CAVV advies inzake bewapende drones; een psychologisch perspectief

drone war gamesDeze week werd een advies inzake bewapende drones opgeleverd door de Commissie van advies in zake volkenrechtelijke vraagstukken. In het rapport wordt de limitering van het rapport duidelijk aangegeven als het zijnde een juridische analyse en toch wordt het psychologisch veld aangestipt.
Men stelt: ‘Een veel gehoorde ethische kanttekening bij de inzet van bewapende drones is de kritiek dat door de afstand van de dronebestuurder ten opzichte van het operationeel gebied er minder psychologische remmingen zouden zijn bij het toepassen van dodelijk geweld, het zogenoemde ‘playstation phenomenon’. Het bestaan van dit fenomeen is vooralsnog onvoldoende wetenschappelijk bestudeerd.’
Het ware beter geweest als de opstellers zich hadden onthouden van een oordelende passage buiten hun eigen vakgebied, aangezien deze kort door de bocht is en mijns inziens een foutieve beoordeling van aanwezig wetenschappelijk bewijs representeert.
Het ‘playstation phenomenon’ maakt namelijk deel uit van een algemener proces dat wordt aangeduid als deïndividualisering; een goed gedocumenteerd fenomeen. Lees meer