“Code Oranje”: democratische verarming

quote-fascism-should-rightly-be-called-corporatism-as-it-is-the-merger-of-corporate-and-government-power-benito-mussolini-133351Als door de Kroon benoemde bestuurders claimen dat het vijf voor twaalf is voor de democratie en dat er hoognodig vergaande veranderingen moeten worden doorgevoerd dan is het tijd om jezelf achter de oren te krabben. Burgemeesters in Nederland zijn namelijk vooral een hindermacht die al te radicale gemeenteraden in toom moeten houden. Ivo Opstelten bijvoorbeeld rekende er op dat burgemeesters die zich geconfronteerd zagen met een raadsmeerderheid die wietteelt wil legaliseren de gemeenteraad onder de duim zouden houden. Gelukkig hebben de burgemeesters van de meeste coffeeshopgemeenten tegen hem gemuit door voor legalisering van de achterdeur te pleiten maar dat is een zeer recente ontwikkeling.

Toen ik nog raadslid was bestond  er ook al eens een zogenaamde wiettop en middels een aangenomen motie gaf ik de burgemeester opdracht om daar aan deel te nemen en om voor legalisering van de (thuis)teelt van wiet te pleiten, niet alleen voor legalisering van de achterdeur. Hoewel de gemeente Smallingerland daarna inderdaad voor legale wietteelt ging pleiten, ging de burgemeester mooi niet naar de wiettop. Toen ik daar mondelinge vragen over stelde was een volle agenda het excuus dat een raadsmeerderheid slikte als zoete koek. Daardoor werd mijn aanvankelijke politieke succes door de plee gespoeld.

Nu burgemeesters als ongekozen, zelfstandige bestuursorganen die amper ter verantwoording te roepen zijn, code oranje afkondigen omdat de democratie in zwaar weer zou verkeren zoals Volkskrant kritiekloos opschrijft, ben ik eens een rondje gaan googelen en wat blijkt? Dat hebben burgemeesters helemaal niet zelf bedacht. Computable claimt dat het een initiatief van een Amsterdamse start-up is dat uit een hackathon is komen rollen. Ook dat is niet waar. Het is geen Amsterdams initiatief, het is een multinationaal bedrijf en het is niet opgericht in  2015 maar in 2013 zoals de CEO van het private bedrijf dat zogenaamd de democratie wil redden op zijn LinkedIn aangeeft.

Nou ben ik bepaald geen fan van Mussolini maar ik kan prima leven met zijn definitie van fascisme. Mussolini definieerde fascisme als de fusie van de belangen van de staat met de belangen van het bedrijfsleven. Daarom vond hij corporatisme een vlag die de lading beter dekt. Afgaande op de reacties die Esther Ouwehand kreeg toen ze zei dat het bedrijfsleven niet van plan is om urgente problemen zoals milieuvervuiling en klimaatchaos aan te pakken, blijkt dat vrijwel geen enkele andere politieke partij bereid is om bedrijven in het beklaagdenbankje te slepen en dat het statement dat bedrijven zijn opgericht met als doel om koste wat kost winst te maken voor de gevestigde orde ver buiten het boekje gaat. De stelling van Esther Ouwehand dat bedrijven niet zijn opgericht om te handelen in het collectieve belang van mensen, dieren, natuur en milieu, zorgde ervoor dat een brede Kamermeerderheid ging steigeren van verontwaardiging.  De commissievoorzitter van de PvdA sprak van weeromstuit van Esther Ouwehond. Wat hij overigens snel verbeterde.

Daarom lijkt me de conclusie gerechtvaardigd dat het wereldbeeld van het CDA, de VVD, de SGP en D66 volledig in lijn is met dat van Mussolini. Men doet alsof de belangen van de staat die de belangen van de mensen zou moeten vertegenwoordigen overeenkomen met de belangen van multinatinationals. Het is vloeken in de kerk om te stellen dat bedrijfsmatige belangen niet overeenkomen met maatschappelijke belangen. Suggereren dat het een keertje ophoudt met vrijblijvende convenanten en dat er toch echt een stok achter de deur moet is ook een brug te ver, een eng wereldbeeld zelfs zoals de SGP het zegt en waar een meerderheid van VVD, CDA, PvdA, D66 (en vast ook de PVV maar die was afwezig) achter staat. Als dat niet de definitie is van de door Mussolini bedachte term corporatisme is, dan eet ik mijn versleten gympies op.

De media hebben geen enkel onderzoek verricht naar de herkomst van de door ongekozen burgemeesters gewenste democratische vernieuwing waarbij beproefde concepten als regeerakkoorden en gemeenteraden uit het raam worden geknikkerd.  De enige kritische kanttekening die ik heb gezien, komt van de NOS. Maar ook dat gaat niet over het feit dat het een privaat initiatief met winstoogmerk is. De NOS stelt dat democratische invloed vooral een speeltje van hoogopgeleide 45-plussers is. Een hoogleraar Staats- en Bestuursrecht stelt tegenover de NOS dat burgemeesters de gemeenteraad op de kop willen zetten om problemen die ze zelf veroorzaakt hebben op te lossen. Daar wordt de boel niet democratischer van maar juist autocratischer. Burgemeesters trachten de gemeenteraad te vervangen door een belabberde website.

Geen enkel nieuwsmedium bericht dat het hele gebeuren afkomstig is uit de koker van de Davos-elite die we uit de cockpit moeten trappen zoals Ewald Engelen op het laatste congres van de Partij voor de Dieren zei. De oprichter van civocracy is door het World Economic Forum uitgeroepen tot een zogenaamde influential, dat is newspeak voor rijkeluiskinderen die iedereen voor de gek houden door te veinzen dat ze ook maar ene fuck geven om het plebs.

Code Oranje wil de de politiek depolitiseren. Het wil geen democratie. Het wil corporatisme. En het doet dat met een digitaal speeltje dat onderontwikkeld is. Door middel van een website waar je niet eens op een fatsoenlijke manier je ideeën achter kunt laten. Sterker nog, je kunt de site niet eens bekijken zonder je eerst te registeren en daarna drie ingediende ideeën goed te vinden. En de media steken daar de loftrompet voor op zonder uit te zoeken waar het vandaan komt. Dat is geen democratische vernieuwing, het is democratische verarming.

Civocracy is brood en spelen 2.0 waarbij het broodgehalte nogal laag is. Het is een onwerkbare website die terstond op dient te hoeren. Zo niet, dan accepteren we dat democratie net als ieder bedrijf alleen om geld verdienen draait.

Surveillance capitalism en ideologische onwil

delete cookiesTerwijl surveillance capitalism de stabiliteit van het internet het internet ernstig bedreigt (TL;DR aan internet gekoppelde camera’s vormen botnets die in staat zijn het halve of misschien wel het hele internet plat te leggen), bakkeleien politici over cookies. Beschermt de cookiewet ons tegen pivacyschendingen door surveillance capitalism? Neen. Princeton heeft ironisch genoeg massasurveillance toegepast op een miljoen websites en de conclusie luidt dat de advertentie-industrie steeds minder afhankelijk is van cookies en steeds meer gebruikt maakt van wat browser fingerprinting wordt genoemd. Om een indruk te geven van hoe geavanceerd dat is, weet die techniek je te volgen door gebruik te maken van een variabele als hoe vol of leeg de batterij van je smartphone of laptop is. Welke lettertypes je apparaat ondersteunt en welke programma’s er actief zijn worden ook meegenomen in de afweging hoe uniek je vingerafdruk op het internet is. Zo zijn er tal van factoren die veelal tot een unieke vingerafdruk leiden en daardoor kun je overal gevolgd worden zonder dat er een enkele cookie aan te pas komt. Volgens Europese regelgeving is dat allemaal hardstikke illegaal als je de huidige regelgeving consequent toepast, maar geen haan die er naar kraait behalve Alexander Haff.

Niet dat hij nou direct een oorlog voert tegen het volgen van mensen op internet, hij voert met name een strijd tegen het blokkeren of detecteren van adblockers maar hij raakt wel de kern. Het ongevraagd detecteren van wat je machine draait of doet is volgens hem illegaal en de Europese richtlijnen lijken hem gelijk te geven. Dat hij zijn strijd tot beperkt enkel adblockers is net zo’n achterhoede gevecht als waar de Tweede Kamer op basis van flagrante flauwekul mee bezig is. Schenden cookies de privacy? Ja. Is daar wetgeving voor nodig? Nee. Daar zijn Europese richtlijnen voor. Moet de nationale wetgeving worden aangepast nu blijkt dat het irritatie opwekt? Jazeker. Maar niet op de manier die D66 in het vervolg van een volslagen ideologisch gekleurd flutonderzoek van Actal wil.

Actal staat voor adviescollege toetsing regeldruk en hun credo is “minder regeldruk, meer betrokkenheid”. In de context van de industrie die zwaar afhankelijk is behavioral advertising slaat dat natuurlijk als een tang op een varken. Je zou zelfs kunnen stellen dat internetgebruikers stalken de ultieme vorm van betrokkenheid is. Ongevraagde, invasieve betrokkenheid weliswaar maar desalniettemin diep betrokken bij wat mensen op het internet doen. Het doel van de cookiewet was privacy beschermen, niet helpen bij het in kaart brengen van wie wat bekijkt en waarom. Als de Kamer daadwerkelijk ons aller privacy wil beschermen dan is er meer en vooral betere regelgeving nodig en niet minder. Derhalve is Actal de laatste die je moet vragen om dergelijke wetgeving te evalueren. Het mes in regelgeving is immers de doelstelling van Actal. Ik weet niet welke onbenul hen heeft aangewezen als scheidsrechter op het gebied van privacywetgeving want het is alsof je de duivel vraagt hoe een engel te zijn.

De open deur die Actal intrapt is dat de cookiewet ergernis oplevert omdat er pop-ups getoond worden die vragen of je akkoord gaat met het eten van tientallen tot in extreme gevallen honderden cookies. Daar ben ik het mee eens. Maar vervolgens vliegen ze totaal uit de bocht door te claimen dat op oké klikken 27 miljoen tot 1,6 miljard economische schade per jaar oplevert. Werkelijk? Hoe zit het dan met de economische schade die het kopen van een iPhone oplevert? Want de gebruiksvoorwaarden daarvan zijn zowat een langere lap tekst dan de Lord of the Rings-trilogie. Bovendien zijn gebruiksvoorwaarden voor alle software opgesteld in legalese, moeilijk te begrijpen juridisch jargon dat surveillance capitalism mede mogelijk maakt. Waarom hoor je Actal daar niet over? Goh, zou dat soms iets te maken hebben met hun neoliberale ideologie? Democratisch tot stand gekomen regulering is viesbah, corporate rulings zijn prima.

Het advies waar Actal mee aan komt zetten is al helemaal te bezopen voor woorden. Om belabberde wetgeving die irritaties oplevert te repareren zouden browserleveranciers verantwoordelijk moeten zijn voor het oplossen van de problemen die de wetgever heeft gecreëerd. Browsers zouden niet meer moeten voldoen aan wereldwijde, open standaarden maar aan nationale wetgeving. Mozilla zou een Nederlandse editie van Firefox moeten maken, Google een Nederlandse Chrome, et cetera. Donder op van mijn internet zeg. Ik wil geen browser die die een cookiemelding verlangt omdat ik ook websites wil kunnen bezoeken die de middelvinger opsteekt tegen onzinwetgeving (zoals de mijne). En dan nog steeds helpt het allemaal nis want het probleem is niet zozeer welke informatie over je apparaat en dus over je persoon verzamelen (Google koppelt dat tegenwoordig), het probleem is dat het met tientallen tot honderden glurende bedrijven gedeeld wordt.

Als Actel echt objectief en onbevangen advies uit zou brengen dan zouden ze niet klagen over cookie pop-ups. De default is namelijk cookies net zolang bewaren als de cookie dicteert. Daardoor krijgt de gemiddelde gebruiker van het internet per bezochte website slechts eenmaal een cookiemelding waarna er tot in lengte van dagen trackingcookies in zhaar maag gesplitst worden. Maar daar maalt Actel niet om. Noch hebben ze enige interesse in privacy of functionele wetgeving. Hun missie is immers de bijl in regelgeving zetten. Daarom hoor je ze niet over het feit dat al die trackingcookies pas echt in de miljarden lopen. ’s Werelds grootste clickbait website kost alleen Amerikaanse gebruikers al vier miljoen aan mobiel dataverkeer per maand. De zogeheten welkomstpagina van Forbes die je dwingt om vijf seconden te wachten voordat je het opgevraagde artikel kunt lezen zet maandelijks zoveel mensen in de wacht dat het optelt tot 87 jaar vertraging. Dat is een mensenleven per maand. Als tijd geld is zoals Actel stelt dan is dat een kostenpost waar de bijl in moet. Maar dat wil Actel niet omdat het Forbes geld oplevert. Het is een pagina die mensen zonder adblocker dwingt om naar een advertentie te kijken.

Als we privacy serieus willen nemen dan moet om te beginnen de bijl, of liever nog een stuk of wat molotovcocktails, in Actel. Zo niet, dan gaan we nog meemaken dat Actel beweert dat ik me veel nuttiger had kunnen maken door onbezoldigd asbest op te ruimen in mijn blote kont omdat regelgeving nou eenmaal de boeman is, in plaats van een avond te besteden aan deze blogpost waarin ik hun krankzinnige, eenzijdige en kortzichtige ideologie door de mangel haal. Het is misschien kort door de bocht maar het vat aardig samen waar de neoliberalen op uit zijn. Het doel van de postideologische machtshebbers is totaaloverheersing. Een politiestaat.

Enfin, om van een flink deel van surveillance capitalism af te zijn installeert u een cookiemonster, een adblocker, een cookieblocker en een cookieshredder. Mocht u zo geprivilegieerd zijn om een Mac of een Iphone te bezitten dan is Better uw oplossing.  Opgelost. Geen debat over de cookiewet nodig. Wat wel om een debat schreeuwt is massasurveillance die je niet kunt blokkeren middels het installeren van een paar add-ons voor je browser. Net zoals de enorme ongelijkheid waar we mee te kampen hebben en het uitsterven waarmee we onszelf bedreigen omdat het ultieme machtsmiddel van de slechts 62 überrijken is. De fossiele, vervuilende economie  die ons onderdrukt is wat om een debat smeekt. Daar moet de Kamer het over gaan hebben. Zo niet, dan is de Kamer net zo overbodig als de cookiewet. En Actel? Actel is opgericht om dat debat te verhinderen. Waarom dat in godsnaam een adviesorganisatie van de overheid is? Dat valt in één woord samen te vatten. Neoliberalisme. Oftewel ideologische onwil.

Either IoT will be secure or the internet will be crippled forever

iotFirst things first a disclaimer. I neither like nor trust the National Security Agency (NSA). I believe them to be mainly engaged in economic spying for the corporate American empire. Glenn Greenwald has clearly proven that in his book No Place to Hide. At the NSA, profit and power come first and I have no fucking clue as to how high they prioritize national security. Having said that, the NSA should hack the Internet of (insecure)  Things (IoT) to death. I know Homeland Security and the FBI are investigating where the DDoS of doomsday proportions is coming from and the commentariat is already screaming RUSSIA! But it is really no secret what is enabling this clusterfuck. It’s the Mirai botnet. If you buy a “smart camera” from the Chinese company Hangzhou XiongMai Technologies and do not change the default password, it will be part of a botnet five minutes after you connect it to the internet.   We were promised a future where we would have flying cars but we’re living in a future where camera’s, light-bulbs, doorbells and fridges can get you in serious trouble because your home appliances are breaking the law.

IoT is a lot like Donald Trump. IoT promises the greatest things, the best things. It promises to boost the economy, to ensure safety and to generally make life better, easier and more convenient while in reality it will grab DNS servers by the pussy. And it will get away with it because every pundit says IoT is the next superstar. Every software powerhouse is pushing the promise of cyber salvation. Why? Because they want to farm our data. What better way to do that by actually letting Google, Apple, Amazon or Microsoft eavesdrop on you 24/7? Buying a “smart” thermostat for example means telling the vendor when you wake up, when you leave the house and when you go to bed. It used to be the case that when a product is free it actually means you are provided a service for free because you are the product. Now we are entering the stage where you buy a service while you keep on being the product. And because people want and are accustomed plug and play devices, the default setting is insecure as fuck at best and impossible to secure at worst. That is why we live in a world where paedophiles are able to talk dirty to your baby because you bought a so-called smart baby monitor.

Back in the days when Anonymous was still great (i.e before the Feds recruited snitches like Sabu), you actually needed skills to build a botnet to DDoS the shit out of something. Either that or you’d need to have a genuine cause of outrage that got people involved in the hive-mind where they would voluntarily donate their bandwidth to shut down the enemy website  du jour. Back in those days PayPal was a legitimate target for banning donations to Wikileaks for example. Operation Payback was a legitimate cause in which thousands of people participated. So was Project PM set up by Barret Brown. Fuck, even defending the actual nazi Weev was legit because all he was accused of was exposing vulnerable as fuck implementations of software.

Nowadays building a botnet requires no skills whatsoever. None! The only things you need to be able to do are use Google and Shodan.  All you have to know are these 60 stupid passwords and you can build yourself an ever growing botnet because people tend to be idiots  that do not bother to secure their shit and that like to buy the latest insecure gadgets. No government is interested in banning any of these wholly insecure products that are supposed to protect you because all governments are highly into minority report-style policing. All because of the promises of Big Data. Think of it as broken windows policing but for the internet. The flying cars that we were promised never came and the freedom that internet was supposed to bring quickly developed into a panopticon. The irony of it all is that the insecure internet of things that spy on you are crippling the entire infrastructure of the internet. If the NSA is in any way interested in securing not only our safety but also the safety and the continuity of the internet, it has my blessing to hack the fuck out of all this IoT-crap.

Buzzcapture schreeuwt om aandacht en dat wordt alleen maar erger

Maak kennis met Buzzcapture. Buzzcapture is een parasiet die zoals duizenden andere parasieten, pardon start-ups, geld probeert te kloppen uit Big Data. Buzzcapture heeft onderzocht welke partij de grootste is op Facebook. Heel moeilijk is dat niet want het is een gewoon een kwestie van tellen wie het grootste publiek heeft. Dat hebben ze in eerste instantie waarschijnlijk ook gedaan maar daar komt de ongemakkelijke waarheid uit rollen dat het bepaald niet status quo is die populair is op Facebook.

Buzzcapture, dat er prat op gaat dat ze grote corporates als klanten hebben, was natuurlijk niet senang met de uitslag van hun eigen onderzoek. Want als je gewoon objectief telt welke partijen het grootst zijn op Facebook dan scoort de Partij voor de Dieren de hoofdprijs en is DENK een goede tweede. Daarom is er een list verzonnen. Buzzcapture heeft besloten om een gewogen gemiddelde te maken van zowel het aantal likes voor de verschillende partijen als de politiek leider. En daardoor werd de VVD uitgeroepen tot facebookkampioen. Door RTL nieuws nog wel.

De problematiserende factor is echter dat het de minister-president verboden is om partijpolitiek te bedrijven, net zoals burgemeesters boven de partijen horen te staan. En Rutte doet dat ook keurig op zowel zijn twitter- als facebook-feed. Het is allemaal walgelijke corporate  propaganda, maar het is nergens VVD-propaganda. Simpelweg omdat dat verboden is. Ik heb de schurft aan Mark Rutte maar ik heb respect voor de manier waarop hij zijn rollen als partijleider en minister-president weet te scheiden.

Buzzcapture heeft dat niet en RTL ook niet. RTL bericht dat de VVD facebookkampioen is op basis van bullshit. Rutte gebruikt zijn facebookpagina tot mijn spijt als gereedschap om het kabinet te promoten. Hij doet vraag en antwoord sessies met het plebs. Maar doet hij niet namens de VVD. Als hij dat wel namens de VVD deed dan zou de PvdA terecht woest zijn. De 70k likes die zijn pagina heeft  zijn ook niet omdat hij van de VVD is, hij heeft die 70k likes omdat hij het opperhoofd van de regering is die bestaat uit water en vuur. Du moment dat Rutte zijn Facebook- of Twitter-account zou gebruiken om de PvdA te duiden als het rode gevaar (haha) zou het moment zijn waarop de vicepremier ontploft.

De minister-president hoort net als iedere burgemeester boven de politieke partijen te staan. Buzzcapture en RTL snappen dat niet. Daarom verklaren ze de VVD onterecht tot Facebookkampioen. En als je de verantwoordelijke journalist daarop aanspreekt dan krijg je met dit soort totale onwetendheid te maken. Het is erbarmelijk en het wordt alleen maar erger.

 

Extreem Medeplichtig

liberal“Twee maanden geleden werd de cover van Nieuwe Revu opgesierd door een agressief ogende, kale man. […] De bezorgde burger radicaliseert stond er ietwat eufemistisch onder de foto.” Om het allemaal fair and balanced te houden had Nieuwe Revu vorige week een werkelijk panisch coververhaal over extreemlinks zo legt de hoofdredacteur uit in “deze week op de redactie”. Toegegeven, hij schrijft ook dat enge neonazi’s gewoon moeten opflikkeren maar daarna vervolgt hij “hoe link extreemlinks leest u op pagina 26 en verder“.

Tsja… Laat dat enorm linke extreemlinks nou eens de eerste en laatste verdedigingslinie zijn tegen types die je volgens Nieuwe Revu “niet in een donker steegje wilt tegenkomen”. Niemand in Nederland keert zich tegen de zogeheten bezorgde burgers behalve “extreemlinks”  De politie al helemaal niet, want die kiest altijd partij voor de fascisten. Net zoals de Hans Jansen-fanboys van de AIVD dat doen.

De Nieuwe Revu gooit “communisten, socialisten, antifascisten, asielextremisten, dierenactivisten, anarchisten, milieufanaten, krakers en talloze andere linkse idealisten” op één hoop, net zoals Volkskrant dat doet, en verklaart hen vervolgens tot een nog grotere dreiging dan de vermeende islamisering. De Nieuwe Revu vraagt zich niet af waarom je een “asielextremist” bent als je ooit #refugeeswelcome hebt getwitterd terwijl je geen extremist wordt genoemd als je stelt dat het allemaal “rapefugees” zijn. Noch staan ze erbij stil dat de geïnstitutionaliseerde verkrachtingscultuur toch echt een wit fenomeen is. Van de beschamende presidentskandidatuur van Donald Trump tot de Oktoberfesten tot Vindicat. Om over rooms-katholieke pedopriesters nog maar te zwijgen. En over protestantse pedofielen ook trouwens. En over Jimmy Saville ook geen kwaad woord.

De extreemrechtse consensus is dat seksueel misbruik een exclusief islamitisch probleem is en dat politiek gemotiveerd geweld exclusief links is. Dat er in Amerika ongeveer dagelijks een extreemrechtse terrorist zijn AR-15 op niets vermoedende omstanders leegt is een irrelevant incident. Dat de PVV-jugend tientallen raadsvergaderingen en inspraakavonden over een eventueel azc heeft verstoord met rellen, spreekkoren en vuurwerkbomen doet ook niet ter zake. Nee, het echte probleem is dat antifascisten één raadsvergadering hebben verstoord door luidkeels te roepen dat kinderen opsluiten onaanvaardbaar is. Dat deden ze overigens niet door hun tegenstanders het spreken onmogelijk te maken door DAAR MOET EEN PIEMEL IN te scanderen, maar door gewoon beheerst het woord te nemen en een spandoek omhoog te houden. Het enige dat Joke Kaviaar cum suis kwalijk valt te nemen is dat zij en haar kameraden na haar volstrekt redelijk bijdrage aan het debat (“mensenrechten zijn veel meer waard dan één of ander bestemmingsplan”) STOP KAMP ZEIST gingen scanderen. Dat was niet helemaal netjes, maar daarmee is niemand het woord ontnomen of het spreken onmogelijk gemaakt zoals we wel bij tig inspraakavonden voor “bezorgde burgers” hebben gezien.

Tegen die achtergrond en tegen een achtergrond van tig islamofobe “incidenten” per jaar, komt Nieuwe Revu aanzetten met een alarmistisch artikel over “één of twee” gewelddadige extreemlinkse types. De Nieuwe Revu klopt daarbij ook nog eens de mythe op dat een mars van de neonazi’s van Pegida gevaar zou lopen door een vermeende bom terwijl dat al lang is ontkracht. Een rookbom is ondanks de benaming geen explosief en de vermeende verstrekkende gevolgen waar Nieuwe Revu over panikeert beperken zich tot, de naam zegt het al, rook.

De Nieuwe Revu waarschuwt voor een “turf war” door extreemlinks dat de straten wil veroveren op extreemrechts. Ik zou willen dat die strijd daadwerkelijke gaande was want we hebben te maken met allerlei extreemrechtse knokploegen die de politie als hun ogen en oren ziet. Je kunt je anno 2016 ouderwets fascistisch Landstorm noemen en dan nog portretteren de media je als bezorgde burger. Maar o wee als je het waagt om nazi’s op hun bek te rammen. Dan sleept Nieuwe Revu de Rote Armee Fraktion er met de haren bij om aan te tonen hoe gevaarlijk je bent. Daarbij vergeten ze de zogenaamde Dönermoorden te noemen. De Dönermoorden moesten wel een Turks complot zijn aldus de Duitse politie. Maar uiteindelijk bleken drie nazi’s de daders. Doordat de Nieuwe Revu onder de noemer Extreem Link apestront gaat over de vermeende dreiging van extreemlinks, is het extreem medeplichtig aan de opmars van extreemrechts dat met vaste regelmaat en met politiebescherming door de straten marcheert.

Flutfundamentalisten

0672ca7a49b1f1655d31ea2e575ebe1bAT5 heeft een artikeltje over homohaatflyers. In die flyers worden homo’s tegennatuurlijk en walgelijk genoemd. Volgens AT5 zouden die flyers daarbij citeren uit de Bijbel, de Koran en de Thora. (Voor de domrechtse complotters onder mijn publiek, de Bijbel is het enige boek dat AT5 geen hoofdletter gunt.)

Die flyers zijn verspreid in Amsterdam Osdorp en Overtoom. Tot zover de feitelijke berichtgeving. Daarna gaat het mis. Volgens AT5 zouden de flyers de drie heilige boeken van de drie monotheïstische religies citeren. Daar zou onder andere uit blijken dat homoseksualiteit “walgelijk” is. Nou geef ik meteen toe dat ik de Koran niet heb bestudeerd maar ik ben wel opgevoed met de Bijbel en dus de Thora.

Stellen dat homoseksualiteit walgelijk is doet de Bijbel tekort. De Bijbel stelt dat homoseksualiteit een gruwel is waarop de doodstraf staat. De Amsterdamse flutfundamentalisten slagen er weliswaar in om naar Leviticus te verwijzen maar ze doen onrecht aan de middeleeuwse glorie van de doodstraf.

Stellen dat homoseksualiteit alleen afkeurenswaardig is zonder te benadrukken dat er de doodstraf op staat is voor mietjes. Flyers verspreiden waarin hardcore standpunten uit de Bijbel worden afgezwakt is al helemaal een zwaktebod dat alleen mietjes maken. Ga godverdomme achter je standpunten staan en stel je niet zo aan als je een fundamentalist wilt zijn. Homo’s moeten ter dood gebracht worden. Dat is wat de Bijbel voorschrijft. Homo’s zijn niet walgelijk zoals de flutfundamentalisten beweren, ze zijn de Heere uw God een gruwel. Hun bloed is op hen! Zij zullen zeker met het zwaard ter dood gebracht worden! Stenigen mag ook. Daar is Jezus Christus (laat de kinderen tot hem komen zolang ze maar niet transseksueel zijn) een groot fan van.

En ga godverdomme de fundamentalisten belachelijk maken omdat ze afwijken van hun eigen krankzinnige ideologie. Want er is geen enkele fundamentalist die aan zhaar eigen ideaalbeeld voldoet. Erop wijzen hoezeer fundamentalisten niet aan hun eigen vermeende ideaalbeeld voldoen is mijns inziens de beste remedie tegen geradicaliseerde randdebielen.

Willen jullie de middeleeuwen? Dan krijgen jullie de middeleeuwen. Maar dan wel consequent en dat betekent dat je van geen enkele moderne communicatievorm gebruik mag maken. Hou je bek, donder op van mijn internet. Trek de stekker uit je router. Jij wilt de levensstijl van Mohammed of Jezus nastreven? Prima, maar zorg dan wel dat wij geen last van je hebben. Jezus noch Mohammed had internet. Donder op. Ga je heilige boek lezen en wees consequent. En val ons niet lastig met je halfbakken onzin. Blaas jezelf op, flutfundemantalisten.

Cyberwar? A 3AM-twitterrant

cyberwarFunny how this works. Any alleged Russian hacking is bad but the CIA hacking Russia is great. Russia and the USA have very little qualms with bombing hospitals. If I was in the business of cyberwar, hospitals would be my first target. Fortunately I am not in the business of doing any war because I have ethics and I’m a pacifist. But for the sake gauging the odds… Let’s have a little thought-experiment and let’s pretend I am OK with targetting hospitals.

The USA is currently experiencing an epidemic of hospitals being targetted by non-state hackers. Hospitals are paying ransomware assholes. Why are American hospitals victims of ransomware? Because they still are running on Windows XP. An OS from 2001. The lastest major update for Windows XP was service pack III which was released in 2008. Back then internet really was new in Russia. “In 2009, internet penetration had reached 35%” (Wikipedia.) So it’s pretty safe to say that Russia has no hospitals running XP.

Last month the Kremlin vowed to ditch all things Microsoft. That means we now have no idea WTF they are using.

The idea behind cyberwar and DDoS’ing are the same. It is meant to cripple infrastructure. A website or a hospital, it does not matter. In full fledged cyberwar, thats just the same difference.

On the one hand we have a nation state that is highly reliant on outdated software and on the other hand we have a nation that is not. Because Russia is late to the game it has the latest and greatest software. America? Ha! It is riddled with all kinds of obsolete crap. In the Netherlands we call this shit de wet van de remmende voorsprong. An advantage that you get so comfortable with that it slows you down.

If the USA really engages in active cyberwarfare, it will have hell to pay. It will have their hospitals disrupted, their banking disrupted. It will even have their god-damned traffic signs disrupted. (Which is what non-state hackers are already doing.)

And Russia? Russia will only shrug. They do not rely on internet connected voting machines. Their hospitals are not connected to internet. The country that hacked the world as Snowden proved insists that they will win an online arms-race. Which is bullshit. We have seen how stupid they are. John Podesta did not change his password when Wikileaks was publishing his emails. That is why John Podesta twitter account got “hacked” and his iPhone got wiped. Not because anyone did any hacking but because Wikileaks published his password. The worst part about the so-called cybersecurtiy at the DNC is that they instruct people not to read Wikileaks. They really believe that if you do not look at it, Wikileaks never happened. It was the same with collateral murder. If the USA had a sensible security policy (i.e find out what Wikileaks leaked) John Podesta’s twitter would not have been “hacked”.

But nooo! Stupid is as stupid does and that’s why we now have a high tech state threatening a low tech state with cyberwarfare. And the worst part is that the high tech state does not realize you can’t really harm a low tech state with cyberwar. If I do not have a router, you cannot hack me. That is the simple truth that America fails to grasp. To make a long story short, you cannot kick someone in the balls they do not have. Russia will be able to attack the USA with their own damn fridges that have gone rogue because the security of the internet of things (that should not be)  is non-existent and there is not much the USA can do about it except unplug their shit.

Trap er niet in en fuck de VVD

Er is een merkwaardige en beklagenswaardige paradigmaverschuiving gaande in Nederland. Linkse hobby’s zoals mensenrechten en in het bijzonder vrouwenrechten en rechten van seksuele minderheden worden door rechtse partijen gekaapt als zijnde Nederlandse normen en waarden. Dat terwijl we die zogenaamd Nederlandse verworvenheden niet dankzij rechtse partijen hebben binnengesleept maar ondanks rechtse partijen. De openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht hadden we bijvoorbeeld al in 1996 kunnen regelen en niet pas in 2001, als de halve VVD-fractie niet had dwarsgelegen. Ik weet dat ik dat eerder heb geschreven en ik word er moe van om het te moeten herhalen maar toch blijf ik erop hameren. Rechts is nooit voor rechten van minderheden geweest. Rechts is alleen geïnteresseerd in verdeelenheerstactiek en tot mijn spijt zijn seksuele minderheden een uitstekende stok om het bepaald niet ruimdenkende stemvee mee op te stoken valt tegen een bepaalde religieuze minderheid genaamd moslims.

Hebben moslims een substantiële politieke invloed in Nederland? Nee. Dat hebben ze helemaal nergens in het zogenaamde vrije westen. De enige islamitische invloed die Nederlandse politiek rijk is beperkt zich tot het verzoek om rekening houden met de Ramadan. Raadsleden in Rotterdam vragen of er alsjeblieft rekening kan worden gehouden met het verbreken van het vasten door even pauze te houden, en in de Tweede Kamer vroeg DENK om een uitstelling van de stemmingen en dat was het dan. Dat ronduit redelijke verzoek werd in de Tweede Kamer door Khadija Arib begroet met hoon en spot en de media maakten daar een feestje van. Dat terwijl dé claim to fame van onze vorige premier die als raadslid begon de fameuze krokettenmotie is. Als een raadsvergadering tot na elf uur ’s avonds duurt, dan heeft de raad recht op een gratis kroket. Ik maak geen grap.

Diezelfde Jan Peter Balkende die het democratische proces naar eigen zeggen uit verveling(!) vervuilde met een volstrekt belachelijke motie, schopte het tot premier om zich vervolgens in het verschrikkelijke buitenland te gaan beklagen over vermeende Nederlandse verworvenheden. “In een discussie met studenten van de Islamitische Staatsuniversiteit zei Balkenende dat hij als Tweede-Kamerlid tegen het homohuwelijk was.” Zijn partij hoopt dat u dat vergeten bent. Niemand die het CDA een achterlijke cultuur verweet. Niemand die het CDA achterlijk heeft genoemd omdat ze het bestaan van weigerambtenaren zo lang mogelijk verdedigd hebben. Sterker nog, in het regeerakkoord van Balkenende IV stond dat “gewetensbezwaarde” ambtenaren rechtsbescherming dienen te genieten. Toevalligerwijs was ik destijds raadslid en heb ik de gemeenteraad achter een motie gekregen om weigerambtenaren te ontslaan. Daardoor legde een een wethouder van de ChristenUnie zijn privilege om trouwambtenaar te zijn neer en beloofde de CDA-wethouder huwelijken tussen paren van het gelijke geslacht te sluiten, mocht het hem gevraagd worden. Dat werd landelijk nieuws, waarvoor de PvdA helaas de credits kreeg.

Negen jaar later bevinden we ons in de bizarre situatie waar het stemvee en het politieke journaille dankzij het geheugen van een eendagsvlieg hamert op linkse verworvenheden die ineens herverpakt worden als zijnde rechtse successen. Dat is absurd. Vooral omdat die verworvenheden ineens verdedigd moeten tegen het vermeende islamitische gevaar en niet tegen de paus die mensen zoals mij vergelijkt met kernwapens. De paus is het eens met Martin Vrijland dat er zoiets als de transgenderideologie bestaat en geen enkele politicus die zegt dat hij zijn bek moet houden met die onzin. Integendeel, dat geluid vindt weerklank bij de AfD en Pegida, de vrienden van de PVV.

En toch gaat het maar door. Zelfs terwijl Farage Trump met een gorilla vergelijkt, wat hij gek genoeg een compliment vindt. Het houdt niet op.  Trump die vrouwen graag bij hun kut grijpt? Doodnormaal gedrag voor een alpha male.  Het gaat zelfs zover dat Ben Carson, voormalig presidentskandidaat, zegt dat vrouwen de seksuele veroveringen van mannen niet snappen. Dat zou het probleem zijn, niet de ronduit schofterige opmerkingen van Donald Trump. David Cameron die (op uitnodiging van de VVD) Mark Rutte van het hebben van een visie beticht (hetgeen Mark Rutte daadwerkelijk een kwalijk woord vindt) heeft de Brexit in gang gezet. En waarom? Voornamelijk omdat de Tories de schurft hebben aan mensenrechten, net als alle andere rechtse partijen. In Amerika lopen laagbetaalde idioten achter Trump aan zonder te beseffen dat hij hun linkse verworvenheden zoals het minimumloon wil verlagen. In Nederland wil de VVD hetzelfde flikken. Ik ga niet op DENK  stemmen (tenzij de PvdD een lijstverbinding met 50Plus aangaat) maar ik zeg wel trap er niet in.

 

 

Ramkoers

De geschiedenis leert ons dat de politie altijd de kant van de fascisten kiest. Dat was zo in de Tweede Wereldoorlog (pdf-alarm), dat blijkt in Griekenland waar zeker 50% van de agenten Golden Dawn stemt en waar de de politie volgens Amnesty International bovendien collaboreert met diezelfde fascistische partij en het blijkt in Amerika waar de politievakbond vierkant achter Donald Trump staat. Overal ter wereld is het hetzelfde liedje. De politie presenteert zichzelf als de sterke man en daarom kiezen ze ook partij voor kandidaten die zich als sterke man presenteren.

Dat mag niet verbazingwekkend zijn. Wie de oorsprong van de politie kent, weet dat de politie is opgericht om dissidenten onder de duim te houden om de status quo te beschermen. De openbare orde die de politie zegt te beschermen is niks anders anders dan het beschermen van de belangen van de machtshebbers. De politie is niet opgericht om waakzaam en dienstbaar te zijn, maar om het plebs onder de duim te houden. Het is geen toeval dat de politie pas is opgericht in de periode van 1825 tot 1855. De machthebbers zagen de bui hangen en daarom gingen ze witte mensen betalen om zwarte mensen onder de duim te houden. Het is een publiek geheim dat de politie een geïnstitutionaliseerde vorm van slavenpatrouilles is. De politie is er niet om de veiligheid van iedereen te garanderen, de politie is er om ervoor te zorgen dat de rijken rijk blijven en de armen arm.

Het uitvloeisel daarvan hebben we in Den Haag gezien tijdens een mars van Pegida. Vier antifascisten hebben het gewaagd om fascisten te bestrijden door met een kano het protest van de fascistische beweging Pegida te verstoren.  De politie heeft een rondvaartboot gevorderd waarmee ze een ramkoers hebben ingezet. Het Algemeen Dagblad presenteerde eerst de feiten. “De politie heeft met opzet een rondvaartboot over 2 kano’s van tegendemonstranten laten varen.”  Na een tweet van de politie Den Haag werd die kop en het hele verhaal aangepast. Ineens zou de kano uit zichzelf zomaar gekanteld zijn waardoor de inzittenden kopje onder gingen. Toch wijzen beelden van de NOS op het tegendeel. De door de politie gevorderde boot ligt plankgas op ramkoers met de kano. De politie neemt daarbij een onaanvaardbaar risico omdat de schroef van een schip prima dienst kan doen als een gehaktmolen zodra het in aanraking komt met mensen.

Helaas heeft de NOS het moment suprême net gemist met hun 40 seconden video maar het staat buiten kijf dat de politie een optocht van een handvol fascisten geen verstoring van de openbare orde vindt en de tegendemonstratie van vier anti-fascisten wel.  De politie kiest altijd de kant van de fascisten.  En het verwijt dat dat vier mensen in twee kano’s de openbare orde verstoorden is belachelijk. Demonstreren is synoniem aan de openbare orde verstoren.

 

Fryslân ferklearret de jihad

fn-baldrs-draumar-2De provincie Friesland maakt zich zorgen om de radicalisering van de Friese jeugd. Het is de Commissaris van de Koning ter ore gekomen dat een band genaamd Baldrs Draumar het Friese verleden bezingt waarbij verheerlijking van van het martelaarschap niet geschuwd wordt. De provincie is uiteraard niet tegen het levend houden van de geschiedenis van Friesland maar zij is wel tegen geschiedvervalsing. Waar de heren van Barlds Draumar met koning Redbad dwepen, hecht de provincie eraan om op de historische feiten te wijzen.

Dat de band zichzelf “striidders sûnt 1345” noemt is historische onzin. Bralds Draumar geeft daarmee aan net zo weinig van Friesland te snappen als ISIS van de islam. De provincie Friesland benadrukt dat we sinds 754 geknecht zijn door christenen. Iets dat heden ten dage jaarlijks gevierd wordt. Sterker nog, iets waar bakken met geld aan verspild wordt in de vorm van een ijsfontein. (Ik zou willen dat ik het verzon.) 52 eikenbomen ter nagedachtenis aan Bonifatius die juist voor Friezen heilige eiken omhakte.

De provincie Friesland betreurt de bastaardversie van de Friese geschiedenis waarmee Baldrs Draumar naam wil maken. Het “nea knibbelje” snapt de provincie wel, maar de band zit 591 jaar naast de datum waarop er wel geknield is. Als provincie staan wij achter onze geschiedenis, maar we nemen afstand van mensen die in de geschiedenis blijven hangen om hun seksisme goed te praten. Helemaal als ze een halve eeuw naast hun jaartallen zitten.

Heil oan kening Redbad, dea oan Malefatius. Fuort mei de machomântsjes dy’t fan neat witte.