzoek niet uit, behalve dan dat het weggeeft dat z’n tweede naam met een L begint. HugoLKuijper@outlook.com past precies in hu**********@o******.***. Zoals onderzoeksdiensten plachten te zeggen kunnen we nu met hoge mate van zekerheid concluderen dat RIV en Hugo Kuijper één en dezelfde persoon is. Graag gedaan, OM, u heeft uw vermoedelijke dader. Enneh, media, doe eens wat beter je best om te controleren dat wat je bronnen beweren ook waar is.

Om de cursus domrechtsdoxxen 101 nog eens kort samen te vatten is dit wat we gedaan hebben;

  1. zoeken op Hugo Kuijper, Kafka maakt dat makkelijk wat die hebben een dossier over hem en Google heeft legio foto’s van Hugo die als zwarte piet verkleed gaat of die poseert met een afgehakt hoofd van een pop omdat de media gretig verslag doen van iedere keer dat Pegida een mislukte demonstratie houdt waar meer politie en pers dan deelnemers op afkomen,
  2. accounts op Twitter aan elkaar linken, op Facebook valt dat niet mee, op Twitter gaat het van een leien dakje omdat Twitter je de eerste 2 letters van het e-mailadres en de 1e letter van de domeinnaam toont, zodra iemand pretendeert dat ze jou zijn en doen alsof ze je wachtwoord vergeten zijn, als het je bedoeling is om anoniem te blijven dan ben je een sukkel als je gebruikmaakt van overbekende gratis e-mailadressen, g****.*** is gmail.com, l***.** is live.nl en o******.*** is outlook.com,
  3. anonimiteit is duur, je zult een prepaid telefoon moeten kopen die je nergens anders voor gebruikt,
  4. je bent een nog veel grotere sukkel als je een anoniem account registreert met een e-mailadres dat bestaat uit je volledige naam, maar doe vooral zo voort, domrechts en tot de volgende keer.

Ideologisch gemotiveerde onwil

Voordat Magda Berndsen Kamerlid namens D66 werd, was ze korpschef van de politie in Noord-Nederland. In die hoedanigheid stond ze aan de wieg van het hennepteam Noord-Nederland. Dankzij haar is de nederwietoorlog in mijn woonplaats Drachten in volle glorie losgebarsten. Haar hennepteam noteerde zelfs het vinden van nul wietplanten. Ook het vinden van 5.131 lege bloempotten werd als een succes geregistreerd.

In haar nadagen als Kamerlid heeft ze een halfslachtige wietwet gelanceerd. De bedoeling daarvan was of is nog steeds zoveel mogelijk zelfvoorzienende kwekers lastigvallen en om enkele wietmonopolisten aan te wijzen. Het o zo progressieve en vooruitstrevende D66 neemt ons bijna een halve eeuw mee terug in de tijd, want toen Dries van Agt het gedoogbeleid in de jaren ’70 in de steigers zette was het de bedoeling van de Anti-Revolutionaire Partij(!) om een tijdelijk staatsmonopolie op wietteelt te creëren zodat drugscriminelen niet zouden profiteren van de omslag in het beleid.

Mark Rutte moest helemaal niks hebben van de wietwet van Magda Berndsen en later Vera Bergkamp. In die video kraamt ons nationale lachebekje een hoop onzin uit. De bulk van de nederwiet zou naar het buitenland gaan, het zou welhaast harddrugs zijn, het is troep, het is heel gevaarlijk, het is slecht voor je gezondheid, het geeft heel grote risco’s op psychiatrische en psychosociale problematiek. Blablabla.

Alleen zei hij ook iets heel verstandigs. “Als er dan in Nederland een soort hele lieve poldervariant (van wiet)  wordt gebrouwen, hoe groot is dan de kans dat die gebruikt gaat worden? Dus ja, een tikje naïef.”

Rutte liegt verder dat hij barst, de exportmythe is precies dat, een mythe die wordt ontkracht door interne politierapporten die nog eens ondersteund worden door de primeur van Bas Haan waaruit blijkt dat “Justitie” de boel jarenlang besodemieterd en bedrogen heeft.

De media reageren er vrij laconiek op. “Manipulatie (van) onderzoek is gebruikelijk“, zo kopt NRC. “Niemand wil werk kwijtraken” is een tussenkopje, en dat is exact waar de schoen wringt. De politie rolt veertien wietkwekerijen per dag op. Dat zijn 5.160 kant-en-klare persberichten per jaar die letterlijk geknipt en geplakt worden. Het nieuws schrijft zichzelf en het wordt gretig gelezen.

Niemand die weet hoe vaak de politie onterecht woningen binnenvalt, daar verschijnt geen persbericht van. Niemand die zich afvraagt wat het wietteeltverbod handhaven kost terwijl bij iedere inbeslagname wel de zogenaamde straatwaarde als pure winst voor het politieapparaat gepubliceerd wordt. Geen krant die stelling neemt tegen de ondermijning van het demonstratierecht toen de politie ineens prijskaartjes ging eisen van een uitgestelde demonstratie tegen Zwarte Piet nadat het in eerste instantie onmogelijk werd gemaakt door een aantal snelwegdelinquenten die onomwonden gefaciliteerd werden door de politie.

Dat de potgrondpolitie de hele wetshandhaving leeg eet was in 2014 al duidelijk toen Staf Depla in NRC toegaf dat het maar liefst 77% van de vervolgingscapaciteit opvreet.  De grootste misdaad die je volgens de Apparatsjiks kunt begaan is het verkeerde plantje water geven. In Amerika mag de oorlog tegen drugs bedacht zijn om zwarte en linkse mensen in het verdomhoekje te drukken, in Nederland is het doel om de politie banen en bevoegdheden op te leveren.  En er is werkelijk geen hond in de zogeheten linkse media te vinden die daartegen ageert.

Ook niet nu gebleken is dat het gelul is dat coffeeshops overlast veroorzaken, dat de wietpas een fiasco was en dat zogenaamd wetenschappelijk onderzoek door een zogenaamd onafhankelijke instelling dik onder de knoet zit. Zelfs Bas Haan, de enige roepende in de woestijn, roept niet op tot onmiddellijke legalisering van drugs.

Ondertussen beloven de politieke verhoudingen ook weinig goeds. Het halfslachtige voorstel van D66 dat in het regeerakkoord is gedoemd om te falen. Al was het alleen maar omdat drugsbaronnen hun productie makkelijk kunnen verplaatsen naar de hooguit tien gemeenten met gedoogde teelt. Dan luidt de conclusie de criminaliteit daalt niet, zie je wel? Het helpt niks.

Het experiment is opgezet om te falen en de politieke krachtverhoudingen willen dat graag zo houden. Het is ideologisch gemotiveerde onwil. Ik snap ook wel waarom D66 daar vrede mee heeft, het aantal blowers in Nederland is net zo miniem als het aantal veganisten. Het levert nog geen halve zetel op.

Halbe Zijlstra; de stem der redelijkheid

Vier december 2017, de hasbaraheks Esther Voet retweete een volstrekt onbeduidende twitteraar met 300 volgers die schande sprak over een “misselijkmakend stuk” van Carolien Roelants in NRC. Het commentaar op die tweet was niet van de lucht. NRC is anti-Israël en Carolien Roelants al helemaal. Zij zou een hele generatie correspondenten “vergiftigd” hebben en bovendien zou ze er op uit zijn om Israël een rotschop te verkopen. Daarnaast zou ze Thijs Zonneveld die een column in het AD heeft plagiëren.

Zowel het NRC en het AD waagden het namelijk om een column te publiceren over de shitstorm die ontstond nadat Israël de start van de Giro d’Italia gekocht had zoals bijvoorbeeld ook Rotterdam dat eerder heeft gedaan. Dat is een kwestie van een zak geld op tafel leggen en ieder sportevenement dat je maar wilt komt naar je toe deze zomer. Giro d’Italia, Tour de France, Olympische Spelen, WK voetbal, Formule 1, het is allemaal éénder, het is allemaal corrupt. Eufemistischer gezegd is het allemaal handel.

Alleen is Jeruzalem Rotterdam niet. Rotterdam is dan wel vastgegroeid aan Capelle aan den IJssel en niet iedereen mag daar even blij mee zijn maar Nederland bezet Capelle aan den IJssel niet. Israël doet dat wel met Oost Jeruzalem. En dat moet een publiek geheim blijven waarover je niet mag praten. Toen de Giro d’Italia aankondigde dat de start in West Jeruzalem zou plaatsvinden waren de rapen daarom gaar. Israël dreigde direct de zak met geld terug te eisen. En ergens heel ver weg heeft Israël wel een puntje.

Het is namelijk ook een publiek geheim dat Qatar de FIFA heeft omgekocht, daarom moet het WK-voetbal in een zinderende hitte in stadions met airco worden gespeeld. En het is niet alsof de FIFA adverteert met het feit dat die airco’s nou net even niet beschikbaar waren toen die stadions met behulp van slavenarbeid werden gebouwd. Waarom zou de Giro dan wel openlijk verwijzen naar het apartheidsregime dat al 50 jaar de scepter zwaait over de bezette oude stad? Kom op zeg! Israël heeft het zeker weer gedaan? Stelletje antisemieten!

Zes december 2017, Joël Voordewind twittert: “Goede zaak: Trump zal Jeruzalem erkennen als hoofdstad van Israël. Nu Nederland nog en ambassade terug naar West Jeruzalem!” Niet alleen sloot hij zich daarmee aan bij de meest rechts-extremistische president die Amerika ooit gehad heeft, er viel niemand over hem heen nadat hij impliceerde dat er ook nog zoiets als Oost Jeruzalem bestaat, de bezette oude stad waar niet alleen moslims wonen maar ook christenen.

Sterker nog, de leiders van 13 kerken smeken de wereld om Jeruzalem niet te erkennen als hoofdstad van Israël. Zij voorzien onherstelbare schade aan het zogeheten vredesproces. De paus zegt dat hij zich niet stil kan houden en ook de EU laat zich niet onbetuigd zo schrijft de New York Times.

Alsof Trump met deze beslissing nog niet genoeg olie op het vuur gegooid heeft, de Telegraaf gaat het omschrijven als met een brandende sigaret een vuurwerkfabriek binnenlopen, viert de Israëllobby feest alsof het een jubeljaar was.

Ze vallen niet alleen columnisten met een onwelgevallige maar eerlijke mening aan, ze verspreiden ook desinformatie. Zo zou Rusland al jaren geleden besloten hebben om de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen. Iedereen die de moeite neemt om het geverifieerde profiel van de Russische ambassade in Israël op Twitter op te zoeken zal toch echt moeten erkennen dat er Tel Aviv in hun bio staat.

En stel nou dat het zo was dat de Russische ambassade wel in Jeruzalem gevestigd was, is dat dan een volgenswaardig voorbeeld? Moet Nederland, zoals ChristenUnie, SGP, PVV en Schorem voor Demagogie willen, na Trump ook Poetin volgen als hij zijn ambassade wel in Jeruzalem zou vestigen? Ik mag toch hopen dat we die vraag met een eensluidend nee kunnen beantwoorden.

Hoe dan ook, dankzij de vier voornoemde partijen lijkt Halbe Zijlstra ineens de stem der redelijkheid. Hij hekelt het besluit van Trump als onverstandig en contraproductief.

De Werkgroep Lastige Leden™ versus de Partij voor de Dieren

Vanaf 23 oktober weer lekker amendementen schrijven met Arno-Jan Boere en Wouter Pieterse (aka Riegholt Hilbrands)“, met die woorden kondigde de Werkgroep Lastige Leden™ haar deelname aan het 25e congres van de Partij voor de Dieren aan, daarbij werd gelinkt naar een clip van the Doomsday Refreshment Commitee met een sample uit the Devil’s rejects: “let’s do what God made us to do!”

Op het besloten gedeelte van de website van de PvdD bleek tot ons grote ongenoegen dat het partijbestuur in al haar wijsheid tot het eenzijdig en dus ondemocratisch veranderen van de regels had besloten. Het bestuur rechtvaardigde dit besluit met het argument dat er gesnoeid moest worden in het aantal amendementen gelet op de groei van de partij en de verwachte bijna verdubbeling van het aantal congresgangers. Aangezien het de Werkgroep Lastige Leden™ echter wordt toegedicht tijdens het vorige verkiezingscongres 480 amendementen te hebben ingediend, kon de Werkgroep  niet anders dan de maatregel te beschouwen als een reactie op onze werklust.

Vandaar dat de Werkgroep niet alleen met een stofkam door het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen is gegaan, maar ook door de statuten en reglementen. Zonder u te vervelen met de exacte artikelnummers is de Werkgroep verheugd om u mee te kunnen delen dat het partijbestuur over geen enkel mandaat beschikt om de inbreng van de leden, het hoogste orgaan binnen de PvdD, te beknotten zonder dat de leden daar zelf vooraf mee instemmen.

Het bestuur bleek dat ook te beseffen want nadat de Werkgroep een eerste versie van de motie had ingediend, deed het bestuur de toezegging een nieuwe werkwijze omtrent de indiening en afhandeling van amendementen aan de leden voor te leggen op het eerstvolgende congres. Njah, leuk maar niet goed genoeg. Bovendien hadden de jonge honden van PINK! er inmiddels ook lucht van gekregen en zo geschiedde dat de Werkgroep tezamen met 27 leden van de jongerenafdeling met een verpletterende meerderheid triomfeerde door het bestuur, die de motie bleef ontraden, terug te fluiten. Shots fired!

Tussentijds leermomentje: laat nooit 30 mensen een motie ondertekenen, dan wijst het bestuur één woordvoerder aan en wordt de rest geacht op hun handen te zitten. Gelukkig trok Wouter zich daar niks van aan en was Arno-Jan er als vliegende keeper toen Pieter Groenewege van PINK! bezig was om het draagvlak onder de motie weg te schoppen door aan te kondigen dat hij voornemens was een zwik nieuwe amendementen in te dienen als de motie die nog steeds met klem ontraden werd, zou worden aangenomen. De Werkgroep verwelkomt samenwerking van harte, maar niet ten koste van het riskeren van een onderneming die al hachelijk genoeg was. Wie een beetje thuis is in politieke congressen, weet dat er maar zelden wordt afgeweken van de adviezen van welk partijbestuur dan ook…

Anywho, de eerste buit was binnen. Op naar de amendementen! De werkgroep had er acht. Geen negen, intern misverstandje. Arno-Jan was er ééntje vergeten in te dienen en als uw voorzitter dat geweten had, dan had zij nog wel drie reserve-amendementen over… Van die acht werden er zeven aangenomen, waarvan drie zonder positief advies van het bestuur. Geen 100% score zoals tijdens het vorige verkiezingscongres maar 88% is ook een hele nette score. Na de lees meer lopen we ze graag even met u door.

Lees meer