#MarchAgainstMonsanto: The Grassroots Uprising

Monsanto is a company feared and reviled by the public in equal measure. But whatever cases Monsanto has lost in the court of public opinion it has made up for in the courts of justice thanks to its revolving door with the upper reaches of Washington. Now, a new movement is seeking to galvanize grassroots resistance to the corporation, and derail its agenda. Find out more in this week’s Backgrounder from Global Research TV.

Open Seeds: Biopiracy and the Patenting of Life

As the world begins to digest the implications of intellectual property for online censorship, another IP issue threatens an even more fundamental part of our daily lives: our food supply. Backed by legal precedent and armed with seemingly inexhaustible lobbying funds, a handful of multinationals are attempting to use patents on life itself to monopolize the biosphere.

Find out more about the process of patenting life and what it means for the food supply on this week’s GRTV Backgrounder.

GroenFront gaat steenkool stoppen

Deze presentatie is gemaakt door Wijstoppensteenkool.nl, een campagne van GroenFront! tegen de steenkoolindustrie. De presentatie geeft een beeld van de geschiedenis van het klimaat op aarde en het gevaar van CO2. Daarnaast geeft de presentatie aan waarom er niets van bedrijfsleven of politiek te verwachten is als het gaat om het verduurzamen van de huidige samenleving.

Met deze campagne wil GroenFront de strijd aan gaan met de steenkoollobbyisten. Onder anderen door ze stevig weerwoord te geven tijdens (publieke) optredens.

Doe mee:

1. Deel deze presentatie met je vrienden, medestudenten, docenten, collega’s, etc.
2. Kijk op wijstoppensteenkool voor meer achtergrondinformatie, lobbyisten, flyers en actualiteiten.
3. Neem contact op met info@wijstoppensteenkool.nl als je actief betrokken wilt zijn met de campagne.

Hoe draai je duurzame initiatieven de nek om? Zo dus!

levensvatbaarheidIk ben al enige tijd bezig een soort van wijk uit de grond te trekken geënt op duurzame principes. Het idee is de wijk volledig energieneutraal te maken, sociale cohesie te bevorderen door een gezamenlijke eetgelegenheid waar ook anderen welkom zijn, een eetbare tuin aan te leggen, verblijfsrecreatie aan te bieden, zorg gezamenlijk te regelen en coöperatief ondernemerschap de ruimte te bieden. Vanzelfsprekend moet de wijk financieel gezien voor iedereen bereikbaar zijn en geen happy few feestje worden. Op twee gemeenten na krijg ik nul op het rekest en dient zich een keer een mogelijkheid aan, dan wil de bank een kwart eigen vermogen ingebracht zien.
Op deze manier komen we dus geen steek vooruit.

Het idee
In mijn zoektocht naar een zo onafhankelijk mogelijk, vrij en gelukkig leven in combinatie met een Atlas complexje begon ik een jaar of twee geleden met het uittekenen van mijn ideale kleinschalige samenleving met een zoveel mogelijk circulaire onafhankelijke economie.

In een zo goed als overheadloze setting wil ik mijn eigen kennis en kunde inzetten om een dergelijke omgeving te creëren en ik kwam al snel tot te ontdekking dat er velen zijn die mijn ideeën delen, waardevolle aanvullingen op hebben en staan te popelen om mee te doen. Zo kwam er een prachtig idee van Petra Kramer binnen om een alternatief geldsysteem te introduceren binnen een gemeenschap. Lees meer

Het politieke probleem

BG9U0chCQAEjRefZo rond 1938 zou het debat zijn gegaan over het “Jodenprobleem” (Judenfrage). Tot zover de dagelijkse godwin via @huibree, nu over naar Vernederland anno 2013. Na vijf jaar lang een bankencrisis te hebben verergerd door het langzaam te verfomfaaien tot een schuldencrisis gaat de politiek op aandringen van de PVV het hebben over het “Marokkanenprobleem”.

Dat kan niks anders betekenen dan dat iemand z’n prioriteiten niet voor elkaar heeft.

De crisis en het vermeende Marokkanenprobleem kun je namelijk niet los zien van elkaar. Het respect waar vele rotjochies de mond vol van hebben is het over hebben is misschien  zo misplaatst nog niet. Waar de politiek het heeft over het vertrouwen winnen van de markten bedoelen ze eigenlijk dat de markt geen enkel respect heeft voor wie dan ook.

De kern van de crisis ligt hem in het feit dat een eeuwenoud bankierskartel vindt dat het na z’n veertig jaar schuldenbubbels maar eens afgelopen moet zijn met de tijd dat ze zomaar voor iedereen schuldpapier willen drukken. En daar kunnen we morgen nog wat tegen doen als we willen.

Er is geen enkele wet die mensen verbied om op basis van tijd te gaan handelen. Het enige wat nog mist is een breed geaccepteerd ruilmiddel. Dat had de politiek kunnen oplossen, het is ook voorgesteld door de PvdD, maar het is niet gebeurd. Niet hier tenminste.

In Vernederland zijn we overgegaan op dwangarbeid en omdat ik dwangarbeid dwangarbeid noem moet ik steeds mensen blocken omdat ze komen jengelen dat ik overdrijf en dat het geld op is. Niet geheel toevalligerwijs misschien zijn kale apen vaak geneigd de PVV of VVD aan te hangen. Alhoewel ook PvdA’ers er ook aanstoot aan nemen nu ijzeren Jetta met haar rollator WWB’ers de tewerkstelling injaagt.

In plaats van zoals in mijn gemeente gebeurt miljoenen spenderen aan nutteloze milieuvervuiling bij een verliesgevend bedrijf en dat een leerwerktraject noemen, kunnen gemeenten ook kiezen om samen met iedereen te bekijken of we elkaars tijd niet de moeite waard vinden. Mocht dat dan zo zijn dan is besluiten een parallelle munt invoeren de enige logische stap.

Dwangarbeid kan dan bijvoorbeeld vervangen worden door een coöperatieve tuin die verse biologische producten aan restaurants  levert. Vrijwillige participanten krijgen uitbetaald in een lokale munt die door het lokale bedrijfsleven wordt geaccepteerd. Als de tuin dan ook wiet mag verbouwen behoort hosselen meteen ook tot het verleden. Fopdebat overbodig, alle politieke problemen opgelost. Graag gedaan. 🙂

“De dreiging van UAV’s is realistisch”

In de defensiekrant staat te lezen dat de dreiging van drones realistisch is. Niet de UAV’s van defensie die om de haverklap in eigen land worden ingezet. Nee. Uw eventuele drones.

“De dreiging van UAV’s is realistisch. In missiegebieden, maar ook op Nederlandse bodem”, meent majoor Henk te Kulve van het Kenniscentrum Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC). “Iedere willekeurige burger kan zo’n ding kopen. Ze zijn relatief goedkoop, makkelijk te bedienen en voorzien van explosieven kunnen ze grote schade  aanrichten.”

Defensie lijkt zich daarmee voor te bereiden voor een grootschalige binnenlandse drone-oorlog. Tenminste, dat denk ik omdat er met mobiele radarsystemen gewerkt (gaat) worden en zolang die niet ergens al gestationeerd zijn voorkomen ze geen guerrilla-aanslagen. Met de nobelprijs voor de vrede op zak staan er op Cyprus bewapende gekkies van G4S bij de pinautomaten en één van de oprichters van de EGKS houdt serieus rekening met binnenlandse dronewars. Lees meer

De trias politica naaien doe je zo

U kent het riedeltje wel: banken zijn too big fail, too big to regulate en too big too jail. Maakt niet uit wat ze ook doen, ze mogen onderhandelen over een boete ter hoogte van een fractie van de gemaakte winst als ze op stout betrapt worden en gaan ze failliet dan krijgen ze gratis geld. Het depositogarantiestelsel daarentegen –  dat tegen alle waarschuwingen in toch werd verhoogd naar 100.000€ per persoon per rekening – blijkt een dure fata morgana te zijn want het kost spaarders onder de 100k gewoon geld om te voorkomen dat de markt z’n louterende werk kan doen.

Ondertussen gaat gemeenteland van de BV 0031 de onafhankelijkheid van de rechter verder ondergraven. De VNG klaagt dat de kosten van het beschermingsbewind oplopen en is daarom tegen de grondslag problematische schulden.  Die grondslag is voor het hele begrip beschermingsbewind juist een belangrijke pijler. Dat lijkt het kabinet ook te vinden want dat heeft een voorstel naar de Tweede Kamer om het wel als grondslag op te nemen in de wet. Lees meer

Nestlé-baas legt uit waarom het corporatisme kapot moet

Bovenstaand filmpje is een fragment uit We feed the World; een film over de voedselindustrie waarin Peter “biologische producten zuigen” Brabeck zich tot de loonslaven richt. In het kort komt het er op neer dat bedrijven voor al het goede op aarde zorgen en dat alle grondstoffen logischerwijs van bedrijven zijn. Zo ook water. Zonder een marktconforme prijs begrijpt een loonslaaf de waarde van water niet. Pas als zhij met het doorspoelen van de wc bijdraagt aan het riante salaris van  een of andere CEO zal alles goed komen. Dit soort geschifte types is waarom het corporatisme kapot moet. Support your local farmer!