Beatrice de Graaf en de media kakelen als een kip zonder kop

Beatrice de GraafNa de aanslagen in Parijs mag “terreurexpert” Beatrice de Graaf vrijwel overal op komen draven om haar zegje te doen. Het problematische daarbij is dat ze weigert haar partij-ideologische bril af te zetten (ze is kandidaat-senator voor de ChristenUnie) en dientengevolge kakelt ze als een kip zonder kop.

Wiet was het eerste dat het moest ontgelden. De Graaf wist bij DWDD te verkondigen dat “vrij verkrijgbare marijuana” een voedingsbodem voor terreur vormt. Nog los van het feit dat je eerder een hippie dan een jihadist wordt als je blowt, is het zo dat Frankrijk bijzonder streng is wanneer het op drugs aankomt. Enkel wiet bezitten kan je al een jaar cel opleveren of €3750 boete.

Vandaag waren games aan de beurt. De Graaf vertelt bij BNR dat het weliswaar niet zeker is dat de aanslagplegers in dit geval gebruik hebben gemaakt van het Playstation-netwerk “maar dat het wel één van de manieren is waarop jihadisten communiceren.” Die hoax is de wereld in geholpen door de N-VA-malloot Jan Jambon waarna Forbes er een schepje bovenop deed door te stellen dat communiceren via Playstation waarschijnlijk veiliger is dan geavanceerde encryptie omdat het moeilijk te monitoren zou zijn.

Wie echter de moeite neemt om de voorwaarden voor het gebruik van het Playstation-netwerk te lezen treft al gauw de zin “we reserve the right in our sole discretion to monitor and record any or all of your PSN activity”.  Sony heeft gisteren ook gereageerd op het gerucht dat het Playstation-netwerk een jihadistenbolwerk zou zijn. “When we identify or are notified of such conduct, we are committed to taking appropriate actions in conjunction with the appropriate authorities and will continue to do so.” Let u in voorgaande zin vooral op het woord identify, dat geeft wederom aan dat Sony het eigen netwerk actief monitort. Dat mag geen verrassing zijn want wie Wikileaks een beetje volgt kan weten dat Sony dikke mik is met de NSA en dat het bedrijf een broertje dood heeft aan anonimiteit en privacy.

Ondanks dat De Graaf dus aperte onzin verkondigt in haar als-dan verhalen, wordt ze overal verwelkomd als stem der redelijkheid. Het is om horendol van te worden.

„Half of jihad is media” – Hoe de politie aan online opruiing en uitlokking doet

halfjihadJe facebook-account deleten is voor veel mensen een onmogelijke opgave, en de pliesie doet het “per ongeluk”. Zoveel bleek ongeveer tijdens het “jihadproces van het jaar” (dixit AD). Om een “geloofwaardige positie” binnen een “jihadistische” besloten groep op facebook te creëren, was het volgens de politiewoordvoerder “noodzakelijk om ook zelf bijdragen te delen”. Daaronder viel het delen van de foto hiernaast. “Half of jihad is media.”

De politie (of is het de AIVD?) heeft zich uitgebreid laten adviseren en bijstaan bij het infiltreren zo blijkt uit een artikel van NRC Next. (Hier de gratis copypasta.) De ICT’er die de klus moet klaren wordt bijgestaan door een Arabische tolk en een geheime terrorisme-afdeling. Vervolgens heeft de politie een jaar lang zeer intensief want met een heel team bijgedragen aan de jihadpropaganda die tot het “jihadproces van het jaar” heeft geleid. Het gevolg daarvan is dat het dossier 2 miljoen bestanden bevat, in totaal 75 gigabyte aan vermeend belastende informatie aldus Vrij Nederland dat z’n best doet om deze fuck-up te downplayen. De politie heeft in samenwerking met een een geheime terrorisme-afdeling (=AIVD) van alles en nog wat vastgelegd, behalve de eigen olie op het vuurtje dat ze trachten op te stoken. En wat wordt de vermeende terroristen ten laste gelegd? Ongeveer hetzelfde als wat de politie deed om geloofwaardigheid te krijgen. Er wordt hen opruiing verweten en lidmaatschap van een terroristische organisatie zijnde een besloten facebook-groep waar de politie dus onderdeel van uitmaakte.

De foto bij dit stukje heb ik hier gevonden. SITE intel ziet het plaatje als oproep om vooral je leven te wagen en daar ben ik het mee eens. De bebloede camera impliceert dat je je op het fysieke strijdveld moet begeven om aan online jihad te doen. Er is derhalve weinig fantasie voor nodig dat de politie zelf heeft opgeroepen om naar Syrië of Irak te reizen. Nogmaals, exact hetzelfde als de tenlastelegging.  Als de verdachten schuldig zijn, dan is de politie dat eveneens. NRC Next trekt terecht parallellen met de IRT-affaire. Dit kunnen we en mogen we niet toestaan. Maar ik vrees dat we het wel gaan doen. Waarom? Simpelweg omdat 99% van de door de FBI opgerolde terreurcomplotten door de FBI bedacht en gefaciliteerd zijn. Het “jihadproces van het jaar” is een hoax en niet meer dan dat. En facebook delete helemaal niks. Zie hier, hier en hier.  Als de rechtbank echt waarheidsvinding wil dan heeft het door de diensten geplaatste opruiing in no-time boven water. Probleem is alleen dat de rechtbank en vooral het OM uit lijken te zijn op het stellen van een voorbeeld. En dat voorbeeld luidt dat bepaalde gedachten verboden zijn. Welkom in 1984.

3 miljoen extra voor bestrijding plantjes in Brabant

wietnaziHet kabinet trekt 3 miljoen euro extra uit voor de bestrijding van plantjes in onder meer Brabant. Ook Limburg en Zeeland krijgen extra geld. Dit wordt op Prinsjesdag bekendgemaakt, dat melden bronnen in Den Haag. Tegelijkertijd is het een werkgelegenheidsproject. Minister Ard van der Steur hoopt een dubbelslag te maken door werklozen in te zetten als wietbestrijders. Jetta Klijnsma is er alvast lyrisch over omdat het mensen met een verstandelijke beperking aan een baan helpt. Klijnsma wil daarom niks weten van de benaming die “coalitie van water en vuur” luidt, volgens haar is er juist sprake van veel meer dan de som der delen.

Klijnsma: “VERDORIE!” Bent u boos mevrouw Klijnsma? Dat is ze. Klijnsma laat weten het helemaal gehad te hebben met de negativiteit, met het begrip dwangarbeid en met sociale verworvenheden in het algemeen. “Er zijn nou – VERDORIE – toch eenmaal mensen met een prima stel hersenen die vervolgens hun tijd gaan zitten besteden aan ons volstrekt redelijke beleid.  Daar schrijven ze dan boze stukjes over. Dat moet maar eens stoppen. Het sociaal vangnet is niet klaar voor een fenomeen als internet. En boos twitteren pikken we godverdriedubbeltjes zomaar niet!” Ard van der Steur intervenieert.  “Rustig, Jette, rustig.” JETTA! briest Jetta. JETTAAAAA! Net zoals Cartman. RESPECT MY AUTHORITAAA!! JETTAAA!”

“En ga nou niet doen alsof je het ermee oneens bent, we hadden net zo’n mooi project bedacht.” Gevraagd naar wat dat project is legt Van der Steur het uit. “Het is heel simpel: we richten een callcenter in dat alleen meld misdaad anoniem kan bellen.” U gaat dus grossieren in valse meldingen? “Nee, wij gaan voor een stukje extra veiligheid. En wij willen bewustzijn creëren. Er is geen betere manier dan bijna 700.000 werklozen daarvoor inschakelen. Die gaan dus bellen, met de politie, volstrekt anoniem. De privacy is dus niet in het geding maar ik zou iedereen aanbevelen om wel met een mogelijk huisbezoek rekening te houden. En tussen ons gezegd en gezwegen zou ik die Tapsterk ook niet uitvlakken. Tapsterk! Snapt u hem? hahahahhahaaa”

Hoe moeten die 700.000 werklozen op een re-integratietraject weten waar een hennepkwekerij zit, meneer Van der Steur? “Dat is niet relevant. Want relevant is dat er een aangiftebereidheid is, daar zorgen wij dus voor, en verder bewijs volgt wel uit de huiszoeking!” U wilt dus lukraak woningen binnenvallen. “Misschien willen we dat wel, maar dat is dus niet relevant. De telefonisten zoals ik ze graag noem leren vooral om vreemden correct aan te spreken. Dat helpt ze een baan vinden. En de gebelden moeten niet zo moeilijk doen. Ja, weigeren bezorgt je weliswaar onze aandacht en daarna gaan we je doorlichten en zo mogelijk oppakken maar wat zou dat?  Je kunt namelijk ook niks te verbergen hebben.” Heeft u niks te verbergen minister Van der Steur? “Hmmm, nee zeker niet, ik en mijn ministerie zijn een open boek!” Aaaahhh, in dat geval zou ik graag de lengte van uw lul weten, de mate waarin u al het twitterverkeer opslaat en een gemiddelde inschatting van de mate van islamofobie in uw korps zou ook niet verkeerd zijn. Jetta Klijnsma duwt tegen de tafel aan en schreeuwt: “VERDORIE! Jeeeeettttttaaaaa!” Wanneer ze Van der Steur bijna bijt, begint ie over haar handen te aaien.

“Geleerd van Juncker” glimlacht Van der Steur en hij trekt z’n stropdas recht. “Juncker lijkt verliefd op iedereen, zo klef is ie, zo ben ik niet, maar we moeten wel naar dezelfde Europese Eenheid toe.” Jetta maakt bezwaar. “In andere Europese landen is het vangnet kleiner en ik heb me daar al zoveel op aangepast!” Kasteelheer Van der steur haalt z’n schouders op.

Als laatste vraagt korpschef Bouman nog het woord omdat hij vindt dat de pluspunten te weinig benadrukt zijn. “Luister. Niet ieder door een werkloze opgepikt adres zal misschien een hennepkwekerij zijn. Maar ieder adres wordt wel door ons bezocht. Daardoor kunnen wij ter plekke verifiëren of daar een staatsgevaarlijk sujet woont of niet. Omdat we niet meer dan een anonieme melding nodig hebben om een voordeur in te slaan en dus achter de voordeur op te treden, moeten we ons gelukkig prijzen met de vele anonieme meldingen. Dat aantal stijgt ieder jaar weer, wij geven het aantal valse meldingen weliswaar niet vrij, maar daar vraagt ook niemand om. Gelukkig maar. Het is vechten tegen de bierkaai om wiet semiverboden te houden, wees blij dat je het mag kopen. Gun ons onze hobby, laat ons jagen. Het is niet in het belang van onze organisatie om deze machtsstrijd te beëindigen. Het is zo’n honderd jaar geleden democratisch besloten dat wiet “gewoon troep” is en daar houden we het bij. Andere meningen mogen maar termen als potgrondpolitie en plantenpopo zijn al gauw krenkend. Hou daar rekening mee!”

“All police are dogs” – game schiet politie in het verkeerde keelgat

all police are dogs

Pas op: bevat satire en spoilers!

Teksten en gebeurtenissen uit het rollenspel Shadowrun: Hong Kong gaan de politie veel te ver. Korpschef Bouman spreekt van opruiing tegen zijn korps en van ondermijning van de rechtsstaat en het gezag in het algemeen. Shadowrun is een dystopisch sciencefiction universum waarin megabedrijven de rol van stadstaten vervullen. Bij het ten einde lopen van de Maya-kalender vond de “Awakening” plaats, kwam magie terug op aarde en ontstonden en rassen als orks, trolls, dwergen en elven.

In het laatste deel van de serie kruipt de speler in de rol van terroristen. Hoewel Bouman niet erg gelukkig is met die achtergrond, is het niet waarover hij valt. “Het begin is goed” zegt hij. “De speler komt aan in de haven van Hong Kong en merkt al snel dat het gezag hem opwacht. Met gepast aanhoudingsvuur worden een aantal handlangers en toevallige omstanders naar de andere wereld geholpen. BOOM, HEADSHOT!” Bouman kijkt er tevreden bij maar die blik slaat snel om. “Maar dan begint het!” briest Bouman. “En het gaat van kwaad tot erger.” Bouman kijkt getergd. “In plaats van dat het spel de speler aanmoedigt om zich over te geven aan het bevoegd gezag, biedt het de speler de ruimte om apparatuur van de politie te saboteren of zelfs te hacken waardoor de politiedrones het vuur openen op degenen die ze moeten beschermen, namelijk de Hong Kong Police Forces.” Bouman kijkt bezorgd. “De Nationale Politie neemt in 2016 eigen drones in gebruik. De vorming van de Nationale Politie en de CAO-strubbelingen brengen al de nodige spanning met zich mee en dus zitten mijn mensen niet op dit soort angstbeelden te wachten, dat begrijpt u.”

“Nadat de speler het eerste arrestatieteam heeft afgeslacht en het eigen vege lijf gered heeft, begint de zoektocht naar de vermeende onschuld van de meest gezochte terroristen in Hong Kong. Vermeende onschuld! Alsof de politie ooit iemand onterecht beschuldigd heeft of anderszins onwaarheid spreekt!” Bouman windt zich zichtbaar op. “Tijdens die missie vindt de speler een afgehakte arm met daarop een tatoeage met de beledigende tekst all cops are dogs. Tenminste, als de speler ervoor kiest om de psychopaat Racter aan het team toe te voegen en bijvoorbeeld de gezagsgetrouwe ex-agent Duncan Wu niet.” Bouman aarzelt even en gaat dan voorzichtig verder. “Ik denk dat die Wu een infiltrant is, een hele goede want het spel vertelt de criminele speler dat Wu altijd als een broer geweest is maar dat hun wegen jaren geleden zijn gescheiden. So far, so good. Maar dan komt het! Het rollenspel dat grossiert in lange lappen tekst, nodigt de speler uit om het enige gezagsgetrouwe karakter in het team in iedere dialoog te krenken, te kwetsen, op z’n ziel te trappen en te beledigen. Daarenboven wordt de hele politieorganisatie stelselmatig weggezet als lui, log en corrupt.” Bouman loopt rood aan en dept het zweet van z’n voorhoofd met een zakdoek. “Wij spelen niet onder één hoedje met grote bedrijven en we zijn al helemaal niet uit op geldelijk gewin. Behalve dan dat we gewoon recht hebben op een betere CAO! Noteert u dat even? EEN. BETERE. CAO. Als wij niet optreden tegen drugs dan doet niemand het. Keer op keer blijkt uit peilingen dat een forse meerderheid voor legalisering is. De laatste keer zelfs 70%!’ Bouman hapt heel even naar adem en fulmineert verder. “Dit soort ongein pikken wij dus niet, hier moet tegen opgetreden worden en wij weten dat dat kan. In Duitsland en Australië bijvoorbeeld gelden veel strengere regels. In Duitsland mag er in games geen bloed vloeien en in Australië is iedere verwijzing naar drugs verboden. Deze game hangt aan elkaar van beide. Als je vijf keer drugs gebruikt dan behaal je zelfs een achievement! I don’t have a problem. Dit kan het korps niet over z’n kant laten gaan. Dit ondermijnt ons gezag, zet aan tot geweld of op z’n minst tot verachting want ik heb het nog niet eens gehad over het feit dat politiedossiers over de terroristen in het spel lachwekkend worden genoemd. LACHWEKKEND. Alsof om te lachen is dat de speler de politie vermoordt.”

alliance for AllahGevraagd naar wat Bouman wil gaan doen, begint hij te glimlachen. “Simpel, een onbeperkt gamestegoed wordt onderdeel van de CAO-eis. Ik bedoel, wij hebben het nu voor elkaar dat we rappertjes mogen censureren en dat willen we ook met verderfelijke computerspellen doen. Daarvoor moeten we ze wel allemaal kunnen spelen en met 6000 games in de Steam-store gaat dat niet van een politieloontje. Dus moet Van der Steur over de brug komen.” Is het dan allemaal kommer en kwel, meneer Bouman? “Nee, dat zeker niet, tussen alle liederlijkheid door gloort één lichtpuntje. De vreselijke gutmenschenorganisatie AFA wordt in Shadowrun: Hong Kong terecht geduid als Alliance for Allah.”

La Kramer versus Van Doorn

Gisteravond om negen uur ging de deurbel. Een kwartier eerder had ik een colporteur van de Bankgiroloterij afgepoeierd met  “loterijen zijn een belasting op domheid.” Ik dacht dat z’n collega het nogmaals kwam proberen. Nee dus, voor mijn deur stonden 2 pliesies in kogelvrij vest. “We moeten het even over je tweets hebben, Petra” zei de agent met z’n hand op het dienstwapen. Agent nummero 2 hield een maglight tegen z’n borst geklemd. Op dat moment dacht ik dat ik niet in m’n eigen bed ging slapen. Ze komen je halen, Peet!

Het viel mee. De pliesie stond niet aan mijn deur vanwege de rant over de pliesie die ik op dat moment aan het afvuren was. U moet weten dat ik strafrechtelijk vervolgd word vanwege een pliesie “proost lul” toewensen. Dat heb ik in 2013 gedaan en dat levert me in 2015 een proces op. Die voorstelling is te zien op 12 augustus 2015 bij de politierechter in ‘s-Hertogenbosch. Om half elf fucking ’s ochtends. Komt allen.

Aan de pliesie had ik zoals gewoonlijk driewerf niks. Ze wapperden met 3 A4’tjes maar die mocht ik mooi niet hebben. Op de vraag wie er dan aangifte tegen me had gedaan kwam er uiteindelijk wel “Arnoud van Doorn” uit. Arnoud van fucking Doorn. Serieus? Als ik het op mijn twitters opneem voor 1 doelgroep dan is het wel Gaza-activisten. Mijn afkeer van de Westerse hegemonie gaat zelfs zover dat mijn eigen moeder gevraagd heeft of ik ISIS steun. Nee.

Enfin, terug naar de pliesie. De pliesie had het over conserv en blik. Niet als één woord maar als drie lettergrepen.  Daar was makkelijk een twitteraccount bij te vinden, namelijk “conserv&blik.” De pliesie kan en mag de identiteit van iedere tweep opvragen. Sterker nog, uit een andere aangifte tegen mij blijkt dat ze twitter daar niet eens voor nodig hebben. Er is een systeem genaamd “integrale bevraging” en dat systeem bevat mijn adres. Ik ben dan ook met stomheid geslagen dat de pliesie klakkeloos aanneemt dat ik een domrechtse debiel zou zijn. Als ik echt de eerste islamitische partij in Nederland met de dood zou bedreigen, dan zou het twitteraccount @petrakramer wel een heel erg veel energie slurpende afleidingsmanoeuvre zijn.

De aanslag die niet zo mocht heten

collect it allNa de hypocrietenmars “voor vrijheid” in Parijs kreeg u al snel de oorlog tegen terreur op uw neus. Meer massasurveillance, minder privacy (zie plaatje). Niet dat surveillance de aanslagen in Parijs heeft kunnen voorkomen maar dat is een ander verhaal. Dit gaat over een andere aanslag die inval genoemd werd. 300 man antiterreureenheid, helikopter met felle lamp boven een sinds 1989 gekraakt pand dat een cybersquat (link naar BBC-repo) genoemd wordt.  In Vernederland heet een cybersquat hackerspace en zijn ze meestal antikraak omdat antikraak nou eenmaal hele lucratieve business is. Betalen om een pand te mógen bewaken. Rechteloos, 2 weken opzegtermijn ofzo.

De op 16-12 opgesloten Spaanse 11 anarchisten werken aan Darkwallet (een bitcoinportomonnee). Er waren op het moment dat de antiterreureenheid binnenviel 2 kinderen van 5 en 6 aanwezig. Er is bij binnentreden een boom gesneuveld waarna de deur is geramd. De kinderen zijn met hun vader in de ene kamer bewaakt en de andere 20 getuigen werden met 2 andere bewakers naar een andere kamer gestuurd. Waarna de van terrorisme verdachte lui werden opgetrommeld en computers, mobiele apparaten, boeken en speelgoed in beslag zijn genomen. De 11 verdachten zitten nog steeds vast zonder dat er een publieke tenlastelegging is. De reden dat ze vastzitten is wel bekend gemaakt. Het gebruik van RiseUp en het bezit van een boek met als titel “Tegen Democratie”. Volgens de rechter is Riseup extreem beveiligde mail en de titel van dat boek spreekt natuurlijk voor zich… Extremist! Poppetje gezien, celdeur dicht.

RiseUp is Amerikaans non-profitcollectief. Het draait op donaties. Op 6 januari hebben ze gereageerd. “Security is geen misdaad. Wij verwerpen deze Kafkaëske criminalisering van sociale bewegingen en de belachelijke en uiterst alarmerende implicatie dat het beschermen van internetprivacy gelijk staat aan terrorisme“.  De privacykanarie is van 2 januari en wordt ieder kwartaal geüpdatet. Zo niet, dan is de privacy niet langer gewaarborgd.

Het komt dus maar goed uit veel mensen voor de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting hebben gedemonstreerd. O wacht, men liep daar “schouder aan schouder voor de strijd tegen terreur.” Dat zei een trotse Ivo O bij Nieuwsuur. En bij Ivo O betekent dat meer cybersecurity. Ivo O. wil sowieso gaan terughacken en zijn politieke geestverwant David Cameron wil versleuteling gaan verbieden. In Engeland is het al verplicht dat je het wachtwoord moet afstaan als je harde schijf versleuteld is.  Dat wil Ivo O. ook wel. De politie ook want “criminelen kunnen zonder diepgravende kennis toch hacken en crypten door op illegale marktplaatsen relatief eenvoudig aan die tools te komen.” Begint u een beetje te begrijpen waar we heen gaan? Nee? Lees dan dit huiveringwekkende stuk waarin Cory Doctorow uitlegt wat het wensenlijstje van Cameron in de praktijk betekent. Welkom in de cryptowar. Het zijn niet de terroristen die uw vrijheid bedreigen maar de wereldleiders.

Pooiers van angst

drolVanavond heb ik een dronende massa “Je suis Charlie” zien roepen. Eenzelfde massa gister in Parijs deed dat beter. Dat klonk haast als een koranrecititatie. Monotoon opdreunen van die drie woorden. En natuurlijk wapperen met een pen of potlood. Voor onze “vrije samenleving”. Ongehinderd door enige kennis uiteraard want dat is wel zo makkelijk voor de powers that should not be. En natuurlijk is de woede en de afschuw ook terecht. Het is alleen zo jammer dat hun nagedachtenis verkracht wordt.

De onverschrokkenheid van Charlie Hebdo wordt misbruikt door pooiers van angst die onze vrijheden juist inperken. Niemand in de mainstream media heeft het over het falen van de Franse geheime dienst die de levering van kalasjnikovs en mogelijk een raketwerper aan Syriëgangers gemist heeft. Integendeel, je wordt overdonderd met rechtse schreeuwers die minder privacy eisen omdat er dan meer “veiligheid” zou komen. Wilders, Pegida en al hun derivaten koketteren nu met hun vermeende gelijk. Die nieuwgeboren fans van Charlie Hebdo vergeten maar wat graag hoe dat blad Front National afbeeldt. Als een drol.

De mensen die nu je suis Charlie roepen hebben waarschijnlijk ook geen idee dat zijn achternaam Hebdo is en dat hij geen bestaand persoon is zoals een Engelse conservatieve ex-politica en thans journalist dacht. Charlie Hebdo is een noodlijdend tijdschrift met overwegend smakeloze cartoons die vooral de macht dienen. Het neemt niet het panopticon op de hak, noch dronestrikes of martelingen in godvergeten geheime gevangenissen. Het dient al dan niet bewust een agenda door keurig binnen de toegestane kaders te kleuren.

Wat dat betreft waren de demonstraties spot on. Niks geen oog voor wat wij doen en het vergrootglas op wat zij doen. De wapenindustrie en de geheime diensten zijn jullie dankbaar. Na het gedrup van de Snowden-leaks en de normalisering van de bulkspionage zij we nu aanbeland bij de internalisering daarvan. “Omdat onze manier van leven bedreigd wordt.” Fuck off. De echte onaantastbare profeet is die van de oneindige economische groei. Dat is de kanker die onze aarde opvreet en daar zouden we het over moeten hebben. En ik ken “Al Qaida” goed genoeg om te weten dat ze het met me eens zijn. De vraag is vooral: wat let jullie? Iets met kolonialisme…